Muutos Tempossa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit kesällä 2020

In the summer of 2020, 91 eDiscovery Business Confidence Survey participants chose to answer at least one of the optional business operational metric survey questions in the quarterly survey. 20.9% of survey respondents reported Days Sales Outstanding (DSO) as increasing in the summer of 2020. This is an incremental increase from the 19.3% reporting DSO as increasing in the spring of 2020 and is the highest percentage of respondents reporting DSO as increasing since the introduction of business operational metric questions to the eDiscovery Business Confidence Survey in the winter of 2019.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Kolmen eDiscoveryn liiketoimintametriikan kinetiikka kesällä 2020

eDiscovery Business Luottamus Survey on ei-tieteellinen neljännesvuositutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden yritysten luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscovery-tuotteiden ja palveluiden luomiseen, toimitukseen ja kulutukseen liittyviin tekijöihin. Lisäksi kysely sisältää seuraavat kolme valinnaista kysymystä, jotka keskittyvät liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin (DSO), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Miten kuvailisit organisaatiosi Days Sales Outstanding (DSO) -kehityskaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana? DSO edustaa keskimääräistä päivien lukumäärää, jonka luottomyynti muunnetaan rahaksi tai kun yrityksen tilisaamiset voidaan periä.

Miten kuvailisit organisaatiosi kuukausittaisen toistuvan tuoton (MRR) kehityskaaria viimeisen vuosineljänneksen aikana? MRR on tuloja, joita yritys voi luotettavasti ennakoida 30 päivän välein. Myyntihetkellä laskutetut kertaostot eivät sisälly MRR: iin.

Mikä seuraavista lausunnoista kuvaa parhaiten organisaatiosi tulojen jakautumista asiakaskuntasi kesken viimeisen vuosineljänneksen aikana? Jakelu on liikevaihdon keskittymisen vähentämistä koko asiakaskunnan alueella. Asiakaskunta on asiakasryhmä, joka ostaa toistuvasti yrityksen tuotteita tai palveluita.

Kyselyyn osallistujille esitettiin neljä mahdollista vastausta valinnaisiin liiketoiminnan operatiivisiin metriikysymyksiin ja heitä pyydettiin valitsemaan yksi. Valinnat olivat seuraavat:

Lisäämässä

Vaihtelematon

Vähenevä

En tiedä

Liiketoiminnan mittareita koskevat kolme valinnaista kysymystä sisällytettiin neljännesvuosittaiseen eDiscovery Business Luottamustutkimukseen talven 2019 kyselyssä, ja tähän mennessä seitsemän kyselyn aikana on saatu lähes 900 yksittäistä vastausta näihin valinnaisiin kysymyksiin.

Liiketoiminnan operatiivisten metristen kysymysten vastausten yhteenlasketut tulokset jaetaan seuraavissa havainnoissa ja kartoitetussa katsauksessa. Ne tarjoavat mielenkiintoisen vektorinäkemyksen näiden tärkeiden mittausten kehityssuunnista, ja tulokset voivat olla hyödyllisiä myös liike-elämän ja oikeusalan ammattilaisille, koska he tarkastelevat tietojen ja oikeudellisen löytämisen nykyisiä olosuhteita ja suuntauksia.

Kesän 2020 keskeiset havainnot

Kenraali

Kesällä 2020 91 eDiscovery Business Luottamus Survey -kyselyn osallistujaa päätti vastata vähintään yhteen valinnaisista liiketoiminnan metriikkakysymyksistä neljännesvuosittaisessa kyselyssä. Tämä merkitsee vahvaa osallistujamäärää, koska kesätutkimus rajoittui 100 kokonaisvasteen saaneen tasapainoon nykyisen pandemian aikana aloitettujen uusien teollisuudenalojen tutkimusten ja tiedonantojen viimeaikaisen leviämisen kanssa.

Kesällä 2020 91 prosenttia eDiscovery Business Luottamuskyselyn osallistujista päätti vastata vähintään yhteen valinnaisista liiketoiminnan metriikkakysymyksistä neljännesvuosittaisessa kyselyssä. Tämä on prosenttiosuuden kasvu 87,2 prosentista osallistujista, jotka vastasivat valinnaisiin liiketoiminnan toimintametrikysymyksiin kevään 2020 kyselyssä.

Kesän 2020 kyselyssä 28,9 — 39,6 prosenttia vastaajista (kysymyksestä riippuen) ei tiennyt, olivatko jakeluverkonhaltijat, MRR tai asiakastuloihin perustuvat toimenpiteet kasvussa, vaihtelevassa vai vähenemässä.

Päivien myynti maksamatta (kuvio 1)

Tasan 20,9 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti DSO:n kasvavan kesällä 2020. Tämä on kasvua 19,3 prosentista raportoidusta DSO:sta, kun se kasvoi keväällä 2020. Tämä on myös suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka ilmoittavat DSO:n lisääntyneen operatiivisten metristen kysymysten käyttöönoton jälkeen yritysten luottamustutkimuksessa.

Kesän 2020 prosenttiosuus (23,1%) oli kasvanut (1,1%) vastaajista, jotka ilmoittavat DSO:n vaihtelevaksi verrattuna kevään 2020 raportointiin (22%). Tämä on kolmanneksi pienin osuus vastaajista, jotka ilmoittivat DSO:n olevan vaihtelematon sen jälkeen, kun operatiiviset metriset kysymykset otettiin käyttöön yritysten luottamustutkimuksessa, ja pienin oli kevään 2020 kyselyssä raportoitu 22 prosenttia.

16,5 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti DSO:n vähenevän kesällä 2020. Tämä on lievää kasvua raportoinnista keväällä 2020, kun 15,3 prosenttia vastaajista totesi laskevan DSO:n.

Kuukausittain toistuvat tulot (kuvio 2)

Kesän 2020 prosenttiosuus (26,7%) lisääntyi voimakkaasti (11,4%) verrattuna kevään 2020 raportointiin (15,3%) vastaajista. Tämä tarkoittaa vahvaa vuosineljänneksen kasvua vuosineljänneksen yli vuoden 2020 keväästä, jolloin pienin prosenttiosuus vastaajista ilmoitti jäämien määrän lisääntyneen sen jälkeen, kun liiketoimintaan liittyvät metriset kysymykset otettiin käyttöön yritysten luottamustutkimuksessa.

Kesällä 2020 jäämien enimmäismäärän vaihtelevaksi ilmoittavien vastaajien prosenttiosuus (18,9%) väheni voimakkaasti (6,4%) verrattuna kevään 2020 raportointiin (25,3%)

Hieman alle 26 prosenttia (25,6%) kyselyyn vastanneista ilmoitti kuukausittaisten toistuvien tulojen (MRR) vähenevän kesällä 2020. Tämä on lievää laskua 26 prosentin ilmoittamasta MRR vähenevästä keväällä 2020, ja on toiseksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka ilmoittavat MRR: n vähenevän sen jälkeen, kun liiketoiminnalliset metriset kysymykset otettiin käyttöön eDiscovery Business Luottamuskyselyyn talvella 2019.

Tuottojen jakautuminen asiakaskunnan välillä (kuvio 3)

Kyselyyn vastanneiden osuus, joka ilmoitti tulojen jakautumisesta asiakaskuntaansa, kasvoi (4,2%) kevään 2020 (16%) ja kesän 2020 (20,2%) välillä (20,2%). Tämä on myös toiseksi pienin prosenttiosuus vastaajista, jotka ilmoittavat kasvaneen tulojen jakautumisen asiakaskuntaansa sen jälkeen, kun liiketoiminnan luottamuskyselyssä otettiin käyttöön operatiiviset metriset kysymykset.

Kesän 2020 prosenttiosuus (27%) oli laskua (3%) vastaajista, jotka ilmoittavat liikevaihdon jakautumisen asiakaskuntaansa vaihtelevaksi verrattuna kevään 2020 raportointiin (30%). Tämä on myös toiseksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka ilmoittavat vaihtelemattomasta tulonjaosta asiakaskuntaansa sen jälkeen, kun liiketoiminnan luottamuskyselyssä otettiin käyttöön operatiiviset metriset kysymykset.

Myös kyselyyn vastanneiden prosenttiosuus väheni hieman (0,7%) asiakaskuntansa liikevaihdon jakautumisen vähenemisestä, ja 18% ilmoitti vähenevästä tulonjaosta kesällä 2020. Tämä on myös toiseksi suurin prosenttiosuus vastaajista, jotka ilmoittavat vähenevästä tulonjaosta asiakaskuntaansa sen jälkeen, kun liiketoimintakysymykset otettiin käyttöön yritysten luottamustutkimuksessa.

Kyselyn kaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaista katselua varten)

Kuvio 1: Yhteenlaskettu yleiskatsaus Days Sales Outstanding (DSO) -lentoradasta

1 päivän myynti-Outstanding-kesä-2020

Kuvio 2: Kuukausittaisten toistuvien tulojen (MRR) lentoradan yhteenlaskettu yleiskatsaus

2 kuukautta toistuva tulo-kesä-2020

Kuvio 3: Yhteenlaskettu yleiskatsaus liikevaihdon jakamisesta asiakaskunnan välillä

3-Asiakas-jakelu-kesä-2020

eDiscoveryn yritysluottamuksen kyselyn tulosten listaaminen

Kesä 2020 -kysely (26. kesäkuuta - 10. heinäkuuta 2020)

Kevään 2020 kysely (2. huhtikuuta — 15. huhtikuuta 2020)

Talvi 2020 -tutkimus (28. joulukuuta 19 — 11. tammikuuta 2020)

Syksyn 2019 Survey (29. syyskuuta — 17. lokakuuta 2019)

Kesä 2019 -kysely (1. heinäkuuta — 17. heinäkuuta 2019)

Kevään 2019 Survey (1. huhtikuuta — 18. huhtikuuta 2019)

Talvi 2019 Survey (27. joulukuuta 2018 — 10. tammikuuta 2019)

Syksyn 2018 Survey (14. lokakuuta — 26. lokakuuta 2018)

Kesä 2018 Survey (4. heinäkuuta — 24. heinäkuuta 2018)

Kevään 2018 Survey (7. huhtikuuta — 20. huhtikuuta 2018)

Talvi 2018 Survey (24. joulukuuta 17 — 15. tammikuuta 2018)

Syksyn 2017 Survey (5. lokakuuta — 17. lokakuuta 2017)

Kesä 2017 Survey (6. heinäkuuta — 31. heinäkuuta 2017)

Kevään 2017 kysely (14. huhtikuuta — 1. toukokuuta 2017)

Talvi 2017 Survey (20. tammikuuta — 6. helmikuuta 2017)

Syksyn 2016 Survey (11. lokakuuta — 1. joulukuuta 2016)

Kesän 2016 kysely (1. elokuuta — 31. elokuuta 2016)

Kevään 2016 kysely (1.5.—31.5.2016)

Talvi 2016 -kysely (15. helmikuuta — 29. helmikuuta 2016)

Ylimääräinen lukeminen

Lyhyt lista: lyhennetty eDiscovery-hakemisto

Alexasta iTunesiin: Äänipäivitykset eDiscoveryssa

Lähde: ComplexDiscovery

eDiscoveryn sulautumat, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Suhteellisuusteoria hankkii VerQU

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q4 2020 -hankkeeseen

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sulkee 100 miljoonan dollarin rahoituskierroksen

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery tammikuu 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa marraskuulle 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Vain ajan kysymys? HaysTackid käynnistää uuden palvelun tietomurtojen etsimistä ja tarkastelua varten

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

Se on Match! Keskittyminen eDiscovery-tarkastelun kokonaiskustannuksiin ja tarkistusoikeus Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

Ei niin erinomainen? eDiscoveryn operatiiviset mittarit talvella 2021

In the winter of 2021, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Winter 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Yläviisikko? Yhteenlaskettu yleiskatsaus viiteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

As we are in the midst of a pandemic that has...

Tasapainotus relevanssi ja todellisuus? Winter 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...