Wed. Feb 1st, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Noot van de redactie: Van tijd tot tijd belicht ComplexDiscovery openbaar beschikbare of privé te kopen aankondigingen, inhoudsupdates en onderzoek van aanbieders van cyber-, data- en juridische ontdekkingen, onderzoeksorganisaties en leden van de ComplexDiscovery-gemeenschap. Hoewel ComplexDiscovery deze informatie regelmatig onder de aandacht brengt, is ComplexDiscovery niet verantwoordelijk voor inhoudelijke beweringen.

  Neem vandaag nog contact met ons op als u aanbevelingen wilt indienen die u in overweging wilt nemen en kunt opnemen in de diensten, producten of onderzoeksaankondigingen van ComplexDiscovery, die gericht zijn op cyberbeveiliging, data en juridische ontdekkingen.

  Achtergrondopmerking: In het onlangs gepubliceerde Global Cybersecurity Outlook-rapport van het World Economic Forum worden de meest urgente trends en uitdagingen belicht waarmee de cyberbeveiligingssector in de nabije toekomst wordt geconfronteerd. Door de plotselinge verschuiving naar werken op afstand tijdens de COVID-19-pandemie en de toenemende frequentie van spraakmakende cyberaanvallen is het belang van cyberbeveiliging een topprioriteit geworden voor organisaties en landen. Dit rapport is essentieel om te lezen voor professionals op het gebied van cyberbeveiliging, informatiebeheer en juridische ontdekkingen die in het eDiscovery-ecosysteem werken, omdat het waardevolle inzichten en analyses biedt om hen te helpen nieuwe bedreigingen een stap voor te blijven en hun organisaties te beschermen tegen cyberrisico's.

  Rapport van deskundigen uit de branche*

  Wereldwijde vooruitzichten voor cyberbeveiliging 2022

  World Economic Forum

  Samenvatting

  Op het moment van schrijven hebben digitale trends en hun exponentiële proliferatie als gevolg van de COVID-19-pandemie de wereldbevolking op een nieuw traject van digitalisering en onderlinge verbondenheid gedreven. Een van de grootste en meest verontrustende nieuwe gevolgen van ons gedigitaliseerde bestaan is dat cyberincidenten steeds vaker voorkomen, duurder en schadelijker worden, waardoor kritieke diensten en infrastructuur soms zelfs verlamd raken. Deze trend vertoont geen tekenen van vertraging, met name omdat geavanceerde instrumenten en methoden steeds ruimer beschikbaar komen voor bedreigingsactoren tegen relatief lage (of in sommige gevallen geen) kosten.

  Overal zijn tekenen van toenemende digitalisering te zien. De International Telecommunication Union meldde onlangs dat de toegang tot vaste breedband op alle continenten aanzienlijk is toegenomen als rechtstreeks gevolg van telewerken, afstandsonderwijs, entertainment op afstand en telegeneeskunde. De meeste technologisch geavanceerde landen gaven prioriteit aan de uitbreiding van digitale consumenteninstrumenten, het stimuleren van digitale ondernemingen en het investeren in innovatie tussen universiteiten, bedrijven en digitale autoriteiten, terwijl opkomende economieën prioriteit gaven aan het vergroten van de toegang tot mobiel internet, het opleiden van digitaal talent en het genereren van investeringen in O en O en digitale ondernemingen. Dit roept een vraag op: hoe zullen kleinere en minder machtige landen zichzelf en hun natuurlijke hulpbronnen beschermen als ze hun digitaal verbonden infrastructuur niet kunnen beschermen? De armoedegrens op het gebied van cyberbeveiliging wordt nog dringender door de steeds toenemende toename van connectiviteit.

  Gezien deze aanhoudende cyberuitdagingen heeft het World Economic Forum Centre for Cybersecurity de Cybersecurity Leadership Community ingeschakeld, bestaande uit 120 cyberleiders, hooggeplaatste leidinggevenden uit de private en publieke sector uit 20 landen. De focus van het werk van het Centre for Cybersecurity was om gegevens te verzamelen via een Cyber Outlook Survey en de Cyber Outlook Series en deze te analyseren om inzicht te krijgen in de perceptie van cyberleiders en het traject van cyberbeveiliging en cyberweerbaarheid. De resultaten van de analyse werpen licht op waardevolle inzichten over de toestand van cyber en percepties over het huidige pad van cyberweerbaarheid.

  Belangrijkste bevindingen

  1. Hoewel veel factoren bepalend zijn voor het beleid op het gebied van cyberbeveiliging, hebben we in ons onderzoek vastgesteld dat 81% van de respondenten van mening is dat digitale transformatie de belangrijkste drijfveer is voor het verbeteren van de cyberweerbaarheid. De toenemende digitalisering als gevolg van de COVID-19-pandemie en de verschuiving van onze werkgewoonten bevorderen de cyberweerbaarheid. Maar liefst 87% van de leidinggevenden is van plan de cyberweerbaarheid in hun organisatie te verbeteren door het weerbaarheidsbeleid, de processen en de normen voor het betrekken en beheren van derden te versterken.

  2. Ons onderzoek bracht drie belangrijke en kritieke perceptiekloof aan het licht tussen leidinggevenden die gericht zijn op beveiliging (chief information security officers) en bedrijfsleiders (chief executive officers). De hiaten zijn het meest zichtbaar in drie gebieden:

  2.1 Prioriteit geven aan cyberbeveiliging bij zakelijke beslissingen; hoewel 92% van de ondervraagde bedrijfsleiders het erover eens is dat cyberweerbaarheid is geïntegreerd in strategieën voor risicobeheer van ondernemingen, is slechts 55% van de ondervraagde leiders die gericht zijn op beveiliging het eens met de stelling.

  2.2 Leiderschapssteun krijgen op het gebied van cyberbeveiliging; 84% van de respondenten is van mening dat cyberweerbaarheid in hun organisatie als een bedrijfsprioriteit wordt beschouwd, met steun en aansturing van het management, maar een aanzienlijk kleiner deel (68%) beschouwt cyberweerbaarheid als een belangrijk onderdeel van hun algemene risicobeheer. Vanwege deze verkeerde afstemming geven veel veiligheidsleiders nog steeds aan dat ze niet worden geraadpleegd bij zakelijke beslissingen, wat resulteert in minder veilige beslissingen en veiligheidskwesties. Deze kloof tussen leiders kan bedrijven kwetsbaar maken voor aanvallen als direct gevolg van tegenstrijdige veiligheidsprioriteiten en -beleid.

  2.3 Het werven en behouden van talent op het gebied van cyberbeveiliging; uit ons onderzoek bleek dat 59% van alle respondenten het moeilijk zou vinden om te reageren op een cyberbeveiligingsincident vanwege het tekort aan vaardigheden binnen hun team. Hoewel de meerderheid van de respondenten het werven en behouden van talent als het meest uitdagende aspect beschouwde, lijken bedrijfsleiders zich minder goed bewust te zijn van de hiaten dan hun op beveiliging gerichte leidinggevenden, die hun vermogen om met voldoende personeel op een aanval te reageren als een van hun grootste kwetsbaarheden beschouwen.

  3. De dreiging van ransomware blijft groeien. Maar liefst 80% van de cyberleiders benadrukte dat ransomware een gevaarlijke en zich ontwikkelende bedreiging vormt voor de openbare veiligheid. Het onderzoek bevestigde dat ransomware-aanvallen centraal staan bij cyberleiders, waarbij 50% van de respondenten aangeeft dat ransomware een van hun grootste zorgen is als het gaat om cyberdreigingen. Ransomware-aanvallen nemen toe in frequentie en complexiteit, en deze alomtegenwoordige bedreiging houdt cyberleiders's nachts wakker. Ransomware-aanvallen worden gevolgd door social engineering-aanvallen, die de tweede grootste zorg vormen voor cyberleiders; nummer drie op deze lijst is kwaadwillige activiteit van voorkennis. Een kwaadwillende insider wordt gedefinieerd als de huidige of voormalige werknemers, contractanten of vertrouwde zakenpartners van een organisatie die misbruik maken van hun geautoriseerde toegang tot kritieke bedrijfsmiddelen op een manier die negatieve gevolgen heeft voor de organisatie.

  4. Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) worden gezien als een belangrijke bedreiging voor toeleveringsketens, partnernetwerken en ecosystemen. In ons onderzoek geeft 88% van de respondenten aan zich zorgen te maken over de cyberbestendigheid van KMO's in hun ecosysteem.

  5. Cyberleiders hebben aangegeven dat er duidelijke en productieve regelgeving nodig is, die het delen van informatie en samenwerking mogelijk zou maken en aanmoedigen. De waarde van partnerschappen is bewezen; meer dan 90% van de respondenten geeft aan bruikbare inzichten te hebben ontvangen van externe groepen en/of partners die informatie delen.

  Dit rapport maakt gebruik van een retrospectieve analyse van de afgelopen jaren om de kennis en zorgen van cyberleiders te delen met één doel: besluitvormers helpen zich voor te bereiden op de volgende generatie cyberaanvallen.

  Lees de originele aankondiging.

  Volledig rapport: Global Cybersecurity Outlook 2022 (PDF) - Mouseover to Scroll

  Wereldwijde vooruitzichten voor cyberbeveiliging van het WEF 2022

  Lees het originele rapport.

  *Met toestemming gedeeld in overeenstemming met de Creative Commons Attribution - NonCommerical-NoDerivatives 4.0 International Public License.

  Aanvullende lectuur

  Een doorlopende lijst: Top 100 eDiscovery-providers

  Wat is de definitie van Cyber Discovery? Een definitie en kader

  Bron: ComplexDiscovery