Tue. Jan 31st, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Toimetaja märkus: Aeg-ajalt tõstab ComplexDiscovery esile avalikult kättesaadavad või eraviisiliselt ostetavad teadaanded, sisuvärskendused ja uuringud küber-, andmete- ja juriidiliste tuvastusteenuste pakkujatelt, uurimisorganisatsioonidelt ja ComplexDiscovery kogukonna liikmetelt. Kuigi ComplexDiscovery tõstab selle teabe regulaarselt esile, ei võta see sisu väidete eest mingit vastutust.

  ComplexDiscovery küber-, andmete- ja juriidiliste avastuskesksete teenuste, toodete või teadusuuringute teadaannetes soovituste esitamiseks võtke meiega ühendust juba täna.

  Taustmärkus: Euroopa Liidu Küberjulgeolekuagentuur ENISA on liidu asutus, mis on pühendunud küberjulgeoleku kõrge taseme saavutamisele kogu Euroopas. 2004. aastal loodud ja ELi küberjulgeoleku seadusega tugevdatud Euroopa Liidu küberjulgeoleku amet aitab kaasa ELi küberpoliitikale, suurendab IKT toodete, teenuste ja protsesside usaldusväärsust küberjulgeoleku sertifitseerimise süsteemidega, teeb koostööd liikmesriikide ja ELi asutustega ning aitab Euroopa valmistub homse küberväljakutseteks. Teadmiste jagamise, suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmise kaudu teeb amet koostööd oma peamiste sidusrühmadega, et tugevdada usaldust seotud majanduse vastu, suurendada liidu infrastruktuuri vastupanuvõimet ning tagada Euroopa ühiskonna ja kodanike digitaalse turvalisuse tagamine.

  Euroopa küberjulgeoleku oskuste raamistik oli ENISA hiljutise küberjulgeoleku oskuste konverentsi keskmes. See uus raamistik võib olla kasulik küberjulgeoleku, teabe juhtimise ja õigusliku avastamise spetsialistidele, kes soovivad paremini mõista ja lahendada küberjulgeolekuohte.

  Väljaannete ülevaade*

  Euroopa küberjulgeoleku oskuste raamistik

  Euroopa Liidu Küberjulgeoleku Amet (ENISA)

  Euroopa küberjulgeoleku oskuste raamistik (ECSF) on ENISA ja küberturvalisuse oskuste raamistikku käsitleva ENISA ja ENISA ad-hoc töörühma ühiste jõupingutuste tulemus.

  ECSFi eesmärk on luua ühine arusaam asjakohastest rollidest, pädevustest, oskustest ja teadmistest, hõlbustada küberturvalisuse oskuste tunnustamist ning toetada küberturvalisusega seotud koolitusprogrammide kavandamist. See koondab kõik küberturvalisusega seotud rollid 12 profiili, mida analüüsitakse individuaalselt vastutuse, oskuste, sünergia ja vastastikuse sõltuvuse üksikasjadesse.

  ECSF pakub avatud Euroopa vahendit, et luua ühine arusaam küberjulgeoleku ametialase rolli profiilidest ja ühistest kaardistustest koos vajalike oskuste ja pädevusega.

  Raamistikku täiendab kasutusjuhend, mis kujutab endast praktilist juhendit selle kasutamiseks, mis põhineb näidetel ja kasutusjuhtudel. Käsiraamat sisaldab kolme näidet eraorganisatsioonidele, kes vajavad küberjulgeoleku töötajate palkamist, parandamist ja/või uuesti tapmist ning kasutusjuhtumid, mis esindavad seitsme organisatsiooni kogemusi, kes kasutavad ECSF-i erinevates kontekstides.

  ECSFi eesmärgid lühidalt

  ECSFi kasutamine tagab küberjulgeoleku kutsenõudluse (töökoht, töölevõtmine) ja pakkumise (kvalifikatsioon, koolitus) ühine terminoloogia ja ühine arusaam kogu ELis.

  ECSF toetab tööjõu seisukohast vajalike kriitiliste oskuste kindlaksmääramist. See võimaldab õppe pakkujatel toetada selle komplekti arengut ja poliitikakujundajaid, et toetada sihtotstarbelisi algatusi, et leevendada tuvastatud oskuste puudujääki.

  Raamistik hõlbustab küberjulgeoleku juhtivate professionaalsete rollide ja vajalike oluliste oskuste (sh pehmete oskuste) mõistmist ning mõnikord ka õigusaktide aspekte. Eelkõige võimaldab see mitteekspertidel ja personaliosakondadel mõista küberturvalisuse toetuse ressursside planeerimise, värbamise ja karjääriplaneerimise nõudeid.

  Raamistik edendab küberjulgeoleku hariduse, koolituse ja tööjõu arendamise ühtlustamist. Samal ajal, see ühine Euroopa keel küberjulgeoleku oskuste ja rollide kontekstis ühendab hästi kogu IKT professionaalne valdkond.

  ECSF aitab kaasa küberrünnakute vastu tõhustatud kaitsmisele ja turvaliste IT-süsteemide tagamisele ühiskonnas. See annab standardstruktuuri ja nõustab, kuidas rakendada suutlikkuse suurendamist Euroopa küberjulgeoleku töötajate raames.

  Rohkem infot ECSFi kohta

  Küberjulgeoleku tööjõu puudus ja oskuste vahe on olulised probleemid nii majandusarengu kui ka riigi julgeoleku seisukohale, eriti maailmamajanduse kiirele digiteerimisele. Seega oli Euroopa küberturvalisuse oskuste raamistiku väljatöötamine, milles võetakse arvesse ELi ja iga liikmesriigi vajadusi, oluline samm Euroopa digitaalse tuleviku suunas.

  Raamistik on praktiline vahend, et toetada Euroopa küberjulgeoleku spetsialistide rollidega seotud ülesannete, pädevuste, oskuste ja teadmiste kindlaksmääramist ja liigendamist. Raamistiku peamine eesmärk on luua ühine arusaam üksikisikute, tööandjate ja õppeprogrammide pakkujate vahel kõikjal ELi liikmesriikides, muutes selle väärtuslikuks vahendiks küberturvalisuse professionaalse töökoha ja õpikeskkonna vahelise lõhet.

  Raamistiku abil tugevdatakse Euroopa küberjulgeolekukultuuri, luues kogu kogukondades ühise Euroopa keele, tehes seega olulise sammu edasi Euroopa digitaalse tuleviku suunas.

  Raamistikus määratletud 12 küberjulgeoleku rolliprofiilid annavad ühise arusaamise põhilistest küberjulgeoleku missioonidest, ülesannetest ja oskustest, mis on vajalikud professionaalses küberjulgeoleku kontekstis, mistõttu on see täiuslik viide küberjulgeoleku spetsialistide poolt vajalike oskuste ja teadmiste Raamistik loodi nii, et see oleks kergesti arusaadav ja piisavalt kõikehõlmav, et pakkuda asjakohaseid põhjalikke küberjulgeoleku ülevaateid, samuti piisavalt paindlik, et võimaldada kohandamist iga kasutaja vajaduste alusel. Kõigi sidusrühmade perspektiivide kaasamine on raamistik kohaldatav igat liiki organisatsioonidele ja toetab kõigi küberjulgeoleku kutsealade arengut.

  Raamistik koosneb kahest dokumendist:

  ECSF rolliprofiilide dokument — loetletakse 12 tüüpilist küberjulgeoleku professionaalset rolli profiilid koos nende määratletud nimetuste, missioonide, ülesannete, oskuste, teadmiste ja pädevustega.

  ECSF kasutusjuhendi dokument — annab juhiseid ja praktilisi näiteid selle kohta, kuidas kasutada raamistikku ja sellest kasu saada organisatsioonina, õppeprogrammide pakkujana või üksikisikuna.

  Loe algset teadet.

  Täielik aruanne: ENISA ECSF roll annab dokumendi (PDF) - Hiireülekande kerimiseks

  Euroopa küberturvalisuse oskuste raamistiku rolliprofiil

  Täielik aruanne: ENISA ECSF kasutusjuhend dokument (PDF) - Hiireülekande kerimiseks

  Euroopa küberturvalisuse oskuste raamistiku kasutusjuhend

  Loe algset ülevaadet.

  *Jagatud loal.

  Täiendav lugemine

  [Iga-aastane uuendus] Rahvusvaheline küberõiguse praktikas: Interaktiivne tööriista

  Määratlemine Cyber Discovery? Määratlus ja raamistik

  Allikas: ComplexDiscovery