Een kwestie van opinie? Een EDPS-visie op de Europese gegevensstrategie

According to the European Data Protection Supervisor (EDPS) in his recent opinion on the European Data Strategy, the predominant business model of the digital economy is characterized by an unprecedented concentration of data in the hands of a handful of powerful players, based outside the EU, and wide-scale pervasive tracking. The EDPS goes on to share that he strongly believes that one of the most important objectives of the European Data Strategy should be to prove the viability and sustainability of an alternative data economy model – open, fair, and democratic.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Noot van de redactie: De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is de onafhankelijke autoriteit voor gegevensbescherming van de Europese Unie en moet ervoor zorgen dat de instellingen en organen van de EU de wetgeving inzake gegevensbescherming respecteren. Eerder dit jaar publiceerde de Europese Commissie een mededeling waarin een Europese gegevensstrategie wordt benadrukt. Deze update geeft de EDPS-weergave van die gegevensstrategie weer.

Advies 3/2020 van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de Europese gegevensstrategie

Samenvatting van de Executive

De Europese Commissie heeft op 19 februari 2020 een mededeling „Een Europese strategie voor gegevens” gepubliceerd. Het maakt deel uit van een breder pakket strategische documenten, waaronder een mededeling over de vormgeving van de digitale toekomst van Europa en een Witboek over kunstmatige intelligentie - Een Europese benadering van uitmuntendheid en vertrouwen.

Het doel van de gegevensstrategie is om één Europese gegevensruimte te creëren en het voor bedrijven en overheden gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot hoogwaardige gegevens om groei te stimuleren en waarde te creëren. Bovendien zou het „de EU in staat moeten stellen de aantrekkelijkste, veiligste en meest dynamische gegevens-agile economie ter wereld te worden”. Een belangrijk element van de gegevensstrategie is de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese gegevensruimten in strategische economische sectoren en domeinen van algemeen belang, zoals de gemeenschappelijke Europese gegevensruimte voor gezondheidszorg.

In dit advies wordt het standpunt van de EDPS gepresenteerd over de gegevensstrategie als geheel, alsook over bepaalde specifieke aspecten, zoals het begrip „openbaar belang”, open data, gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, gegevensintermediairs, data-altruïsme, internationale uitwisseling van gegevens, enz.

De EDPS begrijpt het groeiende belang van gegevens voor de economie en de samenleving en ondersteunt de bredere strategische doelstellingen van de EU, zoals de ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt en de digitale soevereiniteit van de EU. Tegelijkertijd herinnert hij eraan dat „big data met grote verantwoordelijkheid komt” en dat er daarom passende gegevensbeschermingsmaatregelen moeten worden getroffen.

In dit verband juicht de EDPS de toezegging van de Commissie toe om ervoor te zorgen dat de Europese grondrechten en waarden, met inbegrip van het recht op bescherming van persoonsgegevens, alle aspecten van de gegevensstrategie en de uitvoering ervan ten grondslag liggen. Hij waardeert met name de zekerheid dat de strategie volledig in overeenstemming zal zijn met de algemene verordening gegevensbescherming, die een solide basis biedt, ook op grond van haar technologisch neutrale aanpak.

De EDPS onderstreept dat een van de doelstellingen van de gegevensstrategie moet zijn het aantonen van de levensvatbaarheid en duurzaamheid van een alternatief model voor gegevenseconomie - open, eerlijk en democratisch. In tegenstelling tot het huidige overheersende businessmodel, gekenmerkt door een ongekende concentratie van gegevens in een handvol krachtige spelers, evenals doordringende tracking, moet de Europese gegevensruimte dienen als een voorbeeld van transparantie, effectieve verantwoording en een goed evenwicht tussen de belangen van de individuele betrokkenen en het gedeelde belang van de samenleving als geheel.

Bovendien wordt in dit advies rekening gehouden met de ongekende wereldwijde crisis, veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, die alle aspecten van ons leven heeft getroffen. In dit verband herhaalt de EDPS zijn standpunt dat gegevensbescherming niet het probleem is, maar een deel van de oplossing. Data en technologie kunnen een belangrijke rol spelen bij het overwinnen van de crisis in combinatie met andere factoren, omdat er geen „zilveren kogel” is voor zoiets complex als dit.

De EDPS blijft ter beschikking van de Commissie, de Raad en het Europees Parlement om in de volgende fasen van de tenuitvoerlegging van de Europese gegevensstrategie verder advies te verstrekken, zowel wat het juridische kader als de praktische aspecten betreft. De opmerkingen in dit advies doen geen afbreuk aan aanvullende opmerkingen in de toekomst over bepaalde kwesties en/of indien verdere informatie beschikbaar is.

Advies 3/2020 van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Het volledige advies van de EDPS over de Europese strategie voor gegevens (pdf)

EDPS-advies over gegevensstrategie — 16 juni 2020

Lees het originele rapport via de website van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Aanvullend lezen

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het Jaarverslag 2019 EDPS

Excellentie, vertrouwen en kunstmatige intelligentie: een Europese aanpak

Bron: ComplexDiscovery

Reynen Court verzekert extra financiering

According to the media release, Reynen Court has secured $4.5 million...

From Proactive Detection to Data Breach Reviews: Sensitive Data Discovery and Extraction with Ascema

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Nieuw van NIST: Cybersecurity en Enterprise Risk Management (ERM) integreren

NIST has released NISTIR 8286, Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

De handleiding voor kopers van eDisclosure Systems — editie 2020 (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

De race naar de startlijn? Recente aankondigingen voor veilige externe beoordeling

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Remote eDiscovery inschakelen? Een momentopname van DaaS

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Thuis of weg? eDiscovery Collection Market Overwegingen voor afmetingen en prijzen

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Herzieningen en besluiten? Nieuwe overwegingen voor eDiscovery Secure Remote Reviews

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Een macro blik op het verleden en de verwachte eDiscovery Marktgrootte van 2012 tot 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Een seizoen van verandering? Achttien observaties over eDiscovery Bedrijfsvertrouwen in de herfst van 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Het voortdurende geval van budgettaire beperkingen in de activiteiten van eDiscovery

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Uitstaande rekeningen? Operationele statistieken van eDiscovery in de herfst van 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Het Roer vasthouden? Resultaten van eDiscovery Business Confidence Survey

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Reynen Court verzekert extra financiering

According to the media release, Reynen Court has secured $4.5 million...

DISCO verhoogt 60 miljoen dollar

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva en de RYABI-groep samenvoegen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery Fusies, Overnames en Investeringen in Q3 2020

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor oktober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor september 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Vijf geweldige leesboeken op eDiscovery voor augustus 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Vijf grote lezingen over eDiscovery voor juli 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...