EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to eDiscovery technology solutions as they allow for the deployment of virtualized desktop experiences delivered to end users on demand from remotely hosted locations. While the providers enabling the delivery of these virtualized environments to those in the eDiscovery ecosystem are typically not called out in the descriptions of the solutions they enable, understanding who those providers are is becoming increasingly important for those sourcing eDiscovery solutions for remote users as the underlying attributes and enhancements the providers deliver form the basis for comparing and contrasting the differences in DaaS-delivered capabilities from eDiscovery providers.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Alunperin helmikuussa 2019 julkaistu tilannekatsaus Desktop as a Service (DAAS) -palvelusta on päivitetty vastaamaan uusimpia tietoja, jotka ovat saatavilla tietojen etsinnän ja oikeudellisten etsintöjen ammattilaisille, kun he harkitsevat etätyöntekijöiden käyttöönotoratkaisuja. Tiedot saattavat kiinnostaa erityisesti organisaatioita, jotka haluavat laajentaa työvoimansa hyödyntääkseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tiedot voivat olla erityisen hyödyllisiä myös organisaatioille, jotka valmistautuvat ennakoivasti suojelemaan ja säilyttämään työvoiman terveyttä ja hyvinvointia matkustusrajoitteisten aikojen aikana.

Tilannekuva DAAasista

Kun eDiscovery-palveluita harkitaan etäkäyttäjien keräys-, käsittely- ja tarkistusominaisuuksien toimittamista, Desktop as a Service (DAAS) -palveluntarjoajista tulee tärkeä osa yleistä teknologiaratkaisua, koska ne mahdollistavat virtualisoitujen työpöytäkokemusten käyttöönoton toimitetaan loppukäyttäjille pyynnöstä etäisännöidystä sijainnista. Vaikka näiden virtualisoitujen ympäristöjen toimittamista eDiscovery-ekosysteemin käyttäjille ei yleensä mainita niiden mahdollistamien ratkaisujen kuvauksissa, näiden palveluntarjoajien ymmärtäminen on yhä tärkeämpää niille, jotka hankkivat eDiscovery-ratkaisuja etäkäyttäjät ovat palveluntarjoajien toimittamia perimmäisiä määritteitä ja parannuksia, joiden avulla voidaan vertailla ja verrata eDiscovery-palveluntarjoajien DAAS-toimittamien ominaisuuksien eroja.

DAA-määrittely ja kuvaus [1,2]

Marraskuussa 2019 Market Guide for Desktop as a Service -tutkimusyritys Gartner määrittelee DAAS palvelutarjonnaksi, jossa otetaan käyttöön virtualisoitu työpöytäkokemus, joka toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä etäisännöidystä sijainnista. Sanoi eri tavalla, DAAS voidaan luonnehtia eräänlaisena loppukäyttäjän computing jossa työpöydän esiintymä sijaitsee pilvessä sijaan paikallisessa palvelimessa tai päätepisteen tietokonelaitteessa. DAA on samanlainen kuin Virtual Desktop Infrastructure (VDI), ja tärkein erottava tekijä on se, että DAA:iden tapauksessa infrastruktuuri ei ole yritys eikä yrityksen IT-henkilöstö hallinnoi infrastruktuuria. Sen sijaan kolmannen osapuolen pilvipalvelujen tarjoaja toimittaa sen omassa konesalissaan, ja työpöytäympäristöt toimitetaan loppukäyttäjille pyynnöstä. Lisäksi Gartnerin mukaan DAAS-palveluntarjoajat voidaan yleensä jakaa kahteen luokkaan. Ensimmäinen luokka on ne palveluntarjoajat, jotka sisältävät isännöintialustan osaksi palveluaan, ja toinen luokka ovat ne palveluntarjoajat, jotka sulkevat pois isännöintialustan osana palveluaan.

DAA:n komponentit [3]

Korkean tason näkökulmasta palvelukomponentteja, joita DAA-palveluntarjoajat yhdistävät tarjoamaan tarjontaansa, ovat seuraavat:

Oikeus (Tiedosto, jonka avulla virtuaalinen työpöytä voi käyttää jotain kolmannen osapuolen sovellusta.)

Työpöydän toimitus

Työpöydän kuvantaminen

Lisensointi

Huolto

Verkosto

Palvelimet/tallennus

Laitos isännöinti

VDI-ympäristöissä kaikki nämä komponentit ovat yrityksen IT-organisaation omistuksessa, mutta DAS-ympäristöissä yritys omistaa yleensä vain käyttöoikeuden ja työpöytäkuvakomponentin kolmannen osapuolen pilvipalvelujen tarjoajien kanssa, jotka omistavat työpöydän toimitus- ja käyttöoikeuskomponentit, sekä DAAS-palveluntarjoajan, joka omistaa ylläpito, verkko, palvelin/tallennus ja tilojen isännöintikomponentit. DAAs-palveluntarjoaja yhdistää kaikki tarjontakohtaiset komponentit riippumatta yksittäisten komponenttien omistuksesta asiakkaan tarpeiden tueksi.

DAA-haasteiden [4]

Vaikka DAAS tarjoaa monia etuja VDI-ympäristöihin verrattuna, siihen liittyy haasteita, joihin voi kuulua:

Liiketoiminnan jatkuvuuden haaste

Kokonaiskustannusten laskemisen haaste

Lisensoinnin haaste

Suorituskyvyn haaste

Turvallisuuden haaste

Tallennuskäytön haaste

On tärkeää, että yksilöt arvioivat DAAS-pohjaisia tarjouksia, jotka laajentavat eDiscovery-ominaisuuden etäkäyttäjiin, arvioivat tarjoamansa eDiscovery-ominaisuuden ja arvioivat myös mahdollisia haasteita.

DAA:n edut [5,6]

Keskeisiä etuja, joita organisaatiot ja kommentaattorit jakavat DAA-järjestelmälle:

Parannettu tietoturva

Suurempaa ketteryyttä ja reagointikykyä

Suurempi budjetin ennustettavuus

Parannettu esteettömyys

Parannettu liiketoiminnan jatkuvuus

Parantunut joustavuus ja luotettavuus

Lisääntynyt tuottavuus

Alhaisemmat käyttökustannukset

Vähentyneet pääomamenot

Tiukempi linjaus liiketoiminnan tarpeiden kanssa

Vaikka DAAS-tarjonnan kokonaiskäyttökustannukset voivat vaihdella korkeammasta kuin paikallisen VDI:n kokonaiskäyttökustannukset ovat huomattavasti edullisempia, koska CAPEX-arvo on alentunut ja käyttökustannukset alenevat, DAAS-palveluiden edut tekevät siitä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon eDiscovery-palveluntarjoajille, jotka haluavat laajentaa ja parantaa niiden alustojen kyky etäkäyttäjille.

Esimerkki DAA-palveluntarjoajat [7,8]

Vaikka markkinoilla on nykyään monia DAA-palveluntarjoajia, alla on lyhyt luettelo keskeisistä palveluntarjoajista, joita kannattaa harkita mahdollisina tarjoajina.

Amazonin verkkopalvelut (aws.amazon.com)

Anunta (anuntatech.com)

Citrix (citrix.com)

Cloudalize.com (cloudalize.com)

Cloudjumper.com (cloudjumper.com)

DinCloud (dincloud.com)

Huimaus (dizzion.com)

Vaivaton (vaivaton)

Evolve IP (evolveip.net)

Kivito (deskmate.cloud)

Microsoft (microsoft.com)

MTM-teknologiat (mtm.com)

Nutanix (nutanix.com)

OVH (ovh.com)

Paperitila (paperspace.com)

Tehama (tehama.io)

Tilon (tilon.com)

VirtualBox (virtualbox.org)

VMware (vmware.com)

Työpaja (workspot.com)

Resursseja

[1] Gartner, Inc. (2019). Markkinaopas työpöydälle palveluna. [verkossa] Gartner, Inc. Saatavilla osoitteessa: [Käytetty 26.2.2020].

[2] Stratodesk NoTouch Desktop | VDI, ohut Client, DAAS, IoT. (2018). Mikä on Desktop palveluna (DAAS)? [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

[3] Gartner, Market Guide for Desktop a Service.

[4] Bonuccelli, G. (2015). Mikä DAAS on? | DAAS haasteita. [verkossa] Parallels Remote Application Server Blogi - Sovellusten virtualisointi, liikkuvuus ja VDI. Saatavilla osoitteessa: [Käytetty 26.2.2020].

[5] RedCentricPLC.com. (n.d.). 12 Työpöydän edut palveluna. [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

[6] DinCloud. (2018). DAAS: Yrityksille annetaan vapaus valita. [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

[7] Gartner, Markkinaopas työpöydän palveluna.

[8] G2 Crowd. (2020). Paras Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -ohjelmisto 2020. [verkossa] Saatavilla osoitteessa: [Pääsy 26 helmikuu 2020].

Lähde: ComplexDiscovery

[Vuosittainen päivitys] Kansainvälisen oikeuden ja kybertoiminnan risteys: Interaktiivinen kyberoikeuden työkalupakki

The Cyber Law Toolkit is a dynamic interactive web-based resource for legal professionals...

Reynen Hovi turvaa lisärahoitusta

According to the media release, Reynen Court has secured $4.5 million...

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Muutoksen kausi? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus syksyllä 2020

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jatkuva tapaus, joka koskee budjettirajoitteita eDiscoveryn liiketoiminnassa

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Kirjanpitoa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit syksyllä 2020

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Peräsimen piteleminen? Syksyn 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Reynen Hovi turvaa lisärahoitusta

According to the media release, Reynen Court has secured $4.5 million...

DISCO nostaa 60 miljoonaa dollaria

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI Groupin yhdistäminen

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...