2020-katsaus eDiscovery-prosessointiin: tehtävä-, kulutus- ja kustannustietopisteet

Based on the complexity of data and legal discovery, it is a continual challenge to understand the relationships, opportunities, and costs of specific eDiscovery tasks. With this challenge in mind and to provide information and context for discussions about the eDiscovery task of processing, the following updated processing-centric task, spend, and cost data points may be beneficial for legal, business, and IT professionals considering the economics of eDiscovery.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Tämä päivitys julkaistiin alun perin kesäkuussa 2019, ja se sisältää uusia tietopisteitä, jotka perustuvat alan markkinoiden mitoituksen tutkimuksiin ja ComplexDiscoveryn palveluiden hinnoittelukyselyihin. Nämä päivitetyt tiedot voivat olla hyödyllisiä laki-, yritys- ja IT-ammattilaisille, jotka ottavat huomioon eDiscoveryn liiketoiminnan ja erityisesti eDiscoveryn käsittelyn taloudelliset näkökohdat.

Vuoden 2020 katsaus eDiscoveryn käsittelyyn: Tehtävä

Tietojen etsinnän ja oikeudellisen löytämisen yhteydessä käsittelyn tehtävänä on vähentää kerättyjen sähköisesti tallennettujen tietojen (ESI) määrää ensisijaisesti automaattisten käsittelytekniikoiden avulla ja muokata sitä tarvittaessa muihin eDiscovery-tehtäviin sopivammiksi lomakkeiksi, kuten tarkistukseen ja analyysi. Se on yksi kolmesta tehtävästä, jotka yhdessä keräämisen ja tarkastelun kanssa muodostavat eDiscovery-prosessiin tyypillisesti liittyvät ydintehtävät.

Kun otetaan huomioon kolmen eDiscoveryn perustehtävän (keruu, käsittely ja tarkastelu) suhteelliset kustannukset vuonna 2012, käsittelyn osuus eDiscovery-tehtävien kokonaismenoista oli noin 19 prosenttia. Keräyksen osuus oli 8 prosenttia menoista ja tarkastelun osuus oli 73 prosenttia menoista. (1) Perustuu markkinoiden mallinnus vuodesta 2012 lähtien, eDiscovery-tehtävän käsittelyn nykyiset suhteelliset kustannukset pysyvät samoina ja niiden arvioidaan olevan 19% menoista vuonna 2020. Vuonna 2020 eDiscoveryn ydintehtävän keruu on tällä hetkellä arviolta 13 prosenttia menoista, ja eDiscoveryn keskeisen tarkastelutehtävän arvioidaan edustavan 68 prosenttia menoista. (2)

Kuvio 1: eDiscoveryn suhteelliset tehtävien menot

1-Suhteellis-tehtävä-menot-ydin-Ediscovery-tehtävät-2020

Markkinoiden mahdollisuus käsittelyyn: Vietä

Arvioitaessa markkinakustannuksia eDiscovery-tehtävään, joka käsittelee suhteellisia tehtävämenoja ja mallinnettuja markkinaarvioita, prosessointiin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden kulujen arvioidaan muodostavan noin 19% (2,40 dollaria) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistoista ja palveluista. 2020. Prosenttiosuuden eDiscoveryn käsittelytehtävästä arvioidaan nousevan hitaasti noin 20 prosenttiin eDiscoveryn kokonaismenoista vuoteen 2024 mennessä, ja kulujen arvioidaan olevan 4,12 B dollaria vuonna 2024. (3)

Kuvio 2: eDiscovery-markkinat prosessointiin

2-ediscovery-markkinoi-jalostus-2019-2024

Käsittely hinnoittelu tietopisteet: Kustannukset

Vaikka monet yksittäiset tekijät vaikuttavat käsittelykustannuksiin, puolivuosittaisen eDiscovery-hinnoittelukyselyn (4) tulokset voivat antaa tietoa kuudesta keskeisestä kustannus- ja kustannuskehityksestä, jotka liittyvät eDiscoveryn käsittelytehtävään. Näihin kustannuksiin kuuluvat GB-kustannukset, jotka aiheutuvat ESI-käsittelystä nieltynä olevan määrän perusteella, GB-kustannukset, jotka liittyvät ESI-käsittelymäärään käsittelyn päätyttyä, kuukausittaiset kustannukset, jotka aiheutuvat ESI-isännöimisestä ilman analytiikkaa, gigatavua kohti kuukaudessa aiheutuvat kustannukset, jotka aiheutuvat ESI-analytiikan kanssa isännöimisestä, käyttöoikeusmaksu kuukaudessa isännöidyt tiedot ja eDiscoveryn projektinhallintatuen tuntikustannukset.

Talven 2019, kesän 2019 ja talven 2020 eDiscovery-hinnoittelukyselyjen vastaukset näihin kuuteen tietojenkäsittelyyn liittyvään kustannuskysymykseen, jotka on esitetty tietojen ja oikeudellisten etsintöjen ammattilaisille.

Kuvio 3: Mikä on gigatavukohtainen kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelystä suun kautta otetun määrän perusteella?

3-Jalostus-hinnoittelu-GB-kustannus-prosessi-ESI-pohjaisen volyymin käyttöönoton yhteydessä -2020

Kuvio 4: Mikä on gigatavukohtainen kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelystä käsittelyn päättyessä?

4-Jalostus-hinnoittelu/gigatavua kohti prosesseihin.ESI-pohjaiset volyymiin ja prosessoinnin valmistumiseen-2020

pöytä 5: Mikä on gigatavua kuukaudessa kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen isännöimiseen ilman analytiikkaa?

5-käsittely-hinnoittelu-GB-kustannus kuukausi-isäntä-ESI-ilman analyytiikka-2020

pöytä 6: Mikä on gigatavua kuukaudessa kustannus isännöidä sähköisesti tallennettuja tietoja analytiikan avulla?

6-käsittely-hinnoittelu-GB-kustannus kuukausi-isäntä-ESI-analytiikka-2020

pöytä 7: Mikä on käyttöoikeusmaksu kuukaudessa pääsy isännöidyt tiedot?

7-käsittely-Hinnoittelu-käyttäjä-lisenssimaksu-kuukausi-Pääsy isännöity-Data-2020

Kuvio 8: Mitkä ovat eDiscoveryn projektinhallintatuen tuntikustannukset?

8-prosessointi-hinnoittelu-tuntikohtaiset kustannukset Hankkeen hallinnointi-tuki ediscovery-2020

Viittauksia

(1) Pace, N., ja Zakaras, L. (2012). Missä raha menee: Ymmärtäminen Litigant menoja tuottaa sähköisen löytö (s. xiv, xv). RAND Siviilioikeuden instituutti.

(2) Robinson, R. (2019). eDiscovery Market Size Mashup: Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus — 2019-2024. Noudetaan osoitteesta

(3) Ibid.

(4) Robinson, R. (2019). Kolmen voima? Lyhyt katsaus eDiscoveryn hinnoitteluun ajan myötä. Noudetaan osoitteesta

Lisää lukemista

Liiketoiminnan kustannukset? Talven 2020 eDiscoveryn hinnoittelukyselyn tulokset

Neljä eDiscoveryn aikakautena? Yksi lähestymistapa markkinoiden kasvun kehystymiseen

Lähde: ComplexDiscovery

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech hankkii Acuity ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Veritas hankkii Globanetin

“By integrating Globanet’s technology into our digital compliance portfolio, we’re making...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Juhlava vai restive? Syksyn 2020 eDiscoveryn yritysluottamuskysely

Since January 2016, 2,189 individual responses to nineteen quarterly eDiscovery Business...

Laajemman verkon valaminen? Ennakoiva koodausteknologia ja protokollat -tutkimus — Syksyn 2020 tulokset

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Liiketoiminta epätavallisena? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta kesällä 2020

Based on the aggregate results of nineteen past eDiscovery Business Confidence...

Kasvava huolenaihe? Talousarviorajoitukset ja eDiscoveryn liiketoiminta

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech hankkii Acuity ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Veritas hankkii Globanetin

“By integrating Globanet’s technology into our digital compliance portfolio, we’re making...

eDiscovery lomakauden alas? Macquarie valmistelee Nuixia listautumisantaan

According to John Beveridge, writing for Small Caps, Macquarie holds a...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa kesäkuulle 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...