Muutos Tempossa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit kesällä 2020

In the summer of 2020, 91 eDiscovery Business Confidence Survey participants chose to answer at least one of the optional business operational metric survey questions in the quarterly survey. 20.9% of survey respondents reported Days Sales Outstanding (DSO) as increasing in the summer of 2020. This is an incremental increase from the 19.3% reporting DSO as increasing in the spring of 2020 and is the highest percentage of respondents reporting DSO as increasing since the introduction of business operational metric questions to the eDiscovery Business Confidence Survey in the winter of 2019.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Kolmen eDiscoveryn liiketoimintametriikan kinetiikka kesällä 2020

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuositutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden yritysten luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää seuraavat kolme valinnaista kysymystä, jotka keskittyvät liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin (DSO), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Miten kuvailisit organisaatiosi Days Sales Outstanding (DSO) -kehityskaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana? DSO edustaa keskimääräistä päivien lukumäärää, jonka luottomyynti muunnetaan rahaksi tai kun yrityksen tilisaamiset voidaan periä.

Miten kuvailisit organisaatiosi kuukausittaisen toistuvan tuoton (MRR) kehityskaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana? MRR on tuloja, joita yritys voi luotettavasti ennakoida 30 päivän välein. Myyntihetkellä laskutetut kertaostot eivät sisälly MRR: iin.

Mikä seuraavista lausunnoista kuvaa parhaiten organisaatiosi tulojen jakautumista asiakaskuntasi kesken viimeisen vuosineljänneksen aikana? Jakelu on liikevaihdon keskittymisen vähentämistä koko asiakaskunnan alueella. Asiakaskunta on asiakasryhmä, joka ostaa toistuvasti yrityksen tuotteita tai palveluita.

Kyselyyn osallistujille esitettiin neljä mahdollista vastausta valinnaisiin liiketoiminnan operatiivisiin metriikysymyksiin ja heitä pyydettiin valitsemaan yksi. Valinnat olivat seuraavat:

Lisäämässä

Vaihtelematon

Vähenevä

En tiedä

Liiketoiminnan mittareita koskevat kolme valinnaista kysymystä sisällytettiin neljännesvuosittaiseen eDiscovery Business Luottamustutkimukseen talven 2019 kyselyssä, ja tähän mennessä seitsemän kyselyn aikana on saatu lähes 900 yksittäistä vastausta näihin valinnaisiin kysymyksiin.

Liiketoiminnan operatiivisten metristen kysymysten vastausten yhteenlasketut tulokset jaetaan seuraavissa havainnoissa ja kartoitetussa katsauksessa. Ne tarjoavat mielenkiintoisen vektorinäkemyksen näiden tärkeiden mittausten kehityssuunnista, ja tulokset voivat olla hyödyllisiä myös liike-elämän ja oikeusalan ammattilaisille, koska he tarkastelevat tietojen ja oikeudellisen löytämisen nykyisiä olosuhteita ja suuntauksia.

Kesän 2020 keskeiset havainnot

Kenraali

Kesällä 2020 91 eDiscovery Business Luottamus Survey -kyselyn osallistujaa päätti vastata vähintään yhteen valinnaisista liiketoiminnan metriikkakysymyksistä neljännesvuosittaisessa kyselyssä. Tämä merkitsee vahvaa osallistujamäärää, koska kesätutkimus rajoittui 100 kokonaisvasteen saaneen tasapainoon nykyisen pandemian aikana aloitettujen uusien teollisuudenalojen tutkimusten ja tiedonantojen viimeaikaisen leviämisen kanssa.

Kesällä 2020 91 prosenttia eDiscovery Business Luottamuskyselyn osallistujista päätti vastata vähintään yhteen valinnaisista liiketoiminnan metriikkakysymyksistä neljännesvuosittaisessa kyselyssä. Tämä on prosenttiosuuden kasvu 87,2 prosentista osallistujista, jotka vastasivat valinnaisiin liiketoiminnan toimintametrikysymyksiin kevään 2020 kyselyssä.

Kesän 2020 kyselyssä 28,9 — 39,6 prosenttia vastaajista (kysymyksestä riippuen) ei tiennyt, olivatko jakeluverkonhaltijat, MRR tai asiakastuloihin perustuvat toimenpiteet kasvussa, vaihtelevassa vai vähenemässä.

Päivien myynti maksamatta (kuvio 1)

Tasan 20,9 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti DSO:n kasvavan kesällä 2020. Tämä on kasvua 19,3 prosentista raportoidusta DSO:sta, kun se kasvoi keväällä 2020. Tämä on myös suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka ilmoittavat DSO:n lisääntyneen operatiivisten metristen kysymysten käyttöönoton jälkeen yritysten luottamustutkimuksessa.

Kesän 2020 prosenttiosuus (23,1%) oli kasvanut (1,1%) vastaajista, jotka ilmoittavat DSO:n vaihtelevaksi verrattuna kevään 2020 raportointiin (22%). Tämä on kolmanneksi pienin osuus vastaajista, jotka ilmoittivat DSO:n olevan vaihtelematon sen jälkeen, kun operatiiviset metriset kysymykset otettiin käyttöön yritysten luottamustutkimuksessa, ja pienin oli kevään 2020 kyselyssä raportoitu 22 prosenttia.

16,5 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti DSO:n vähenevän kesällä 2020. Tämä on lievää kasvua raportoinnista keväällä 2020, kun 15,3 prosenttia vastaajista totesi laskevan DSO:n.

Kuukausittain toistuvat tulot (kuvio 2)

Kesän 2020 prosenttiosuus (26,7%) lisääntyi voimakkaasti (11,4%) verrattuna kevään 2020 raportointiin (15,3%) vastaajista. Tämä tarkoittaa vahvaa vuosineljänneksen kasvua vuosineljänneksen yli vuoden 2020 keväästä, jolloin pienin prosenttiosuus vastaajista ilmoitti jäämien määrän lisääntyneen sen jälkeen, kun liiketoimintaan liittyvät metriset kysymykset otettiin käyttöön yritysten luottamustutkimuksessa.

Kesällä 2020 jäämien enimmäismäärän vaihtelevaksi ilmoittavien vastaajien prosenttiosuus (18,9%) väheni voimakkaasti (6,4%) verrattuna kevään 2020 raportointiin (25,3%)

Hieman alle 26 prosenttia (25,6%) kyselyyn vastanneista ilmoitti kuukausittaisten toistuvien tulojen (MRR) vähenevän kesällä 2020. Tämä on lievää laskua 26 prosentin ilmoittamasta MRR vähenevästä keväällä 2020, ja on toiseksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka ilmoittavat MRR: n vähenevän sen jälkeen, kun liiketoiminnalliset metriset kysymykset otettiin käyttöön eDiscovery Business Luottamuskyselyyn talvella 2019.

Tuottojen jakautuminen asiakaskunnan välillä (kuvio 3)

Kyselyyn vastanneiden osuus, joka ilmoitti tulojen jakautumisesta asiakaskuntaansa, kasvoi (4,2%) kevään 2020 (16%) ja kesän 2020 (20,2%) välillä (20,2%). Tämä on myös toiseksi pienin prosenttiosuus vastaajista, jotka ilmoittavat kasvaneen tulojen jakautumisen asiakaskuntaansa sen jälkeen, kun liiketoiminnan luottamuskyselyssä otettiin käyttöön operatiiviset metriset kysymykset.

Kesän 2020 prosenttiosuus (27%) oli laskua (3%) vastaajista, jotka ilmoittavat liikevaihdon jakautumisen asiakaskuntaansa vaihtelevaksi verrattuna kevään 2020 raportointiin (30%). Tämä on myös toiseksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka ilmoittavat vaihtelemattomasta tulonjaosta asiakaskuntaansa sen jälkeen, kun liiketoiminnan luottamuskyselyssä otettiin käyttöön operatiiviset metriset kysymykset.

Myös kyselyyn vastanneiden prosenttiosuus väheni hieman (0,7%) asiakaskuntansa liikevaihdon jakautumisen vähenemisestä, ja 18% ilmoitti vähenevästä tulonjaosta kesällä 2020. Tämä on myös toiseksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka ilmoittavat vähenevästä tulonjaosta asiakaskuntaansa sen jälkeen, kun liiketoimintakysymykset otettiin käyttöön yritysten luottamustutkimuksessa.

Kyselyn kaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kuvio 1: Yhteenlaskettu yleiskatsaus Days Sales Outstanding (DSO) -lentoradasta

1 päivän myynti-Outstanding-kesä-2020

Kuvio 2: Kuukausittaisten toistuvien tulojen (MRR) lentoradan yhteenlaskettu yleiskatsaus

2 kuukautta toistuva tulo-kesä-2020

Kuvio 3: Yhteenlaskettu yleiskatsaus liikevaihdon jakamisesta asiakaskunnan välillä

3-Asiakas-jakelu-kesä-2020

eDiscoveryn yritysluottamuksen kyselyn tulosten listaaminen

Kesä 2020 -kysely (26. kesäkuuta - 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 kysely (2. huhtikuuta — 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -tutkimus (28. joulukuuta 19 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 Survey (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesä 2019 -kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 Survey (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talvi 2019 Survey (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 Survey (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesä 2018 Survey (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 Survey (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 Survey (24. joulukuuta 17 — 15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 Survey (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesä 2017 Survey (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 Survey (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 Survey (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1. elokuuta — 31. elokuuta 2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Ylimääräinen lukeminen

Lyhyt lista: lyhennetty eDiscovery-hakemisto

Alexasta iTunesiin: Äänipäivitykset eDiscoveryssa

Lähde: ComplexDiscovery

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Uutta NIST:stä: Kyberturvallisuuden ja yritysriskien hallinnan integrointi (ERM)

NIST has released NISTIR 8286, Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management...

Pilvinen liitto? Seuraavan sukupolven pilvi Euroopalle

According to Thierry Breton, Commissioner for the Internal Market, "Europe needs...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Muutoksen kausi? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus syksyllä 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jatkuva tapaus, joka koskee budjettirajoitteita eDiscoveryn liiketoiminnassa

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Kirjanpitoa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit syksyllä 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Peräsimen piteleminen? Syksyn 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO nostaa 60 miljoonaa dollaria

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI Groupin yhdistäminen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech hankkii Acuity ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...