eDiscoveryn fuusiot, yritysostot ja investoinnit vuonna 2019

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition, and investment (M&A+I) events in the eDiscovery ecosystem, ComplexDiscovery has noted at least 410 M&A+I events between November 2001 and December 2019. In considering M&A+I events in 2019, the following findings, drivers, data points, and tracking charts may be useful for understanding the activity patterns of these business events between January 1, 2019, and December 31, 2019.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Ottaen huomioon Ediscoveryyn liittyvien yritysten sulautumisen, yritysoston ja sijoitustoiminnan seurannan ja seurannan haasteen, tapahtumien lukumäärän neljännesvuosittainen ja vuosittainen raportointi saattaa ajoittain muuttua hieman, kun näistä tapahtumista saadaan uutta tietoa. Tässä raportissa jaetut tiedot edustavat viimeisintä tietoa, jonka ComplexDiscovery on ymmärtänyt 31.12.2019.

eDiscoveryn fuusiot, yritysostot ja investoinnit vuonna 2019

ComplexDiscovery on havainnut marraskuun 2001 ja joulukuun 2019 välisenä aikana ainakin 410 M- ja A+I-tapahtumaa, koska se on alkanut seurata julkisesti korostettujen sulautumis-, yritys- ja investointitapahtumien (M ja A+I) lukumäärää eDiscoveryn ekosysteemissä.

Vaikka M- ja A+I -tapahtumia ei aina julkisteta julkisesti, ComplexDiscoveryn ylläpitämä lyhennetty luettelo M- ja A+I -tapahtumista panee merkille alan keskeiset liiketoimet jakamalla tapahtuman päivämäärän, yrityksen osallistumisen ja tapahtuman määrän (jos tiedossa).

Vuoden 2019 linssin kautta tehdyn lyhennetyn listauksen kokonaistarkastelun perusteella seuraavat havainnot, ohjaimet, tietopisteet ja seurantakaaviot voivat olla hyödyllisiä Ediscovery-ekosysteemin M ja A+I toimintamallien ymmärtämisessä 1.1.2019 — 31.12.2019.

Neljän avaimen M ja A+I havainnot vuodelle 2019

Vuoden 2018 aikana eDiscovery-ekosysteemissä on ollut vähintään 45 M- ja A+I-tapahtumaa.

Tammikuu oli aktiivisin kuukausi 2019 M ja A+I tapahtumia vähintään yksitoista yhteensä tapahtumia.

Maaliskuu oli vähiten aktiivinen kuukausi 2019 M ja A+I tapahtumia vähintään yksi tapahtuma.

M- ja A+I-tapahtumien kokonaismäärä vuonna 2019 näyttää olevan kolmanneksi korkein toimintavuosi sitten vuoden 2001. Vuoden tapahtumien kokonaismäärä oli vain yksi vähemmän kuin vuoden 2018 tapahtumien määrä ja neljä vähemmän kuin vuonna 2012.

Kolme avainta M- ja A+I -ajuria vuonna 2019

Ediscoveryn tuotteiden ja palveluntarjoajien jatkuva konsolidointi perustuu nopeutetun liikevaihdon kasvun tarpeeseen ja ongelmallisten omaisuuserien saatavuuteen.

Lisääntynyt keskittyminen liiketoiminnan kansainvälistymiseen, joka johtuu tarpeesta päästä uusille markkinoille ja tulovirtoihin.

Laajennettu keskittyminen innovointiin perustuu kaupallistaminen kehittyvien teknologioiden (esim. tekoäly) ja kasvava kypsyys kehittyneiden teknologioiden (esim. ennakoiva koodaus).

M ja A+I -tietopisteet

Aktiviteetti Kuukauden (2019)

Tammikuu - 11

Helmikuu - 3

Maaliskuu - 1

Huhtikuu - 3

Toukokuu - 2

Kesäkuuta - 7

Heinäkuu - 5

Elokuu - 4

Syyskuuta - 2

Lokakuuta - 2

Marraskuu - 3

Joulukuu - 2

Aktiviteetti Kuukauden (2018)

Tammikuu - 7

Helmikuu - 2

Maaliskuu - 5

Huhtikuu - 6

Toukokuu - 4

Kesäkuuta - 5

Heinäkuu - 1

Elokuu - 4

Syyskuuta - 2

Lokakuuta - 4

Marraskuu - 3

Joulukuu - 3

M ja A+I seurantakaaviot

(Kaavioita voidaan laajentaa yksityiskohtaiseen katseluun)

Kuvio #1: Yhteenveto sulautumista, hankintaa ja sijoitustapahtumia kalenterikuukauden mukaan (2019)

1 — 2019 Sulautuminen, yrityskauppa tai sijoitustapahtumat vs. kuukausi

Kuvio #2: Sulautuminen, hankinta tai sijoitustapahtumat vs. kuukausi (marraskuusta 2001 joulukuuhun 2019)

2 — Sulautuminen, yrityskauppa tai sijoitustapahtumat vs. kuukausi

Kuvio #3: Sulautuminen, yrityskauppa tai sijoitustapahtumat vs. vuosi (marraskuusta 2001 joulukuuhun 2019)

3 — Sulautuminen, yrityskauppa tai sijoitustapahtumat vs. vuosi

M ja A+I Tapahtumat (Running Listing: marraskuu 2001 - tänään)

[taulukon tunniste=2/]

Lisää lukemista

Lyhennetty katsaus eDiscoveryn liiketoimintaan: lyhyt luettelo eDiscovery-sijoittajista

Lyhennetty katsaus eDiscoveryn liiketoimintaan: fuusiot, yritysostot ja investoinnit

Lähde: ComplexDiscovery