Nõusoleku vanus? Euroopa Andmekaitsenõukogu suunised nõusoleku kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body that contributes to the consistent application of data protection rules throughout the European Union and promotes cooperation between the EU’s data protection authorities. The following update shares an overview of recent EDPB guidance on the concept of consent under the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: Hiljuti avaldas Euroopa Andmekaitsenõukogu (Euroopa Andmekaitsenõukogu) muudetud juhised isikuandmete kaitse üldmääruse alusel nõusoleku kontseptsiooni kohta. Allpool on rida väljavõtted samuti täielik koopia hiljutise suunis uuendatud kaalumiseks andmete ja juriidiline avastus spetsialistid.

Väljavõte artiklist Claude-Etienne Armingaud ja Natali Adison (National Law Review)

ELi andmekaitse: ajakohastatud Euroopa Andmekaitsenõukogu juhend nõusoleku kohta selgitab küpsiste nõusoleku mehhanismi

Käesoleva kuu teisel aastapäeval ei ole Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) kunagi olnud nii asjakohane kui nendel enneolematutel COVID-19 korda. Kuigi mitmed riigid kaaluvad kontaktide jälgimise rakenduste rakendamist, on konsensus tundunud, et nende kasutamine on vabatahtlik. Seepärast jääb mõiste „nõusolek” Euroopa andmekaitse raamistiku nurgakiviks (ehkki mitte ainsaks).

Sellega seoses andis Euroopa Andmekaitsenõukogu (Euroopa Andmekaitsenõukogu) välja oma eelkäija, WP29, 2018. aasta aprillis avaldatud ühe esimese suunisega, võttes arvesse sidusrühmade raskusi isikuandmete kaitse üldmääruse vastavuse rakendamisel. Need selgitused tulenevad ajast, mil erinevate liikmesriikide järelevalveasutuste vahel tekivad vastuolud kehtiva nõusoleku tõlgendamisel, eriti kui need on kohaldatavad küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate (koos „küpsised”) kasutamisel.

Lugege ELi andmekaitse täielikku artiklit: Euroopa Andmekaitsenõukogu ajakohastatud juhendid

Väljavõte privaatsuse ja infoturbe seaduse blogi (Hunton Andrews Kurth) avaldatud artiklist

Euroopa Andmekaitsenõue avaldab ajakohastatud suunised nõusoleku kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesmärk on pakkuda täiendavat selgust küpsiste seinte kaudu saadud nõusoleku kehtivuse kohta ja selle kohta, kas veebilehe kaudu kerimine võiks olla selge ja jaatav nõusolek GDPR-i alusel. Küpsiste seinte osas on Euroopa Andmekaitsenõukogu suunistes sätestatud, et seda tüüpi mehhanismid — mis takistavad kasutajatel, kes ei nõustu küpsiste kasutamisega, juurdepääsu saidile või mobiilirakendusele — on ebaseaduslik, kuna sel viisil saadud nõusolekut ei saa pidada vabalt antud. Samuti näitavad Euroopa Andmekaitsenõukogu suunised, et veebilehe kerimine või pühkimine või muu sarnane kasutajategevus ei ole jaatav tegevus, mis vastab isikuandmete kaitse üldmääruse alusel kehtiva nõusoleku tingimustele. See tava ei võimalda ka Euroopa Andmekaitsenõuga nõusoleku lihtsat tagasivõtmist ning seda ei tohiks kasutada.

Lugege artiklit Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldatud ajakohastatud suunised nõusoleku kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel

Väljavõte OneTrust DataGuide avaldatud artiklist

EL: Euroopa Andmekaitsenõukogu võtab vastu suunised nõusoleku kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel

Lisaks sätestatakse suunistes, et isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679) (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus”) kohaselt ei saa teenuseosutaja takistada andmesubjektide juurdepääsu teenusele tingimusel, et nad ei nõustu ning et juurdepääs teenustele ja funktsioonidele ei tohi seada tingimuseks kasutaja nõusolek küpsiste paigutamiseks tema lõppseadmesse. Lisaks leitakse suunistes, et veebilehe kerimine või pühkimine või muu sarnane kasutajategevus ei vasta selge ja jaatava tegevuse nõudele, kuna selliseid tegevusi võib olla raske eristada kasutaja muust tegevusest või suhtlusest. Seetõttu on suunistes öeldud, et üheselt mõistetava nõusoleku saamise kindlaksmääramine ei ole võimalik ning et kasutajale on raske anda võimalus nõusoleku tagasi võtta viisil, mis on sama lihtne kui selle andmine.

Lugege kogu artiklit ELis: Euroopa Andmekaitsenõukogu võtab vastu suunised nõusoleku kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel

Väljavõte artiklist Natasha Lomas (TechCrunch)

Küpsiste nõusoleku seinad - ja ei, kerimine ei ole nõusolek ütleb ELi andmekaitseasutus

Te ei saa muuta juurdepääsu oma veebisaidi sisule sõltuvaks külastajast, kes nõustub, et saate nende andmeid töödelda — see on „nõusoleku küpsise sein”. Mitte juhul, kui peate vastama Euroopa andmekaitseõigusele.

See on Euroopa Andmekaitsenõukogu (Euroopa Andmekaitsenõukogu) ühemõtteline sõnum, mis on avaldanud ajakohastatud suunised inimeste andmete töötlemiseks nõusoleku kohta.

Pan-ELi õiguse kohaselt on nõusolek üks kuuest seaduslikust alusest, mida vastutavad töötlejad saavad kasutada inimeste isikuandmete töötlemisel.

Selleks, et nõusolek oleks õiguslikult kehtiv Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) alusel, on vaja täita konkreetseid standardeid: see peab olema selge ja informeeritud, konkreetne ja vabalt antud.

Seega küpsiseinad, mis nõuavad „nõusolekut”, kuna klubi sisenemise hind ei ole mitte ainult oksümoron, vaid jooksevad juriidilise telliskivisein.

Lugege täielikku artiklit küpsiste nõusoleku seintes - Ja ei, kerimine ei ole nõusolek

Väljavõte Patrick Van Eecke ja Anne-Gabrielle Haie (DLA Piper) artiklist

Euroopa: Euroopa Andmekaitsenõukogu ajakohastab oma suuniseid „Nõusolek” mõiste kohta

Mida see tähendab äri jaoks? Ettevõtted peavad veenduma, et:

Juurdepääs teenusele ei ole kasutaja nõusolek tema isikuandmete töötlemiseks;

Kasutajatele antakse tõeline valik küpsiste kasutamise aktsepteerimiseks või keelamiseks

Kasutajad ei takista veebisaidile juurdepääsu, kui nad keelduvad küpsiste kasutamisest;

Küpsiseid ei installita enne, kui kasutajad on oma nõusoleku andnud, nõustudes küpsiste kasutamisega.

Lugege täielikku artiklit Euroopa Andmekaitsenõukogu värskendab oma suuniseid kontseptsiooni kohta „Nõusolek”

Suunised 05/2020 Nõusoleku kohta määruse 2016/79 alusel

Lugege täielikku ajakohastatud Euroopa Andmekaitsenõukogu suuniseid nõusoleku kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel (PDF)

Ajakohastatud Euroopa Andmekaitsenõude suunised nõusoleku kohta — 4. mai 2020

Lugege Euroopa Andmekaitsenõukogu originaalsuuniseid

Täiendav lugemine

Euroopa Andmekaitsenõukogu (Euroopa Andmekaitsenõukogu)

Euroopa andmekaitseinspektor ja Euroopa Andmekaitseinspektor 2019. aasta aruanne

Allikas: ComplexDiscovery

Klassifikatsioonid, mured ja mõisted: viitearhitektuurid ja asjade tööstuslik internet

The expected disruptive developments collectively referred to as the Internet of...

Hinnakujundus? Poolaastase e-juurdluse hinnakujunduse uuringu vastuste jooksva värskenduse

First administered in December of 2018 and conducted four times during...

Viis suurt loeb e-juurdluse kohta mai 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Kaaludes küberjulgeolekut? Riiklik küberjulgeolek praktikas: uus käsiraamat

"There are several international standards and guidelines for developing the cybersecurity...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

E-avalikustamise süsteemide ostjate juhend — 2020 väljaanne (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Võidujooks stardijoone juurde? Hiljutised turvalise kaugülevaate teadaanded

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Kaug-e-juurdluse lubamine? DAA-de hetktõmmis

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Muudatused ja otsused? Uued kaalutlused e-juurdluse turvalise kaugülevaate kohta

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

A Macro Look at Past and Projected eDiscovery Market Size from 2012 to 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

An eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Worldwide Software and Services Overview

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

An eDiscovery Market Size Mashup: 2018-2023 Worldwide Software and Services Overview

The annual eDiscovery Market Size Mashup estimates the combined worldwide eDiscovery...

Hinnakujundus? Poolaastase e-juurdluse hinnakujunduse uuringu vastuste jooksva värskenduse

First administered in December of 2018 and conducted four times during...

Pandemekonoomne näitaja? Summer 2020 e-juurdluse hinnakujunduse uuringu tulemused

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

COVID-19 piiratud? Kuue probleemi mõju e-juurdluse äritegevusele

In the spring of 2020, 51.2% of respondents viewed budgetary constraints...

Põhjus pausi? e-juurdluse operatiivmõõdikud 2020. aasta kevadel

In the spring of 2020, 150 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

e-juurdluse ühinemised, omandamised ja investeeringud 20120. aasta 1. kvartalis

From HaystackID and Everlaw to Cellebrite and Carbonite, ComplexDiscovery findings, data...

e-juurdluse tehnoloogia pakkuja Everlaw tõstab $62M

"Everlaw is changing the way legal teams uncover the truth buried...

OpenText ostab turvalise teabevahetuse ja ühtse kommunikatsiooni liidri XMedius

“We welcome XMedius’s customers, strong partner network and employees to OpenText,"...

TCDI saab erakapitali investeeringuid Trivest Partneritelt

“We are excited to partner with TCDI and Bill Johnson to...

Viis suurt loeb e-juurdluse kohta mai 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Viis suurt loeb e-juurdluse kohta aprilliks 2020

From business confidence to the boom of Zoom, the April 2020...

Viis suurt loeb andmete avastamise ja õigusliku avastuse kohta märtsiks 2020

From business continuity considerations to cybersecurity attacks, the March 2020 edition...

Viis suurt loeb andmete avastamise ja seadusliku avastamise kohta veebruar 2020

From cyber operations to pricing data points on eDiscovery, the February...