Uued reeglid? Andmete haldamise Euroopa määrus

According to the European Commission, the proposed Regulation on Data Governance (Data Protection Act) will create the basis for a new European way of data governance that is in line with EU values and principles, such as personal data protection (GDPR), consumer protection and competition rules. It offers an alternative model to the data-handling practices of the big tech platforms, which can acquire a high degree of market power because of their business models that imply control of large amounts of data.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: Andmete haldamine viitab reeglikogumile ja vahenditele andmete kasutamiseks, näiteks jagamismehhanismide, lepingute ja tehniliste standardite kaudu. See tähendab struktuure ja protsesse, et jagada andmeid turvaliselt, sealhulgas usaldusväärsete kolmandate osapoolte kaudu. Hiljuti avaldas Euroopa Komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse andmehalduse kohta (andmete haldamise seadus). Ettepaneku eesmärk on edendada kasutatavate andmete kättesaadavust, suurendades usaldust andmevahendajate vastu ja tugevdades andmete jagamise mehhanisme kogu Euroopa Liidus. Jagatud loaga, * meediaväljaanne, põhiteave ning vastavad küsimused ja vastused dokumendid on esitatud teie tasu eest ja kasutamiseks e-juurdluse ökosüsteemi juriidiliste, äri- ja infoturbe spetsialistidena.

Andmejuhtimise seadus (andmepoliitika ja innovatsiooni meeskond — üksus G.1)

Media Release - 25. november 2020

Komisjon teeb ettepaneku meetmete kohta andmete jagamise tõhustamiseks ja Euroopa andmeruumide toetamiseks

Et üha kasvavate andmete potentsiaali paremini ära kasutada usaldusväärses Euroopa raamistikus, esitab komisjon täna ettepaneku uute andmete haldamise eeskirjade kohta. Määrus hõlbustab andmete jagamist kogu ELis ja sektorite vahel, et luua ühiskonnale jõukust, suurendada nii kodanike kui ka ettevõtjate kontrolli ja usaldust nende andmete suhtes ning pakkuda alternatiivset Euroopa mudelit suurte tehnoloogiaplatvormide andmetöötluspraktikale.

Avalik-õiguslike asutuste, ettevõtete ja kodanike kogutud andmete hulk kasvab pidevalt. See peaks korrutama viiega aastatel 2018—2025. Need uued eeskirjad võimaldavad neid andmeid kasutada ja sillutavad teed valdkondadele Euroopa andmeruumidele, et saada kasu ühiskonnale, kodanikele ja ettevõtetele. Käesoleva aasta veebruaris esitatud komisjoni andmestrateegias on välja pakutud üheksa sellist andmeruumi, mis ulatuvad tööstusest energiani ja tervishoiust kuni Euroopa rohelise kokkuleppeni. Nad aitavad näiteks kaasa rohelisele üleminekule, parandades energiatarbimise juhtimist, muudavad personaliseeritud meditsiini kohaletoimetamise reaalsuseks ja hõlbustavad juurdepääsu avalikele teenustele.

Digitaalajastule vastava Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager ütles: „Te ei pea kõiki andmeid jagama. Kui aga andmed on tundlikud, siis peaks olema võimalik teha viisil, kus andmeid saab usaldada ja kaitsta. Soovime anda ettevõtetele ja kodanikele vahendid andmete kontrolli all hoidmiseks. Ja selleks, et luua usaldus, et andmeid käsitletakse kooskõlas Euroopa väärtuste ja põhiõigustega.”

Siseturu volinik Thierry Breton sõnas: „Me määratleme täna tõeliselt Euroopa lähenemisviisi andmete jagamisele. Meie uus määrus võimaldab usaldada ja hõlbustab andmevoogu sektorites ja liikmesriikides ning paneb kõik need, kes andmeid juhikohale koguvad. Tööstusandmete üha kasvav roll meie majanduses vajab Euroopa avatud, kuid suveräänset ühtset andmeturgu. Meie määrus aitab kaasa õigete investeeringute ja põhiliste infrastruktuuride kasutamisele Euroopas saada maailma number üks andmekontinent.”

Määrusega luuakse andmestrateegias väljakuulutamise kohta alus uuele Euroopa andmehaldusviisile, mis on kooskõlas ELi väärtuste ja põhimõtetega, nagu isikuandmete kaitse, tarbijakaitse ja konkurentsieeskirjad. See pakub alternatiivset mudelit suurte tehnoloogiliste platvormide andmetöötluse tavadele, mis võivad omandada suure turuvõimu, sest nende ärimudelite tõttu, mis tähendavad suurte andmehulkade kontrolli. See uus lähenemisviis pakub välja mudeli, mis põhineb andmevahendajate neutraalsusel ja läbipaistvusel, kes on andmete jagamise või ühiskasutuse korraldajad, usalduse suurendamiseks. Selle neutraalsuse tagamiseks ei saa andmejagamise vahendaja oma arvel andmeid käsitleda (nt müües neid teisele äriühingule või kasutades neid nende andmete põhjal oma toote arendamiseks) ning peab järgima rangeid nõudeid.

Määrus sisaldab järgmist:

Mitmed meetmed andmete jagamise usalduse suurendamiseks, kuna usalduse puudumine on praegu suur takistus ja põhjustab suuri kulusid.

Luua uued ELi eeskirjad neutraalsuse kohta, et uudsed andmevahendajad saaksid toimida usaldusväärsete andmete jagamise korraldajatena.

Meetmed teatavate avaliku sektori valduses olevate andmete taaskasutamise hõlbustamiseks. Näiteks võib terviseandmete taaskasutamine edendada uuringuid haruldaste või krooniliste haiguste raviks.

Vahendid, millega antakse eurooplastele kontroll nende kogutavate andmete kasutamise üle, lihtsustades ja turvalisemaks ettevõtetel ja üksikisikutel teha oma andmed vabatahtlikult kättesaadavaks laiema ühise hüve jaoks selgetel tingimustel.

Taust

Tänane ettepanek on esimene Euroopa andmestrateegia raames, mille eesmärk on avada selliste andmete ja tehnoloogiate, nagu tehisintellekt, majanduslik ja ühiskondlik potentsiaal, austades samal ajal ELi eeskirju ja väärtusi (näiteks andmekaitse valdkonnas ning intellektuaalomandi ja ärisaladusi). Strateegia tugineb ühtse turu suurusele kui ruumile, kus ELi piires ja sektorites saab andmeid voolata kooskõlas selgete, praktiliste ja õiglaste juurdepääsu ja korduvkasutamist käsitlevate eeskirjadega. Tänane ettepanek toetab ka laiemat rahvusvahelist andmete jagamist tingimustel, mis tagavad Euroopa avaliku huvi ja andmepakkujate õiguspäraste huvide järgimise.

2021. aastal eeldatakse, et andmeruume käsitlevad rohkem pühendunud ettepanekud, mida täiendab andmeseadus, et edendada andmete jagamist ettevõtete vahel ning ettevõtete ja valitsuste vahel.

Lugege Euroopa Komisjoni esialgset väljalaset

Ettepanek võtta vastu määrus Euroopa andmehalduse kohta (andmejuhtimise seadus) — 25. november 2020 (PDF)

Andmete haldamise seadus

Lugege Euroopa Komisjoni esialgset sissejuhatavat postitust

Andmete haldamise määrus — Küsimused ja vastused — 25. november 2020 (PDF)

Andmete haldamise määrus — küsimused ja vastused

Lugege Euroopa Komisjoni esialgseid küsimusi ja vastuseid

* Jaotatakse ümber loaga Creative Commons Attribution 4.0 Rahvusvaheline (CC BY 4.0) litsentsi all

Täiendav lugemine

Metaandmetest massiseiresse? Euroopa andmete säilitamine vaadatud

Nõusoleku vanus? Euroopa Andmekaitsenõukogu suunised isikuandmete kaitse üldmääruse alusel nõusoleku

Allikas: ComplexDiscovery

Esimene juriidiline omandab e-juurdluse pakkuja Redpoint

According to Alex Martinez, CEO of First Legal, “Both First Legal...

Veristar omandab planeedi andmed

According to Veristar company founder, CEO, and president Rick Avers, “We...

Questel omandab Doelegal

doeLEGAL today announced that it has been acquired by intellectual property...

Pärast raha? Mike Bryant annab Solid pilk Legal Tech ühinemise ja omandamise aktiivsus

From seed and venture capital investments to private equity and Special...

Uus ajastu e-juurdluse? Turukasvu raamimine kuue ajastute objektiivi kaudu

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

E-juurdluse turu suurus Mashup: 2020-2025 ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta veebruar 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta jaanuar 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta detsember 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta november 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

HayStacKid tunnustatud IDC MarketsCape for eDiscovery Services

According to HaystackID CEO Hal Brooks, “We are proud to once...

Kaugturbe põlvkonna vaade? HayStacKid™ väljaanded 3.0 turvalisuse täiustused läbivaatamise tehnoloogia

According to HaystackID's Senior Vice President and General Manager for Review...

Ainult aja küsimus? HayStacKid käivitab uue teenuse andmete rikkumise avastamise ja läbivaatamise

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

See on Match! Keskendudes e-juurdluse ülevaate kogumaksumusele ReviewRight Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Külma ilmaga saagi? Prognoositav kodeerimise tehnoloogiate ja protokollide uuring — 2021. aasta kevad tulemused

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Tulevad metsast välja? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2021. aasta talvel

In the winter of 2021, 85.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

E-juurdluse äritegevust mõjutavad probleemid: Winter 2021 ülevaade

In the winter of 2021, 43.3% of respondents viewed budgetary constraints...

Ei ole nii silmapaistev? e-juurdluse operatiivmõõdikud 2021. aasta talvel

In the winter of 2021, eDiscovery Business Confidence Survey more...