Fri. Feb 3rd, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  ru flag
  es flag
  uk flag

  Jedenaście uwag dotyczących relacji z klientem

  Subiektywne, wymogi dotyczące relacji z klientami oparte na atrybutach są bardzo rzadko formalnie adresowane lub określane podczas procesu oceny dostawcy ediscovery. Jednak te wymagania oparte na atrybutach są prawie zawsze obecne jako czynnik przyczyniający się do określenia satysfakcji klienta. Chociaż wiele różnych atrybutów może wpływać na międzyorganizacyjne i interpersonalne zaangażowanie między dostawcami a klientami, następujące jedenaście atrybutów relacji z klientami może być korzystne dla dostawców do rozważenia, ponieważ starają się spełnić i przekroczyć oczekiwania klientów w zakresie dostarczania danych i usług wykrywania prawnego.

  „Rzeczy, których klienci naprawdę chcą, ale nie określają”

  Uwaga: Uważne rozważanie. Nie tylko zajmowanie się tym, o co prosi klient, ale także zastosowanie doświadczenia, aby pomóc w rozważeniu tego, czego klient może potrzebować (lub nie potrzebować).

  Akceptacja: Korzystny odbiór. Przyjęcie klienta jako partnera w opracowywaniu i dostarczaniu rozwiązania, a nie tylko jako wnioskodawcy.

  Uznanie: Wyrażona wdzięczność. Dzielenie się poprzez działanie (pomaganie klientom) wdzięcznością za bycie uważanym za dostawcę, który może pomóc klientowi rozwiązać problem.

  Afirmacja: Pozytywny osąd. Zapewnienie walidacji żądań klientów i decyzji, gdy jesteś w porozumieniu oraz dostarczanie konstruktywnych/pouczających informacji zwrotnych do rozpatrzenia, gdy nie zgadzasz się z klientem.

  Tkliwość: Silny sentyment. Prawdziwie trzymanie najlepszego interesu klienta jako najwyższego priorytetu.

  Komfort: Zmniejszenie nasilenia. Dążenie do komunikowania się i ustalania oczekiwań w sposób, który informuje klienta o statusie projektu, aby zapewnić żadnych niespodzianek.

  Zachęta: Pomocne wsparcie. Łatwość pracy, pomagając ludziom czuć się pozytywnie podczas komunikacji z Tobą.

  Szacunek: Szacunek z szacunkiem. Zrozumienie, że ostatecznie klient jest odpowiedzialny za swoje decyzje i że odpowiedzialność za pomoc w takich decyzjach nie należy lekceważyć.

  Bezpieczeństwo: wolność od ryzyka. Dążenie do wyeliminowania ryzyka dla klienta w każdym momencie, w którym można i nadal zaspokajać potrzeby klienta.

  Wsparcie: Tolerancyjna wytrzymałość. Zapewnienie wsparcia poprzez obserwowanie pożądanego rezultatu zamiast natychmiastowej prośby lub odpowiedzi.

  Zrozumienie: Współczujące zrozumienie. Starając się nie tylko zrozumieć, co mówi klient, ale także stara się zrozumieć kontekst wymogu.

  Uważnie rozważając te atrybuty i stosując je swobodnie, dostawcy mogą naprawdę pokazać, jak szczerze są wdzięczni za możliwość współpracy ze swoimi klientami i dla nich.

  Dodatkowy odczyt

  NPS: Możesz chcieć dowiedzieć się więcej o tej ważnej liczbie

  Uprzedmiotowienie subiektywności: ocena rentowności dostawcy ediscovery

  Źródło: complexDiscovery