Heb je tweede verzoeken? 41e rapport Hart-Scott-Rodino uitgebracht

The recently released 41st Annual Hart-Scott-Rodino (HSR) Report shares a 10-year summary of HSR transactions reported, second requests issued, and early terminations granted by the agencies, as well as a detailed statistical profile of transactions reported during fiscal year 2018. Enacted by Congress in 1976, the Hart Scott Rodino Act gives the federal government the opportunity to investigate and challenge mergers that are likely to harm consumers before injury occurs. The Commission vote to issue the report was 5-0.

en flag
nl flag
fr flag
de flag
pt flag
es flag

Persaankondiging van de Federal Trade Commission

FTC keurt fiscaal jaar 2018 Hart-Scott-Rodino Premerger Melding Rapport

De Federal Trade Commission en de Antitrust Division van Justitie hebben het 41e Jaarverslag Hart-Scott-Rodino uitgebracht. Het rapport bevat HSR Premerger Notification gegevens voor het boekjaar 2018. In het kader van het HSR Premerger Notification Program rapporteren bedrijven een aantal voorgestelde fusies en overnames aan de overheid voordat ze plaatsvinden, en de agentschappen identificeren en betwisten die transacties die de concurrentie aanzienlijk kunnen verminderen in strijd met de federale wetgeving.

Zoals het rapport uitlegt, meldden bedrijven de agentschappen 2.111 HSR rapporteerbare transacties in boekjaar 2018, wat een stijging van 2,9 procent is ten opzichte van de 2.052 transacties gerapporteerd in boekjaar 2017. Het rapport geeft ook een samenvatting van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van de handhaving van fusies voor het boekjaar 2018, met in totaal 39 fusie-uitdagingen die geleid hebben tot het behoud van de concurrentie in sectoren die van groot belang zijn voor consumenten, waaronder gezondheidszorg, technologie, medische hulpmiddelen, energie en consumentengoederen en diensten.

Alleen al de Federal Trade Commission heeft in het boekjaar 2018 22 procedures voor de handhaving van concentraties ingesteld, waaronder vijf fusies waarvoor de Commissie heeft gestemd door middel van een rechtszaak. In vijf andere zaken hebben de partijen hun transactie opgegeven of geherstructureerd vanwege de mededingingsbezwaren van de Commissie. De Commissie heeft ook twaalf toestemmingsbevelen uitgevaardigd om mededingingsbezwaren op de door de fusie getroffen markten te verhelpen.

De FTC heeft met succes gerechtelijk gerechtelijk geprocedeerd tegen de fusie van Wilhelmsen Maritime en Drew Marine, de twee grootste leveranciers van waterzuiveringschemicaliën en diensten die door grote schepen worden gebruikt om hun uitrusting aan boord te onderhouden. Het agentschap beweerde dat de gecombineerde onderneming ten minste 60 procent van de wereldwijde markt voor chemische en diensten voor mariene waterbehandeling zou controleren. Nadat de Amerikaanse rechtbank voor het District of Columbia een voorlopig bevel had gegeven, staken de partijen de fusie af.

Evenzo heeft de Commissie een administratieve klacht ingediend tegen de voorgenomen overname van Cristal door Tronox Limited. De bedrijven waren de twee grootste leveranciers van het chlorideproces titaandioxide, een wit pigment dat wordt gebruikt in een verscheidenheid aan producten, waaronder verf, industriële coatings, kunststoffen en papier. Volgens de klacht zou de voorgenomen transactie de waarschijnlijkheid van coördinatie tussen de overige concurrenten in de bedrijfstak hebben vergroot, evenals de waarschijnlijkheid dat de gecombineerde onderneming marktmacht zou kunnen uitoefenen om de toekomstige productie te verminderen en de prijzen te verhogen. De FTC kreeg een voorlopig bevel voor de federale rechtbank om de transactie tijdelijk te bevelen in afwachting van de uitkomst van de administratieve procedure. In december 2018 heeft de bestuursrechtelijke rechter een eerste beschikking gegeven waarin werd vastgesteld dat de fusie de mededinging aanzienlijk zou verminderen in strijd met artikel 7. In april 2019 stemden Tronox en Cristal ermee in om alle Noord-Amerikaanse titaandioxide-activa van Cristal af te stoten, waardoor 16 maanden rechtszaken over de voorgenomen transactie werden beëindigd.

Het rapport bevat ook een samenvatting van tien jaar van de gerapporteerde HSR-transacties, tweede verzoeken die zijn uitgegeven en vervroegde beëindigingen die door de agentschappen zijn verleend, evenals een gedetailleerd statistisch profiel van de transacties die tijdens het boekjaar 2018 zijn gerapporteerd.

Uitgevaardigd door het Congres in 1976, de Hart Scott Rodino Act geeft de federale overheid de mogelijkheid om te onderzoeken en uit te dagen fusies die waarschijnlijk schadelijk zijn voor consumenten voordat letsel optreedt. De Commissie stemde voor het opstellen van het verslag 5-0. (FTC-bestand nr. P110014; het personeelscontact is Nathan Hawthorne, Bureau of Competition, 202-326-3568)

Lees de volledige release op FTC keurt fiscaal jaar 2018 Hart-Scott-Rodino Prefer Notification Report

Meldingsrapport Hart-Scott-Rodino Premerger 2018

Meldingsrapport Hart-Scott-Rodino Premerger 2018

Aanvullend lezen

Nog een keer zeggen? De HSR-wet en het programma Premerger Notification Program

De Federal Trade Commission - HSR Drempelaanpassingen en rapportagebaarheid voor 2019

Bron: ComplexDiscovery

eDiscovery Fusies, Overnames en Investeringen in 2020

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Relativiteit verwerft VerQu

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

eDiscovery Fusies, overnames en investeringen in Q4 2020

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sluit financieringsronde van $100 miljoen af

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

A New Era in eDiscovery? Framing Market Growth Through the Lens of Six Eras

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

Een eDiscovery Market Size Mashup: 2020-2025 Wereldwijd overzicht van software en services

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Thuis of weg? eDiscovery Collection Market Overwegingen voor afmetingen en prijzen

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor december 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor november 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor oktober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor september 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Slechts een kwestie van tijd? HayStackID lanceert nieuwe service voor detectie en beoordeling van datalekken

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

Het is een Match! Focus op de totale kosten van eDiscovery Review met ReviewRight Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

From Proactive Detection to Data Breach Reviews: Sensitive Data Discovery and Extraction with Ascema

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

Winter 2021 Resultaten van eDiscovery Business Confidence

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Orion Nebula
Een Nebulous Resultaat? De Winter 2021 e-Discovery Bedrijfsvertrouwensenquête

The eDiscovery Business Confidence Survey is a nonscientific quarterly survey designed...

High Five? Een samengevoegd overzicht van vijf halfjaarlijkse eDiscovery Pricing Enquêtes

As we are in the midst of a pandemic that has...

Relevantie en realiteit in evenwicht brengen? Resultaten eDiscovery Prijzen Survey Winter 2021

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...