Muuttuvaa maailmaa koskevat vaatimukset? Euroopan tietosuojavaltuutettu vuosikertomus 2020

According to EDPB Chair, Andrea Jelinek, “2020 and the COVID-19 pandemic significantly altered how we live and work. Given the increasing presence of data-driven technologies in addressing the pandemic, the awareness of data protection rights among individuals and organizations has never been more critical.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton eurooppalainen elin, joka on perustettu tietosuoja-asetuksella (GDPR), jonka tavoitteena on varmistaa tietosuojasääntöjen yhdenmukainen soveltaminen koko Euroopan talousalueella (ETA). Se saavuttaa tämän tavoitteen edistämällä kansallisten valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja antamalla yleisiä, ETA-alueen laajuisia ohjeita tietosuojasääntöjen tulkinnasta ja soveltamisesta.

Euroopan tietosuojavaltuutettuun kuuluvat EU:n turvallisuusviranomaisten päälliköt ja Euroopan tietosuojavaltuutettu. Euroopan komissiolla on oikeus osallistua Euroopan tietosuojakomitean toimintaan ja kokouksiin ilman äänioikeutta. Euroopan tietosuojavaltuutuksen jäseniä ovat myös ETA-maiden (Islanti, Liechtenstein ja Norja), vaikka niillä ei ole äänioikeutta.

Lehdistöilmoitus

Euroopan tietosuojavaltuutettu vuosikertomus 2020: Tietosuojaoikeuksien varmistaminen muuttuvassa maailmassa

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) esitteli tänään [2. kesäkuuta 2021] vuosikertomuksensa 2020. Raportissa esitetään yksityiskohtainen katsaus Euroopan tietosuojavaltuutetun vuoden aikana tekemään työhön, jota maailmanlaajuinen pandemia on merkinnyt.

EDPB:n puheenjohtaja Andrea Jelinek totesi, että 2020 ja COVID-19-pandemia muuttivat merkittävästi sitä, miten elämme ja työskentelemme. Kun otetaan huomioon tietopohjaisten teknologioiden lisääntyminen pandemian torjuttaessa, tietoisuus tietosuojaoikeuksista yksilöiden ja organisaatioiden keskuudessa ei ole koskaan ollut kriittisempää. On tärkeää huomata, että vuoden 2020 sulkeutuminen kaikissa maissamme ei merkinnyt Euroopan tietosuojavaltuutuksen toiminnan hidastumista. 2020 leimasi EU:n tietosuojaoikeudellisessa alalla tapahtunut suuri kehitys, joka vaati Euroopan tietosuojavaltuutettua asiantuntemusta ja ohjausta.”

COVID-19 -pandemian aikana ETA:n jäsenvaltiot alkoivat toteuttaa toimenpiteitä viruksen leviämisen seuraamiseksi, hillitsemiseksi ja lieventämiseksi. Euroopan tietosuojakomitea antoi ohjeita muun muassa sijainti- ja yhteystietojen jäljityssovelluksista, terveystietojen käsittelystä tieteellistä tutkimusta varten, rekisteröidyn oikeuksien rajoittamisesta hätätilanteessa ja tietojenkäsittelystä rajojen uudelleen avaamisen yhteydessä.

Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa Schrems II antamalla tuomiolla oli merkittäviä vaikutuksia ETA:han perustuviin yhteisöihin, jotka siirtävät tietoja Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin. Euroopan tietosuojavaltuutettu julkaisi usein kysyttyjä kysymyksiä koskevan asiakirjan ja myöhemmin täydentäviä toimenpiteitä koskevat suositukset kansainvälisiä siirtoja käyttäessään varmistaakseen EU:n lainsäädännössä vaaditun suojan tason noudattamisen, sekä suosituksia eurooppalaisista olennaisista takuista, joilla edistetään valvonnan arviointia toimenpiteet, joilla mahdollistetaan kolmansien maiden viranomaisten pääsy henkilötietoihin. Täydentäviä toimenpiteitä koskevista suosituksista järjestettiin julkinen kuuleminen. Eurooppalainen tietosuojavaltuutettu sai eri sidosryhmiltä yli 200 rahoitusosuutta, joita se analysoi parhaillaan.

Euroopan tietosuojavaltuutettu määritteli vuoden 2020 aikana vuosien 2021—2023 strategiansa, joka kattaa neljä pääpilaria, joilla on strategisia tavoitteita:

yhdenmukaistamisen edistäminen ja vaatimustenmukaisuuden helpottaminen

tuetaan tehokasta täytäntöönpanoa ja tehokasta yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten välillä;

perusoikeuksia koskeva lähestymistapa uusiin teknologioihin ja

maailmanlaajuinen ulottuvuus. Kutakin pilaria varten määritellään joukko keskeisiä toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan tietosuojakomitea hyväksyi vuoden 2021 alussa kaksivuotisen työohjelmansa vuosille 2021-2022. Työohjelmassa noudatetaan Euroopan tietosuojavaltuutetun 2021—2023 strategiassa asetettuja painopisteitä ja toteutetaan Euroopan tietosuojavaltuutetun strategiset tavoitteet käytännössä.

Euroopan tietosuojakomitea hyväksyi vuonna 2020 10 suuntaviivaa, jotka koskevat muun muassa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsitteitä ja sosiaalisen median käyttäjiä sekä kolme suuntaviivaa niiden lopullisissa, kuulemisen jälkeisissä versioissa (videolaitteissa, oikeus tulla unohdetuksi ja tietosuoja suunnittelun ja oletusarvon mukaan).

Ohjeiden antamisen lisäksi Euroopan tietosuojakomitean keskeisenä tehtävänä on varmistaa täytäntöönpanon johdonmukaisuus ja kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö. Vuonna 2020 tietosuojakomitea antoi 32 lausuntoa yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan mukaisesti. Suurin osa näistä lausunnoista koskee käytännesääntöjen valvontaelimen tai sertifiointielimen akkreditointivaatimusten luonnoksia sekä eri yrityksille sovellettavia rekisterinpitäjän sitovia yrityssääntöjä.

Euroopan tietosuojavaltuutettu hyväksyi 9 päivänä marraskuuta 2020 ensimmäisen riidanratkaisupäätöksensä yleisen tietosuoja-asetuksen 65 artiklan perusteella. Sitovassa päätöksessä käsiteltiin riitaa, joka syntyi sen jälkeen, kun Lead SA:na toimiva Irlannin SA oli antanut päätösluonnoksen Twitter International Company -yhtiötä koskevan päätösluonnoksen sekä muutamien asianomaisten toimialakohtaisten ja perusteltujen vastaväitteiden esittämistä.

GDPR edellyttää, että ETA:n turvallisuusviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä GDPR-asetuksen johdonmukaisen soveltamisen ja yksittäisten tietosuojaoikeuksien suojan varmistamiseksi koko ETA-alueella.

Tammikuun 1 päivän ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana oli 628 rajatylittävää tapausta, joista 461 oli peräisin kantelusta, kun taas 167:llä oli muuta alkuperää, kuten tutkimuksia, oikeudellisia velvoitteita ja/tai tiedotusvälineitä koskevia raportteja.

Yhden luukun mekanismi edellyttää yhteistyötä LSA:n ja CSA:n välillä. LSA johtaa tutkintaa, ja sillä on keskeinen rooli konsensuksen saavuttamisessa CSA:n välillä sen lisäksi, että se pyrkii tekemään koordinoidun päätöksen rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää koskevasta. 1.1.2020 ja 31.12.2020 välisenä aikana päätösehdotuksia oli 203, joista 93 johti lopullisiin päätöksiin.

Keskinäisen avunannon menettelyn avulla valvontaviranomaiset voivat pyytää tietoja muilta valvontaviranomaisilta tai pyytää muita tehokkaan yhteistyön toimenpiteitä, kuten ennakkolupia tai tutkimuksia. SAS aloitti 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana 246 muodollista keskinäistä avunantoa koskevaa menettelyä Ne aloittivat 2 258 epävirallista keskinäistä avunantoa. Keskinäistä avunantoa käyttävät myös valvontaviranomaiset, jotka pyytävät toimivaltaista turvallisuusviranomaista käsittelemään vastaanottamansa valitukset, jotka eivät liity GDPR-asetuksen määrittelemään rajat ylittävään käsittelyyn.

Lue täydellinen vuosikertomus (PDF) Euroopan tietosuojavaltuutuksesta - Mouseover vierittämiseen

Euroopan tietosuojaviraston vuosikertomus — Tiivistelmä — 27.05.21

Lue Euroopan tietosuojaneuvoston alkuperäinen ilmoitus

Lisä lukeminen

Ottaen huomioon Cyber Discoveryn HaysTackid™ -hankkeen strateginen kehys

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

Lähde: Complex Discover

CloudNine turvaa kasvun osakesijoitukset

According to Steve Johnson, co-founder and Partner at Crest Rock, “CloudNine...

Suhteellisuusteoria hankkii tekstin ÄO

"We're merely scratching the surface of what the application of AI...

Sandline Discovery hankkii Frankfurt Saksalainen 24laillinen

According to Dominic Piernot, co-founder of 24legal, “We are super excited...

Consilion ja Xact Data Discoveryn sulautuminen sulkeutuu

“We are very pleased to close the merger with Xact Data...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery toukokuulle 2021

From cyber discovery and data breaches to business of law and...

Viisi suurta lukee eDiscovery huhtikuulle 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Viisi suurta lukee eDiscovery maaliskuulle 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

CloudNine turvaa kasvun osakesijoitukset

According to Steve Johnson, co-founder and Partner at Crest Rock, “CloudNine...

Mushrooming tilaisuus? Katos turvaa AI-käyttöisen tietomurron vastauspatentin

According to Ralph Nickl, CEO and co-founder of Canopy, “Until recently,...

Exterro käynnistää FTK Central

According to Exterro Founder and CEO Bobby Balachandran, “FTK Central’s new processing...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2021 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

- Tarkistan kuusi? Yhteenlaskettu yleiskatsaus kuuteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

The anonymized aggregate results from six semi-annual surveys highlight eDiscovery pricing...

Vaihtoehtoiset hintatyylit Kesän 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta keväällä 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: kevään 2021 yleiskatsaus

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...