Sun. Nov 27th, 2022
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Redaktora piezīme. Tīklu un informācijas drošības (NIS) direktīva ir pirmā daļa ES mēroga tiesību aktos par kiberdrošību, un tās īpašais mērķis bija panākt augstu kopējo kiberdrošības līmeni visās dalībvalstīs. Lai gan tas palielināja dalībvalstu kiberdrošības spējas, tās īstenošana izrādījās sarežģīta, kā rezultātā iekšējā tirgū bija sadrumstalotība dažādos līmeņos. Lai reaģētu uz pieaugošajiem apdraudējumiem, ko rada digitalizācija un kiberuzbrukumu pieaugums, Komisija iesniedza priekšlikumu aizstāt NIS direktīvu un tādējādi stiprināt drošības prasības, pievērsties piegādes ķēžu drošībai, racionalizēt ziņošanas pienākumus un ieviest stingrākus uzraudzības pasākumi un stingrākas izpildes prasības, tostarp saskaņotas sankcijas visā ES. Likumdevēji 2022. gada 13. maijā panāca pagaidu vienošanos par tīkla un informācijas drošības 2 priekšlikuma tekstu, un ierosinātos tiesību aktus ES Parlaments pieņēma 2022. gada 10. novembrī. Pieņemšanas paziņojums un Tīkla un informācijas drošības 2 direktīvas kopija var dot labumu kiberdrošībai, informācijas pārvaldībai un juridisko atklājumu profesionāļiem, kas darbojas e-datu atklāšanas ekosistēmā, jo viņi uzskata, ka kiberdrošības prasības Eiropas Savienībā.

  Preses paziņojums*

  Kiberdrošība: Parlaments pieņem jaunu likumu, lai stiprinātu ES mēroga izturētspēju

  Ceturtdien eirodeputāti apstiprināja noteikumus, kas paredz, ka ES valstīm jāievēro stingrāki uzraudzības un izpildes pasākumi un jāsaskaņo to sankcijas.

  Jaunie tiesību akti nosaka stingrākas prasības uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm, infrastruktūrai

  Atšķirīgi valstu kiberdrošības pasākumi padara ES neaizsargātāku

  Jaunas “būtiskas nozares”, uz kurām attiecas, piemēram, enerģētika, transports, banku, veselības

  Tiesību akti, par kuriem maijā jau vienojušies eirodeputāti un Padome, noteiks stingrākus kiberdrošības pienākumus attiecībā uz riska pārvaldību, ziņošanas pienākumiem un informācijas apmaiņu. Prasības cita starpā attiecas uz reaģēšanu uz incidentiem, piegādes ķēdes drošību, šifrēšanu un informācijas atklāšanu par ievainojamību.

  Vairāk uzņēmumu un nozaru būs jāveic pasākumi, lai sevi pasargātu. Jaunie drošības noteikumi attieksies uz tādām “būtiskām nozarēm” kā enerģētikas, transporta, banku, veselības aprūpes, digitālās infrastruktūras, valsts pārvaldes un kosmosa nozares.

  Sarunu laikā eirodeputāti uzstāja, ka uzņēmumiem ir vajadzīgi skaidri un precīzi noteikumi, un uzstāja direktīvas darbības jomā iekļaut pēc iespējas vairāk valsts un valsts iestāžu.

  Jaunie noteikumi aizsargās arī tā dēvētās “svarīgās nozares”, piemēram, pasta pakalpojumus, atkritumu apsaimniekošanu, ķīmiskās vielas, pārtiku, medicīnas ierīču, elektronikas, mehānismu, mehānisko transportlīdzekļu un digitālo pakalpojumu sniedzējus. Tiesību akti attiektos uz visiem vidējiem un lieliem uzņēmumiem atsevišķās nozarēs.

  Ar to arī izveido sistēmu labākai sadarbībai un informācijas apmaiņai starp dažādām iestādēm un dalībvalstīm un izveido Eiropas neaizsargātības datubāzi.

  Citēt

  “Izspiedējprogrammatūra un citi kiberdraudi Eiropā ir pārāk ilgi. Mums jārīkojas, lai mūsu uzņēmumi, valdības un sabiedrība būtu izturīgāka pret naidīgām kiberoperācijām,” teica Eiropas Parlamenta deputāts Bart Groothuis (Renenew, NL).

  “Šī Eiropas direktīva palīdzēs aptuveni 160 000 subjektu pastiprināt saķeri ar drošību un padarīt Eiropu par drošu vietu, kur dzīvot un strādāt. Tas arī ļaus apmainīties ar informāciju ar privāto sektoru un partneriem visā pasaulē. Ja mums uzbrūk rūpnieciskā mērogā, mums jāreaģē rūpnieciskā mērogā,” viņš teica.

  “Šis ir labākais kiberdrošības tiesību akts, ko šis kontinents vēl ir saskatījis, jo tas pārveidos Eiropu, lai risinātu kibernegadījumus proaktīvi un orientēti uz pakalpojumiem,” viņš piebilda.

  Nākamās darbības

  Eirodeputāti pieņēma tekstu ar 577 balsīm par 6, 31 atturoties. Pēc Parlamenta apstiprinājuma Padomei arī oficiāli jāpieņem tiesību akts, pirms tas tiks publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

  Fons

  Tīklu un informācijas drošības (NIS) direktīva bija pirmā daļa ES mēroga tiesību aktos par kiberdrošību, un tās īpašais mērķis bija panākt augstu kopējo kiberdrošības līmeni visās dalībvalstīs. Lai gan tas palielināja dalībvalstu kiberdrošības spējas, tās īstenošana izrādījās sarežģīta, kā rezultātā iekšējā tirgū bija sadrumstalotība dažādos līmeņos.

  Lai reaģētu uz pieaugošajiem apdraudējumiem, ko rada digitalizācija un kiberuzbrukumu pieaugums, Komisija ir iesniegusi priekšlikumu aizstāt NIS direktīvu un tādējādi stiprināt drošības prasības, pievērsties piegādes ķēžu drošībai, racionalizēt ziņošanas pienākumus un ieviest stingrākus uzraudzības pasākumi un stingrākas izpildes prasības, tostarp saskaņotas sankcijas visā ES.

  Izlasiet sākotnējo paziņojumu.

  Pabeigt NIS2 direktīvu: Tīkla un informācijas drošības (NIS) direktīva (PDF) - Mouseover, lai ritinātu

  EPRS - BRI 2021 689333 - LV

  Izlasiet oriģinālo papīru.

  *Kopīgota ar atļauju saskaņā ar Creative Commons — Attiecinājums 4.0 Internacionāls (CC BY 4.0) — licence.

  Papildus lasīšana

  Starptautiskās kibertiesības praksē: interaktīvs rīku komplekts

  Definējot Cyber Discovery? Definīcija un ietvars

  Avots: ComplexDiscovery

  Stingrāki uzraudzības un izpildes pasākumi? Eiropas Parlaments pieņem jaunu kiberdrošības likumu

  According to European Member of Parliament (MEP) Bart Groothuis, “Ransomware and...

  Ģeopolitiskās Shakedowns? Ikgadējais ENISA ziņojums par draudu ainavu — 10. izdevums

  According to EU Agency for Cybersecurity Executive Director Juhan Lepassaar, “Today's...

  Kriptogrāfiski droša? Sānu kanālu analīzes draudi

  Side-channel analysis has become a widely recognized threat in the last...

  Red Storm pieaug? Datu aizsardzības pārkāpumi visā pasaulē pieaug 2022. gada 3. ceturksnī

  “It’s concerning to see data breaches rising again after a comparatively...

  Magnet ieņēmumiem? Magnet kriminālistika paziņo 2022 trešā ceturkšņa rezultātus

  According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "Our solutions address the...

  Progress un iespējas? Cellebrite paziņo par 2022. gada trešā ceturkšņa rezultātiem

  “We are pleased to report a solid third quarter, delivering strong...

  Aizsardzes maiņa? Relativitāte atzinīgi vērtē jauno CEO

  "Relativity is a rare company with both exceptional industry leadership and...

  Degvielas nepārtrauktu izaugsmi? Renovus Capital iegādājas konsultāciju biznesu no HBR Consulting

  "The legal industry remains in the early stages of digital and...

  E-datu atklāšanas tirgus izmēra Mashup: 2022-2027 pasaules programmatūras un pakalpojumu pārskats

  From retraction to resurgence and acceleration, the worldwide market for eDiscovery...

  Pārvietot? 2022 E-datu atklāšanas tirgus kinētika: piecas interesējošas jomas

  Recently ComplexDiscovery was provided an opportunity to share with the eDiscovery...

  Uzticēšanās procesam? 2021 e-datu atklāšanas apstrādes uzdevums, tērēšana un izmaksu dati

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Gads pārskatā? 2021 e-atklāšanas pārskatīšanas uzdevums, tērēšana un izmaksu datu punkti

  Based on the complexity of cybersecurity, information governance, and legal discovery,...

  Pieci Great lasa par kibernoziegumu, datu un juridisko atklājumu novembrī 2022

  From cyber shakedowns and threats to the total cost of eDiscovery...

  Pieci Great lasa par kibernoziegumu, datu un juridisko atklājumu oktobrī 2022

  From cyber claims and data privacy to corporate litigation and the...

  Pieci Great lasa par kibernoziegumu, datu un juridisko atklājumu par 2022. gada septembrī

  From privacy legislation and special masters to acquisitions and investigations, the...

  Pieci Great lasa par kibernoziegumu, datu un juridisko atklājumu augustā 2022

  From AI and Big Data challenges to intriguing financial and investment...

  Mājā? Fall 2022 e-datu atklāšanas kopējās īpašumtiesību izmaksas apsekojums

  Today CompexDiscovery shares the results of a new business survey focused...

  Cold Front Bažas? Astoņpadsmit novērojumi par e-datu atklāšanas uzņēmumu uzticību 2022. gada rudenī

  In the fall of 2022, 49.0% of survey respondents felt that...

  Stereotipizēt datus? E-datu atklāšanas biznesa veiktspēju ietekmējošas problēmas: pārskats par kritumu 2022

  In the fall of 2022, 28.0% of respondents viewed increasing types...

  burbulis problēmas? E-datu atklāšanas operatīvās metrikas 2022. gada rudenī

  In the fall of 2022, 89 eDiscovery Business Confidence Survey participants...