eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software and services slows, the overall size of the market continues to grow with estimates for the overall market to exceed $20B in 2024. This year’s annual eDiscovery Market Size Mashup estimates the combined worldwide eDiscovery software and services market spend in 2019 to be approximately $11.23B, growing at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of approximately 12.93% to $20.63B by 2024.

en flag
nl flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
es flag

Seuraavat eDiscovery Market Size Mashup** jakavat yleiset markkina-arviot sähköisten löytöjulkaisujen, viestien, datapisteiden ja keskustelujen mukaisesta yhdistelmästä. Nämä eDiscovery Market Size Mashup** jakavat yleiset markkina-arviot sähköisen hakumarkkinoiden ohjelmisto- ja palvelualueesta vuosien 2019 ja 2024 välillä.

Mashup-kaaviot (kuvat 1—7) edustavat yhtä tulkintaa aggregoidusta ja mallinnusta julkisesti saatavilla olevasta tiedosta, joka keskittyy eDiscoveryn markkinoiden trendeihin, kokoon, kasvuun ja segmentoitumiseen.

Kuva 1 - eDiscovery-ohjelmisto- ja palvelumarkkinat

eDiscovery-ohjelmisto- ja palvelumarkkinat (2019-2024)

Kuva 2 - eDiscovery-ohjelmistomarkkinat

eDiscovery-ohjelmistomarkkinat (2019-2024)

Kuva 3 - eDiscovery-palvelumarkkinat

eDiscovery-palveluiden markkinat (2019-2024)

Kuva 4 - eDiscovery-markkinoiden yleiskatsaus maantieteellisesti

eDiscovery-markkinoiden maantieteellinen yleiskatsaus (2019-2024)

Kuva 5 - eDiscovery-markkinoiden yleiskatsaus viranomaisten/julkisyhteisöjen ulkopuolisten markkinoiden mukaan

eDiscoveryn hallituksen ja kansalaismarkkinoiden yleiskatsaus (2019-2024)

Kuva 6 - eDiscovery-markkinoiden yleiskatsaus tehtävän mukaan

eDiscovery-markkinat Tehtävän mukaan (2019-2024)

Kuva 7 - Ediscovery-keskeisten palvelujen suora tarjoaja

eDiscovery-markkinat suoralla toimituksella (2019-2024)

Segmentin arviot

Seuraavassa esitetään ennusteiden yhdistämiseen perustuvat erityiset arviot yleisille eDiscoveryn markkinasegmenteille.

eDiscovery-ohjelmistojen ja palveluiden markkinoiden koko (kuvat 1, 2 ja 3)

Ediscovery-ohjelmisto- ja palvelumarkkinoiden yhteiskuluksi arvioidaan noin 11,23 t vuonna 2019 ja arvioidaan kasvavan noin 12,93%:n ja 2024 dollarin (Compound Annual Growth Rate) noin 12,93%:n (CAGR) mukaan 2024.

eDiscoveryn ohjelmistomarkkinoiden kuluksi arvioidaan noin 3,39 dollaria vuonna 2019 (30,19% kokonaismarkkinoista) ja arvioidaan kasvavan noin 13,05% — 6,26 B vuonna 2024 (30,36% kokonaismarkkinoista).

eDiscoveryn palveluiden markkinakuluksi arvioidaan noin 7,84 dollaria vuonna 2019 (69,81% kokonaismarkkinoista) ja arvioidaan kasvavan noin 12,88% — 14,37 B dollaria (69,64% kokonaismarkkinoista) vuonna 2024.

Käyttö- ja pois päältä Premise Software Market Koko (Kuva 2)

Paikallisten ohjelmistokulujen arvioidaan olevan noin 46 prosenttia maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistojen menoista vuonna 2019 ja vähenevän noin 36 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Kulutusprosentti laskee ajan mittaan, mutta todellisen dollarin kulutuksen arvioidaan kasvavan ohjelmistomarkkinoiden kokonaiskasvun perusteella. Se kasvaa 1,56 B dollarista 2,25 B:hen vuonna 2024.

Ulkoisten ohjelmistojen käyttökustannusten arvioidaan olevan noin 54 prosenttia (1,83 B dollaria) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistojen kulutuksesta vuonna 2019, ja määrä kasvaa noin 64 prosenttiin (4,01 B dollariin) vuoteen 2024 mennessä.

Maantieteellinen markkinoiden koko (kuva 4)

Yhdysvaltojen arvioidaan muodostavan noin 63 prosenttia maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistojen ja palveluiden menoista vuonna 2019, ja tämä prosenttiosuus pienenee noin 58 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Vaikka kulutusprosentti laskee ajan mittaan, todellisen dollarin kulutuksen arvioidaan kasvavan maailmanlaajuisen ohjelmisto- ja palvelumarkkinoiden kasvun perusteella. Se kasvaa 7,07 dollarista vuonna 2019 11,97 B dollariin vuonna 2024.

Yhdysvaltojen ulkopuolisen maailman (ROW) arvioidaan muodostavan noin 37% (4,16 B dollaria) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistoista ja palveluista vuonna 2019, ja määrä kasvaa noin 42 prosenttiin vuonna 2024 (8,66 B dollaria).

Julkisyhteisöjen ja muiden kuin julkisyhteisöjen markkinoiden koko (kuva 5)

Julkisten ja sääntelyyn liittyvien menojen eDiscoveryn (auditoinnit, tutkimukset ja oikeudenkäynnit) arvioidaan muodostavan noin 48 prosenttia maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistojen ja palveluiden menoista vuonna 2019, ja niiden määrä vähenee noin 43 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Vaikka kulutusprosentti laskee ajan mittaan, todellisen dollarin kulutuksen arvioidaan kasvavan ohjelmisto- ja palvelumarkkinoiden kokonaiskasvun perusteella. Se kasvaa 5,39 eurosta vuonna 2019 8,87 B dollariin vuonna 2024.

Valtiosta riippumattomien menojen eDiscoveryn arvioidaan muodostavan noin 52% (5,84 B dollaria) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistoista ja palveluista vuonna 2019, ja määrä kasvaa noin 57 prosenttiin (11,76 B dollaria) vuoteen 2024 mennessä.

Arvioidut menot tehtävän mukaan (kuva 6)

Arviointiohjelmistoihin ja palveluihin kulujen arvioidaan muodostavan noin 69 prosenttia maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistojen ja palveluiden menoista vuonna 2019, ja tämä määrä vähenee noin 63 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Kulutusprosentti laskee ajan mittaan, mutta todellisen dollarin kulutuksen arvioidaan kasvavan ohjelmisto- ja palvelumarkkinoiden kokonaiskasvun perusteella. Se kasvaa 7,75 eurosta 13,00 B:hen vuoteen 2024 mennessä.

Prosessiohjelmistojen ja palveluiden kulujen arvioidaan muodostavan noin 19% (2,13 B dollaria) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistoista ja palveluista vuonna 2019, ja määrä kasvaa 20 prosenttiin (4,12 B dollaria) vuoteen 2024 mennessä.

Keräysohjelmistojen ja palveluiden kulujen arvioidaan muodostavan noin 12 prosenttia (1,35 B dollaria) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistoista ja palveluista vuonna 2019, ja määrä kasvaa noin 17 prosenttiin (3,51 B dollaria) vuoteen 2024 mennessä.

Ediscovery-keskeisten palvelujen arvioitu toimittaja*** (kuva 7)

Yritysten ja hallitusten arvioidaan tuottavan noin 73 prosenttia maailmanlaajuisista Ediscovery-keskeisistä palveluista vuonna 2019, ja määrä kasvaa noin 78 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä.

Lakiasiaintoimistojen arvioidaan tuottavan noin 19 prosenttia maailmanlaajuisista Ediscovery-keskeisistä palveluista vuonna 2019 ja vähenevän noin 9 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä.

Oikeusriitojen tukipalvelujen tarjoajien arvioidaan tuottavan noin 8 prosenttia Ediscovery-keskeistä palvelua vuonna 2019, ja määrä kasvaa noin 13 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä.

Lagniappe: Esimerkki markkinaosuuksien arvioinnista kahdelle hypoteettiselle eDiscovery-palveluntarjoajalle

eDiscovery-ohjelmistotoimittaja, jonka suoria tuloja on noin 518 miljoonaa dollaria, vastaa noin 15,28 prosenttia eDiscovery-ohjelmistomarkkinoista vuonna 2019. Tämä on tuloja, jotka maksetaan suoraan eDiscovery-palveluntarjoajalle, ei niiden tulojen määrää, jotka saadaan ylimääräisestä jälleenmyynnistä tai palvelujen tarjoamisesta teknologian ja jälleenmyyntikumppaneiden toimesta.

Ediscovery-ohjelmistotoimittaja, jonka suoria tuloja on noin 25 miljoonaa dollaria, vastaa noin 737 prosenttia eDiscovery-ohjelmistomarkkinoista vuonna 2019. Tämä on tuloja, jotka maksetaan suoraan eDiscovery-palveluntarjoajalle, ei niiden tulojen määrää, jotka saadaan ylimääräisestä jälleenmyynnistä tai palvelujen tarjoamisesta teknologian ja jälleenmyyntikumppaneiden toimesta.

*Mashup Lähteiden

eDiscoveryn markkinoiden koon arvioinnin lähteiden yhdistäminen on vuoden 2012 alustavasta kyselystä lähtien, ja ne on sisällytetty malliin, jota käytetään vuosittaisten eDiscoveryn markkinoiden koon mashuppien kehittämiseen. Näitä lähteitä ovat muun muassa julkisesti saatavilla oleva sisältö (mukaan lukien tiivistelmät, otteita, lainauksia, viitteitä ja tietopisteitä) seuraavista lähteistä:

ComplexDiscovery. ”2019 eDiscovery Business Luottamuskyselyt. (Running Listing).” Marraskuu 2019.

Suhteellisuusteoria Fest Panel. ”Ediscovery-unionin tila”. Panelisti Ryan O'Leary (IDC). 22. lokakuuta 2019.

IDC. ”IDC Marketscape: Maailmanlaajuinen eDiscovery SaaS Review Software Assessment.” Ryan O'Leary. 12. elokuuta 2019.

Gartner, Inc. ”Markkina-opas E-Discovery Solutions.” Julian Tirsu, Michael Hoeck. 27. kesäkuuta 2019.

ComplexDiscovery. ”Kesä 2019 eDiscoveryn hinnoittelukyselyn tulokset.” Kesäkuu 2019.

KL Löytö. ”Sijoittajan esittely.” Keskeinen, KL Discovery. Toukokuu 2019.

Gartner, Inc. ”E-etsintäprosessin määrittäminen alentaa kustannuksia ja vähentää riskejä.” Julian Tirsun. 29. maaliskuuta 2019.

Georgetown Law Center Study Legal Ammatin ja Thomson Reutersin Legal Executive Institute. ”2019 Raportti valtion oikeudellisten markkinoiden.” Tammikuu 2019.

ComplexDiscovery. ”Talvi 2019 eDiscoveryn hinnoittelukyselyn tulokset.” Joulukuu 2018.

ComplexDiscovery. ”2018 eDiscovery Business Luottamuskyselyt. (Running Listing).” Marraskuu 2018.

FRONTEO. ”Lomake 20-F (073118).” UBIC vuosikertomus ulkomaisten sijoittajien. Heinäkuu 2018.

IDC. ”Maailmanlaajuinen eDiscovery-ohjelmistoennuste, 2018-2022.” Ryan O'Leary, Sean Pike. Kesäkuu 2018.

Markkinat ja markkinat. ”eDiscovery-markkinat komponentin, käyttöönottotyypin, organisaation koon, pystysuuntaisen ja alueen mukaan — Maailmanennuste vuoteen 2023.” Kesäkuu 2018.

Georgetown Law Center Study Legal Ammatin ja Thomson Reutersin Legal Executive Institute. ”2018 Raportti valtion oikeudellisten markkinoiden.” Tammikuu 2018.

Greentarget. ”2018 Legal Industry Outlook.” Tammikuu 2018.

Katalyytti Sijoittajat. ”Legal Tech Market yleiskatsaus.” Kirk Mahoney. 29. marraskuuta 2017.

Gartner, Inc. ”Markkina-opas E-Discovery Solutions.” Julian Tirsu, Garth Landers, Shane Harris. 24. lokakuuta 2017.

P ja S Markkinatutkimus. ”Ohjelmistojen ja palveluiden eDiscovery-markkinat”. 18. lokakuuta 2017.

ComplexDiscovery. eDiscovery Business Luottamuskyselyt - Running Listing. ComplexDiscovery. 18. lokakuuta 2017.

- Forbesin. ”Globaali Legal Tech muuttaa palvelutoimitusta.” Mark A. Cohenin. 29. elokuuta 2017.

Aberdeenin. ”Keskeiset strategiat sähköisen Discovery-tiimien suorituskyvyn parantamiseksi.” Michael Caton. elokuu 2017

IDC. ”Maailmanlaajuiset eDiscovery-palveluiden markkinaosuudet, 2016: Globaalit johtajat nousevat toimialan konsolidoinnin kautta.” Angela Gelnaw'ta. Kesäkuu 2017.

ACG-kumppani. ”Legal Tech: kylvetään ja valmis käynnistämään. ”, Trevor Martin, Ben Howe, Jon Guido, Fred Joseph. Huhtikuu 2017.

IDC. ”Markkinakuva: Maailmanlaajuiset eDiscovery-palvelut 2017 toimittajan arviointi.” Angela Gelnaw'ta. Maaliskuu 2017.

ComplexDiscovery. Vuosittaiset eDiscovery Market Size Mashups - 2012 - 2017, ComplexDiscovery, 4. maaliskuuta 2017.

Siionin markkinatutkimus. ”eDiscovery-markkinat valtioille, sääntelyvirastoille, yrityksille ja asianajotoimistoille”. 23. marraskuuta 2016.

Markkinat ja markkinat. ”E-Discovery Market ratkaisun, palvelun, käyttöönottotyypin ja Vertical - Globaali ennuste vuoteen 2021.” Marraskuu 2016.

Tulevat markkinatiedot (FMI). ”eDiscovery-markkina-analyysi — Globaali toimialan analyysi ja mahdollisuuksien arviointi”. 5. heinäkuuta 2016.

IDC. ”Maailmanlaajuinen eDiscovery-ohjelmistomarkkinoiden ennuste, 2016-2020: Takaisin perusasioihin.” Angela Gelnaw'ta. 30. kesäkuuta 2016.

Gartner, Inc. ”Markkina-opas E-Discovery Solutions.” Jie Zhangin. 30. kesäkuuta 2016.

Yhdysvaltain kauppaministeriö, International Trade Administration. ”2016 Top Markets Report - Cloud Computing.” 14. huhtikuuta 2016.

IDC. ”Maailmanlaajuinen eDiscovery-palveluiden ennuste 2014-2019.” Sean Pike, Angela Gelnaw. Joulukuu 2015.

Gartner, Inc. ”E-Discovery-ohjelmiston kriittiset ominaisuudet”. Jie Zhang, Garth Landers. 6. lokakuuta 2015.

Avoimuusmarkkinoiden tutkimus. ”eDiscovery Market - Global Industry Analysis, koko, osuus, kasvu, trendit ja ennuste 2014-2022.” Heinäkuuta 6, 2015

Markkinat ja markkinat. ”E-Discovery Market ratkaisun, käyttöönoton, teollisuuden ja alueen mukaan — Maailmanennuste vuoteen 2020.” Heinäkuu 2015.

Global Industry Analysts, Inc. ”eDiscovery (ohjelmistot ja palvelut) Global Strategic Business Report.” 28. toukokuuta 2015.

Gartner, Inc. ”E-Discovery-ohjelmiston Magic Quadrant”. Jie Zhang, Garth Landers. 18. toukokuuta 2015.

Radicati Group. ”eDiscovery-markkinat, 2014-2018.” Sara Radicati. 3. joulukuuta 2014.

Avoimuusmarkkinoiden tutkimus. ”eDiscovery Market - Global Industry Analysis, koko, osuus, kasvu, trendit ja ennuste, 2014-2020).” Kesäkuu 2014.

Gartner, Inc. ”E-Discovery-ohjelmiston Magic Quadrant”. Jie Zhang, Debra Logan, Garth Landers. 19. kesäkuuta 2014.

IDC. ”Maailmanlaajuinen eDiscovery-ohjelmisto 2014-2018 ennuste.” Sean Piken. Toukokuu 2014.

Radicati Group. ”eDiscovery-markkinat, 2013-2017.” Sara Radicati. Elokuu 2013.

Gartner, Inc. ”E-Discovery-ohjelmiston Magic Quadrant”. Debra Logan, Alan Dayley, Sheila Childs. 10. kesäkuuta 2013.

Radicati Group. ”eDiscovery-markkinat, 2012-2016.” Sara Radicati, Todd Yamasaki. Lokakuuta 2012.

Avoimuusmarkkinoiden tutkimus. ”Maailman e-Discovery Software and Service Market Study.” Elokuu 2012.

Rand Institute for Civil Justice. ”Missä rahat menee: ymmärrys Litigant menoja tuottaa sähköinen löytö.” Nicolas Pace ja Laura Zakaras. Huhtikuu 2012.

IDC. ”MarketScape: Maailmanlaajuinen itsenäinen varhaisen tapauksen arviointi Applications Toimittajan analyysi.” Vivian Tero. 19. syyskuuta 2011.

Toimialan tarkkailijoiden arviot (useita tarkkailijoita)

Aikaisemmat ComplexDiscoveryn markkinoiden koontimashupit ovat:

Ediscovery Market Size Mashup: 2018-2023 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus - marraskuu 2018

eDiscovery Market Size Mashup: 2017-2022 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus joulukuuhun 2017

eDiscovery Market Size Mashup: 2016-2021 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus - 4.3.2017

eDiscovery Market Size Mashup: 2015-2020 Maailmanlaajuinen ohjelmistojen ja palveluiden yleiskatsaus - 30.4.2016

eDiscovery Market Size Mashup: 2014-2019 Maailmanlaajuisten ohjelmistojen ja palveluiden yleiskatsaus - 17.7.2015

eDiscovery Market Size Mashup: 2014-2019 Maailmanlaajuiset palvelut yleiskatsaus - 1.7.2015

eDiscovery Market Size Mashup: 2014-2019 Maailmanlaajuinen ohjelmistojen yleiskatsaus - 22.6.2015

Ediscovery Market Size Mashup: 2013-2018 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut -yleiskatsaus 25.6.2014

eDiscovery Market Size Mashup: 2012-2017 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus - 20.6.2013

eDiscovery-markkinoiden kokoinen mashup - 20.5.2012

**Mikä on Mashup?

Mashup on yhdistelmä tai sekoitus sisältöä eri lähteistä luoda uusi tapa tarkastella tietoja. Mashupin tärkein ominaisuus sisältää yhdistelmät, visualisoinnit ja yhdistäminen. Mashups voi auttaa tekemään olemassa olevista tiedoista hyödyllisempää, lisäksi henkilökohtaiseen ja ammattikäyttöön. (Wikipedia)

*** Erittäin epätarkka soveltaminen julkisten arvioiden siitä, missä oikeudelliset tehtävät on suoritettu, sovelletaan eDiscoveryn menoihin.

Lähde: ComplexDiscovery

Suhteellisuusteoria hankkii tekstin ÄO

"We're merely scratching the surface of what the application of AI...

Sandline Discovery hankkii Frankfurt Saksalainen 24laillinen

According to Dominic Piernot, co-founder of 24legal, “We are super excited...

Consilion ja Xact Data Discoveryn sulautuminen sulkeutuu

“We are very pleased to close the merger with Xact Data...

Solid Look Euroopasta? Legal Tech Fuusio ja yrityskauppa Mike Bryantin ja John Jacobsin kanssa

From Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) to the recent flurry of...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery toukokuulle 2021

From cyber discovery and data breaches to business of law and...

Viisi suurta lukee eDiscovery huhtikuulle 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Viisi suurta lukee eDiscovery maaliskuulle 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Mushrooming tilaisuus? Katos turvaa AI-käyttöisen tietomurron vastauspatentin

According to Ralph Nickl, CEO and co-founder of Canopy, “Until recently,...

Exterro käynnistää FTK Central

According to Exterro Founder and CEO Bobby Balachandran, “FTK Central’s new processing...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2021 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Suhteellisuusteoria hankkii tekstin ÄO

"We're merely scratching the surface of what the application of AI...

- Tarkistan kuusi? Yhteenlaskettu yleiskatsaus kuuteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

The anonymized aggregate results from six semi-annual surveys highlight eDiscovery pricing...

Vaihtoehtoiset hintatyylit Kesän 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta keväällä 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: kevään 2021 yleiskatsaus

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...