Een pijler van empowerment? Evaluatie en herziening van de AVG-gegevensbescherming

The general view is that two years after it started to apply, the GDPR has successfully met its objectives of strengthening the protection of the individual’s right to personal data protection and guaranteeing the free flow of personal data within the EU. However, a number of areas for future improvement have also been identified.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Noot van de redactie: Gepubliceerd als mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, het recente verslag over gegevensbescherming als pijler van de empowerment van burgers en de aanpak van de EU om de digitale overgang voort te zetten twee jaar na de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) kan gunstig zijn voor juridische, zakelijke en informatietechnologie-professionals, omdat zij rekening houden met gegevensbescherming in de Europese Unie.

Gegevensbescherming als pijler van de empowerment van de burgers en de EU-aanpak van de digitale overgang - Twee jaar toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming

Rapport-uittreksel

Kansen en uitdagingen voor organisaties, met name kleine en middelgrote ondernemingen

De AVG biedt, samen met de verordening vrije stroom van niet-persoonlijke gegevens, kansen voor bedrijven door concurrentie en innovatie te bevorderen, de vrije stroom van gegevens binnen de EU te waarborgen en gelijke concurrentievoorwaarden te creëren met bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd. Het recht op overdraagbaarheid, in combinatie met een toenemend aantal personen dat op zoek is naar privacyvriendelijkere oplossingen, kunnen de toegangsdrempels voor bedrijven verminderen en de mogelijkheden voor groei op basis van vertrouwen en innovatie openen. Sommige belanghebbenden melden dat de toepassing van de AVG een uitdaging is met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB). Volgens de risicogebaseerde benadering zou het niet passend zijn afwijkingen te verlenen op basis van de omvang van de exploitanten, aangezien hun omvang op zich geen indicatie is van de risico's die de verwerking van persoonsgegevens die zij onderneemt, voor particulieren kan creëren. Verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten hebben praktische instrumenten ter vergemakkelijking van de implementatie van de AVG door kleine en middelgrote ondernemingen met verwerkingsactiviteiten met een laag risico. Deze inspanningen moeten worden geïntensiveerd en wijdverspreid, bij voorkeur in het kader van een gemeenschappelijke Europese aanpak om geen belemmeringen voor de interne markt op te werpen.

Gegevensbeschermingsautoriteiten hebben een aantal activiteiten ontwikkeld om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen zich aan de AVG te houden, bijvoorbeeld door middel van het verstrekken van sjablonen voor de verwerking van contracten en dossiers voor verwerkingsactiviteiten, seminars en hotlines voor raadpleging. Een aantal van deze initiatieven profiteerde van EU-financiering. Verdere activiteiten moeten worden overwogen om de toepassing van de AVG voor kmo's te vergemakkelijken.

De AVG stelt een toolbox ter beschikking voor alle soorten bedrijven en organisaties om hen te helpen de naleving aan te tonen, zoals gedragscodes, certificeringsmechanismen en standaard contractuele clausule. Deze gereedschapskist moet in zijn volle omvang worden gebruikt. KMO's benadrukken met name het belang en de bruikbaarheid van gedragscodes die zijn afgestemd op hun situatie en die geen onevenredige kosten met zich meebrengen. Wat certificeringsregelingen betreft, zijn beveiliging (inclusief cyberbeveiliging) en gegevensbescherming door ontwerp belangrijke elementen die in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de AVG en zouden zij baat hebben bij een gemeenschappelijke en ambitieuze aanpak in de hele EU. De Commissie werkt momenteel aan standaardcontractbepalingen tussen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, voortbouwend op de lopende werkzaamheden aan de modernisering van de modelcontractbepalingen voor internationale overdrachten.

Bekijk het volledige rapport (pdf)

Een pijler van empowerment — EU — Gegevensbescherming

Lees het originele rapport bij Gegevensbescherming als pijler van de empowerment van burgers

Aanvullend lezen

Een kwestie van opinie? Een EDPS-visie op de Europese gegevensstrategie

Bewolkte overwegingen? ESMA-ontwerprichtlijnen voor outsourcing aan cloudserviceproviders

Bron: ComplexDiscovery

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Nieuw van NIST: Cybersecurity en Enterprise Risk Management (ERM) integreren

NIST has released NISTIR 8286, Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management...

Een bewolkte Alliantie? Een cloud van de volgende generatie voor Europa

According to Thierry Breton, Commissioner for the Internal Market, "Europe needs...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor oktober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

De handleiding voor kopers van eDisclosure Systems — editie 2020 (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

De race naar de startlijn? Recente aankondigingen voor veilige externe beoordeling

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Remote eDiscovery inschakelen? Een momentopname van DaaS

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Thuis of weg? eDiscovery Collection Market Overwegingen voor afmetingen en prijzen

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Herzieningen en besluiten? Nieuwe overwegingen voor eDiscovery Secure Remote Reviews

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Een macro blik op het verleden en de verwachte eDiscovery Marktgrootte van 2012 tot 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Een seizoen van verandering? Achttien observaties over eDiscovery Bedrijfsvertrouwen in de herfst van 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Het voortdurende geval van budgettaire beperkingen in de activiteiten van eDiscovery

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Uitstaande rekeningen? Operationele statistieken van eDiscovery in de herfst van 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Het Roer vasthouden? Resultaten van eDiscovery Business Confidence Survey

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO verhoogt 60 miljoen dollar

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva en de RYABI-groep samenvoegen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery Fusies, Overnames en Investeringen in Q3 2020

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech verwerft scherpte ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor oktober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor september 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Vijf geweldige leesboeken op eDiscovery voor augustus 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Vijf grote lezingen over eDiscovery voor juli 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...