Arvamusküsimus? Euroopa Andmekaitseinspektor seisukoht Euroopa andmestrateegia kohta

According to the European Data Protection Supervisor (EDPS) in his recent opinion on the European Data Strategy, the predominant business model of the digital economy is characterized by an unprecedented concentration of data in the hands of a handful of powerful players, based outside the EU, and wide-scale pervasive tracking. The EDPS goes on to share that he strongly believes that one of the most important objectives of the European Data Strategy should be to prove the viability and sustainability of an alternative data economy model – open, fair, and democratic.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: Euroopa Andmekaitseinspektor on Euroopa Liidu sõltumatu andmekaitseasutus, mille ülesandeks on tagada, et ELi institutsioonid ja asutused järgivad andmekaitseõigust. Varem aastal avaldas Euroopa Komisjon teatise, milles rõhutati Euroopa andmestrateegia. See värskendus esitab Euroopa Andmekaitseinspektor vaate selle andmestrateegia kohta.

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus 3/2020 Euroopa andmekaitsestrateegia kohta

Kommenteeritud kokkuvõte

Euroopa Komisjon avaldas 19. veebruaril 2020 teatise „Euroopa andmestrateegia”. See on osa strateegiliste dokumentide laiemast paketist, sealhulgas ka teatisest Euroopa digitaalse tuleviku kujundamise kohta ja valge raamat tehisintellekti kohta — Euroopa lähenemisviis tipptasemele ja usaldusele.

Andmestrateegia eesmärk on luua ühtne Euroopa andmeruum ning seeläbi lihtsustada ettevõtetel ja riigiasutustel juurdepääsu kvaliteetsetele andmetele, et suurendada majanduskasvu ja luua väärtust. Lisaks peaks see „võimaldama ELil saada maailma kõige atraktiivsemaks, kõige turvalisemaks ja dünaamilisemaks andmetöödeks”. Andmestrateegia põhielement on Euroopa ühiste andmeruumide väljatöötamine strateegilistes majandussektorites ja avalikku huvi pakkuvates valdkondades, näiteks Euroopa ühine tervishoiuandmeruum.

Käesolevas ettepanekus esitatakse Euroopa Andmekaitseinspektori seisukoht andmestrateegia kui terviku kohta, samuti teatavate konkreetsete aspektide kohta, nagu mõiste „avalik hüve”, avaandmed, andmete kasutamine teadusuuringuteks, andmevahendajad, andmealtruism, rahvusvaheline andmejagamine jt.

Euroopa Andmekaitseinspektor mõistab andmete kasvavat tähtsust majanduse ja ühiskonna jaoks ning toetab ELi laiemaid strateegilisi eesmärke, nagu digitaalse ühtse turu arendamine ja ELi digitaalne suveräänsus. Samas tuletab ta meelde, et „suurte andmetega kaasneb suur vastutus” ning seetõttu peavad kehtestama asjakohased andmekaitse kaitsemeetmed.

Sellega seoses kiidab Euroopa Andmekaitseinspektor komisjoni kohustust tagada, et Euroopa põhiõigused ja -väärtused, sealhulgas õigus isikuandmete kaitsele, toetavad kõiki andmestrateegia aspekte ja selle rakendamist. Eelkõige hindab ta kindlust, et strateegia väljatöötatakse täielikult kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega, mis annab kindla aluse ka selle tehnoloogiliselt neutraalse lähenemisviisi tõttu.

Euroopa Andmekaitseinspektor rõhutab, et andmestrateegia üheks eesmärgiks peaks olema tõestada alternatiivse andmemajanduse mudeli — avatud, õiglase ja demokraatliku — elujõulisust ja jätkusuutlikkust. Erinevalt praegusest domineeriv ärimudel, mida iseloomustab enneolematu koondumine andmete käputäis võimas mängijad, samuti levinud jälgimine, Euroopa andmeruumi peaks olema näiteks läbipaistvuse, tõhusa vastutuse ja nõuetekohase tasakaalu huvide vahel üksikud andmesubjektid ja ühiskonna kui terviku ühine huvi.

Lisaks võetakse käesolevas ettepanekus arvesse enneolematut ülemaailmset kriisi, mis on põhjustatud COVID-19 pandeemiast, mis on mõjutanud kõiki meie elu aspekte. Selles kontekstis kordab Euroopa Andmekaitseinspektor oma seisukohta, et andmekaitse ei ole probleem, vaid osa lahendusest. Andmed ja tehnoloogia võivad mängida olulist rolli kriisi ületamisel koos teiste teguritega, kuna midagi sellist keerukat ei ole „hõbedast kuuli”.

Euroopa Andmekaitseinspektor jääb komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi käsutusse, et anda täiendavat nõu Euroopa andmestrateegia rakendamise järgmistes etappides nii õigusliku raamistiku kui ka praktiliste aspektide osas. Käesolevas ettepanekus esitatud märkused ei piira tulevikus konkreetseid küsimusi käsitlevate täiendavate märkuste esitamist ja/või lisateabe kättesaadavust.

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus 3/2020

Euroopa Andmekaitseinspektor täielik arvamus Euroopa andmestrateegia kohta (PDF)

Euroopa Andmekaitseinspektor arvamus andmestrateegia kohta — 16. juuni 2020

Lugege esialgset aruannet Euroopa andmekaitseinspektori veebisaidi kaudu.

Täiendav lugemine

Euroopa andmekaitseinspektor ja Euroopa Andmekaitseinspektor 2019. aasta aruanne

Tipptasemel, usaldus ja tehisintellekt: Euroopa lähenemisviis

Allikas: ComplexDiscovery

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Muutuste hooaeg? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Aeg rohkem digitaalseid vabariike? Arvestades Eestit

Since 2005, Estonians have been able to vote online, from anywhere...

DISCO tõstab $60 miljonit

According to the media release, DISCO will use this investment to...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

E-avalikustamise süsteemide ostjate juhend — 2020 väljaanne (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Võidujooks stardijoone juurde? Hiljutised turvalise kaugülevaate teadaanded

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Kaug-e-juurdluse lubamine? DAA-de hetktõmmis

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Muudatused ja otsused? Uued kaalutlused e-juurdluse turvalise kaugülevaate kohta

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

A Macro Look at Past and Projected eDiscovery Market Size from 2012 to 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

An eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Worldwide Software and Services Overview

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Muutuste hooaeg? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jätkuv eelarvepiirangute juhtum e-juurdluse äris

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Tasumata kontod? E-juurdluse operatiivmõõdikud 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Hoidke rooli? 2020. aasta sügisel e-juurdluse äriusalduse uuringu tulemused

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO tõstab $60 miljonit

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI kontserni ühinemine

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

E-juurdluse ühinemised, ülevõtmised ja investeeringud 2020. aasta kvartalis

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech omandab teravuse ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta septembris 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viis suurt loendit e-juurdluse kohta augustis 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viis suurt loeb e-juurdluse juuliks 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...