Sun. Nov 27th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Toimittajan huomautus: Verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS) on ensimmäinen osa EU:n laajuista kyberturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä, ja sen erityisenä tavoitteena oli saavuttaa korkea yhteinen kyberturvallisuustaso kaikissa jäsenvaltioissa. Vaikka se lisäsi jäsenvaltioiden kyberturvallisuusvalmiuksia, sen täytäntöönpano osoittautui vaikeaksi, mikä johti pirstaloitumiseen eri tasoilla sisämarkkinoilla. Vastatakseen digitalisaation aiheuttamiin kasvaviin uhkiin ja kyberhyökkäysten lisääntymiseen komissio esitti ehdotuksen, jolla korvataan verkko- ja tietoturvadirektiivi ja vahvistetaan siten turvallisuusvaatimuksia, puututaan toimitusketjujen turvallisuuteen, virtaviivaistetaan raportointivelvoitteita ja otetaan käyttöön tiukemmat vaatimukset. valvontatoimenpiteet ja tiukemmat täytäntöönpanovaatimukset, mukaan lukien yhdenmukaistetut seuraamukset kaikkialla EU:ssa. Lainsäätäjät pääsivät väliaikaiseen sopimukseen Verkko- ja tietoturva 2 -ehdotuksen tekstistä 13. toukokuuta 2022, ja EU-parlamentti hyväksyi ehdotetun säädöksen 10. marraskuuta 2022. Adoptioilmoitus ja kopio verkko- ja tietoturvasta 2 Direktiivi voi hyödyttää kyberturvallisuutta, tiedonhallinta, ja eDiscovery-ekosysteemissä toimivat oikeudellisen löytämisen ammattilaiset, kun he pitävät kyberturvallisuusvaatimuksia Euroopan unionissa.

  Lehdistötiedote

  Kyberturvallisuus: Parlamentti hyväksyy uuden lain EU:n laajuisen sietokyvyn vahvistamiseksi

  Europarlamentaarikot hyväksyivät torstaina säännöt, joissa EU-maita vaaditaan noudattamaan tiukempia valvonta- ja täytäntöönpanotoimia ja yhdenmukaistamaan seuraamuksensa.

  Uusi lainsäädäntö asettaa tiukemmat vaatimukset yrityksille, hallinnolle ja infrastruktuurille

  Erilaiset kansalliset kyberturvallisuustoimenpiteet tekevät EU:sta haavoittuvamman

  Uudet ”keskeiset alat”, kuten energia, liikenne, pankkitoiminta, terveydenhuolto

  Lainsäädäntö, josta Euroopan parlamentin jäsenet ja neuvosto ovat jo sopineet toukokuussa, asetetaan tiukemmat kyberturvallisuusvelvoitteet riskienhallinnalle, raportointivelvoitteille ja tietojen jakamiselle. Vaatimukset kattavat tapahtumiin reagoinnin, toimitusketjun turvallisuus, salaus, ja haavoittuvuuden paljastaminen, muiden säännösten joukossa.

  Useampien yksiköiden ja alojen on ryhdyttävä toimenpiteisiin suojellakseen itseään. Uusien turvallisuussäännösten piiriin kuuluvat keskeiset alat, kuten energia-, liikenne-, pankki-, terveydenhuolto-, digitaalinen infrastruktuuri, julkishallinto ja avaruusala.

  Neuvotteluissa Euroopan parlamentin jäsenet korostivat, että yrityksille tarvitaan selkeät ja täsmälliset säännöt ja vaativat mahdollisimman monen valtion ja julkisen elimen sisällyttämistä direktiivin soveltamisalaan.

  Uudet säännöt suojaavat myös niin sanottuja ”tärkeitä aloja”, kuten postipalveluja, jätehuoltoa, kemikaaleja, elintarvikkeita, lääkinnällisten laitteiden valmistusta, elektroniikkaa, koneita, moottoriajoneuvoja ja digitaalisia toimittajia. Lainsäädännön piiriin kuuluisivat kaikki valittujen alojen keskisuuret ja suuret yritykset.

  Lisäksi siinä luodaan puitteet yhteistyön ja tiedonvaihdon parantamiseksi eri viranomaisten ja jäsenvaltioiden välillä ja luodaan eurooppalainen haavoittuvuustietokanta.

  Lainaus

  ”Ransomware ja muut kyberuhat ovat saalistaneet Eurooppaa aivan liian kauan. Meidän on toimittava tehdäksemme yrityksistämme, hallituksistamme ja yhteiskunnastamme kestävämpiä vihamielisille kyberoperaatioille ”, sanoi johtava parlamentin jäsen Bart Groothuis (Renew, NL).

  ”Tämä eurooppalainen direktiivi auttaa noin 160 000 yhteisöä kiristämään otettaan turvallisuudesta ja tekemään Euroopasta turvallisen asuin- ja työskentelypaikan. Se mahdollistaa myös tiedon jakamisen yksityisen sektorin ja kumppaneiden kanssa ympäri maailmaa. Jos meitä vastaan hyökätään teollisessa mittakaavassa, meidän on vastattava teollisessa mittakaavassa”, hän sanoi.

  ”Tämä on paras kyberturvallisuuslainsäädäntö, jota tällä mantereella on vielä nähty, koska se muuttaa Euroopan käsittelemään kybertapahtumia ennakoivasti ja palvelukeskeisesti”, hän lisäsi.

  Seuraavat vaiheet

  Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät tekstin äänin 577 puolesta, 6 vastaan 31:n pidättyessä äänestämästä. Parlamentin hyväksynnän jälkeen neuvoston on myös virallisesti hyväksyttävä laki ennen kuin se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

  Taustaa

  Verkko- ja tietoturvasta annettu direktiivi oli ensimmäinen EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, ja sen erityistavoitteena oli saavuttaa korkea yhteinen kyberturvallisuustaso kaikissa jäsenvaltioissa. Vaikka se lisäsi jäsenvaltioiden kyberturvallisuusvalmiuksia, sen täytäntöönpano osoittautui vaikeaksi, mikä johti pirstaloitumiseen eri tasoilla sisämarkkinoilla.

  Vastatakseen digitalisaation aiheuttamiin kasvaviin uhkiin ja verkkohyökkäysten lisääntymiseen komissio on tehnyt ehdotuksen, jolla korvataan verkko- ja tietoturvadirektiivi ja vahvistetaan siten turvallisuusvaatimuksia, puututaan toimitusketjujen turvallisuuteen, virtaviivaistamaan raportointivelvoitteita ja ottamaan käyttöön tiukemmat vaatimukset, valvontatoimenpiteet ja tiukemmat täytäntöönpanovaatimukset, mukaan lukien yhdenmukaistetut seuraamukset kaikkialla EU:ssa.

  Lue alkuperäinen ilmoitus.

  Täydellinen NIS2-direktiivi: Verkko- ja tietoturva (NIS) -direktiivi (PDF) - Hiiren osoitus vierittämiseen

  EPRS - BRI 2021 689333 - FI

  Lue alkuperäinen paperi.

  *Jaettu luvalla Creative Commons — Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) — lisenssi.

  Lisä lukeminen

  Kansainvälinen kyberoikeus käytännössä: Interaktiivinen työkalupakki

  Cyber Discoveryn määritteleminen? Määritelmä ja kehys

  Lähde: CompleDiscovery

  Tiukemmat valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet? Euroopan parlamentti hyväksyy uuden kyberturvallisuuslain

  According to European Member of Parliament (MEP) Bart Groothuis, “Ransomware and...

  Geopoliittiset shakedownit? Vuotuinen ENISA Threat Landscape Report - 10. painos

  According to EU Agency for Cybersecurity Executive Director Juhan Lepassaar, “Today's...

  Kryptografisesti turvallinen? Sivukanava-analyysin uhka

  Side-channel analysis has become a widely recognized threat in the last...

  Punainen myrsky nousee? Tietorikkomukset nousevat maailmanlaajuisesti Q3 2022

  “It’s concerning to see data breaches rising again after a comparatively...

  Magneetti tuloille? Magnet Forensics julkistaa 2022 Kolmannen vuosineljänneksen tulokset

  According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "Our solutions address the...

  Edistyminen ja mahdollisuus? Cellebrite julkistaa kolmannen vuosineljänneksen 2022 Tulokset

  “We are pleased to report a solid third quarter, delivering strong...

  Vartijan vaihto? Suhteellisuusteoria toivottaa tervetulleeksi

  "Relativity is a rare company with both exceptional industry leadership and...

  Polttoaine jatkuvaa kasvua? Renovus Capital ostaa neuvontaliiketoiminnan HBR Consultingilta

  "The legal industry remains in the early stages of digital and...

  eDiscovery Market Size Mashup: 2022-2027 Maailmanlaajuinen ohjelmistojen ja palveluiden yleiskatsaus

  From retraction to resurgence and acceleration, the worldwide market for eDiscovery...

  Liikkeellä? 2022 eDiscovery Market Kinetics: Viisi kiinnostavaa aluetta

  Recently ComplexDiscovery was provided an opportunity to share with the eDiscovery...

  Luottaen prosessiin? 2021 eDiscovery-käsittelytehtävä, kulutus- ja kustannustiedot

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Tarkastelun vuosi? 2021 eDiscovery Review -tehtävä, viettää ja kustannustietopisteet

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Viisi suurta lukua kyberistä, Tiedot, ja oikeudellinen löytö marraskuussa 2022

  From cyber shakedowns and threats to the total cost of eDiscovery...

  Viisi suurta lukua kyberistä, Tiedot, ja oikeudellinen löytö lokakuussa 2022

  From cyber claims and data privacy to corporate litigation and the...

  Viisi suurta lukua kyberistä, Tiedot, ja oikeudellinen löytö syyskuussa 2022

  From privacy legislation and special masters to acquisitions and investigations, the...

  Viisi suurta lukua kyberistä, Tiedot, ja oikeudellinen löytö elokuussa 2022

  From AI and Big Data challenges to intriguing financial and investment...

  Talossa? Syksy 2022 eDiscovery Omistuskustannusten kokonaiskustannustutkimus

  Today CompexDiscovery shares the results of a new business survey focused...

  Kylmän rintaman huolenaiheet? Kahdeksantoista havaintoa eDiscovery-liiketoiminnan luottamuksesta syksyllä 2022

  In the fall of 2022, 49.0% of survey respondents felt that...

  Tietojen stereotypiointi? eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: Syksyn 2022 yleiskatsaus

  In the fall of 2022, 28.0% of respondents viewed increasing types...

  Kupla ongelmia? eDiscovery-operatiiviset mittarit syksyllä 2022

  In the fall of 2022, 89 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

  Kaivaminen ja kaivaminen sisään? Ukrainan konfliktin arvioinnit Mapsissa (marraskuu 14-20, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Vapauttava vauhti? Ukrainan konfliktin arvioinnit Mapsissa (marraskuu 7-13, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Retoriikka vai todellisuus? Ukrainan konfliktin arvioinnit Mapsissa (Marraskuu 1-6, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...

  Infrastruktuurin kohdistaminen? Ukrainan konfliktien arvioinnit Mapsissa (lokakuu 27 - 31, 2022)

  According to a recent update from the Institute for the Study...