Muutus Tempo? e-juurdluse operatiivmõõdikud 2020. aasta suvel

In the summer of 2020, 91 eDiscovery Business Confidence Survey participants chose to answer at least one of the optional business operational metric survey questions in the quarterly survey. 20.9% of survey respondents reported Days Sales Outstanding (DSO) as increasing in the summer of 2020. This is an incremental increase from the 19.3% reporting DSO as increasing in the spring of 2020 and is the highest percentage of respondents reporting DSO as increasing since the introduction of business operational metric questions to the eDiscovery Business Confidence Survey in the winter of 2019.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Kolme e-juurdluse ärimõõdiku kineetika 2020. aasta suvel

E-juurdluse äriusalduse uuring on mitteteaduslik kvartaliuuring, mille eesmärk on anda ülevaade e-juurdluse ökosüsteemis töötavate üksikisikute äriusalduse tasemest. Uuring koosneb üheksast põhilisest mitmevalikulisest küsimusest, mis keskenduvad e-juurdluse toodete ja teenuste loomise, kohaletoimetamise ja tarbimisega seotud teguritele. Lisaks sisaldab uuring järgmisi kolme valikulist küsimust, mis keskenduvad äritegevuse mõõdikutele päevade müügi tasumata (DSO), igakuiste korduvate tulude (MRR) ja tulude jaotamisele kliendibaaside vahel.

Kuidas iseloomustaksite oma organisatsiooni Days Sales Outstanding (DSO) trajektoori viimase kvartali jooksul? DSO tähistab keskmist päevade arvu, mis kulub krediidi müügi konverteerimiseks sularahaks või kui ettevõtte konto nõudeid saab koguda.

Kuidas iseloomustaksite oma organisatsiooni igakuiste korduvate tulude trajektoori viimase kvartali jooksul? MRR on tulu, mida ettevõte saab usaldusväärselt prognoosida iga 30 päeva tagant. Ostu sooritamise ajal arveldatud ühekordsete ostude tulu ei kuulu MRR-i hulka.

Milline järgmistest avaldustest kirjeldab kõige paremini teie ettevõtte tulude jaotust kliendibaasis viimase kvartali jooksul? Jaotus on tulude koondumise vähendamine kogu kliendibaasi ulatuses. Kliendibaas on klientide grupp, kes ostavad korduvalt ettevõtte tooteid või teenuseid.

Uuringus osalejatele esitati neli võimalikku vastust vabatahtlik äri tegevuse mõõdik küsimustele ja paluti valida üks. Valikud olid järgmised:

Kasvav

Kõikumatu

Kahanemine

Ei tea

Kolm valikulist küsimust äritegevuse mõõdikute kohta võeti kasutusele kvartaalses eDiscovery Business Usaldusuuringus talvel 2019 küsitluse käigus ning tänaseks on seitsme uuringu käigus saadud ligi 900 individuaalset vastust nendele valikulistele küsimustele.

Äritegevuse meetriline küsimustele vastuste koondtulemused jagatakse järgmistes tähelepanekutes ja kaardistatud ülevaadetes. Nad pakuvad huvitavat vektorvaadet nende oluliste mõõtmiste trajektooridele ja tulemused võivad olla kasulikud ka äri- ja juriidilistele spetsialistidele, kuna nad leiavad andmete ja õigusliku avastuse äritegevuse praeguseid tingimusi ja suundumusi.

Peamised tähelepanekud 2020. aasta suvel

Üldine

2020. aasta suvel valisid 91 e-juurdluse äriusalduse uuringu osalejat vastata vähemalt ühele valikulise äritegevuse mõõdiku küsitluse küsimustele kvartaliuuringus. See kujutab endast tugevat osalejate arvu arvestades, et suveküsitlus piirdus 100 reageerijatega, et tasakaalustada praeguse pandeemia käigus algatatud uute tööstusharude uuringute ja kommunikatsiooni hiljutise leviku vastu.

2020. aasta suvel valis 91% e-juurdluse äritegevuse usaldusuuringu osalejatest vastata vähemalt ühele kvartaliuuringu valikulisest äritegevusest. See on protsendi suurenemine 87,2% osalejatest, kes vastasid vabatahtliku äri tegevuse mõõdiku küsimustele 2020. aasta kevadel.

2020. aasta suve uuringus ei teadnud 28,9— 39,6% vastanutest (olenevalt küsimusest), kas DSO, MRR või kliendi tulupõhiste meetmete jaotus suurenesid, muutumatuid või vähenesid.

Päeva müügi tasumata (tabel 1)

Täpselt 20,9% küsitlusega vastanutest teatas DSO suurenemist 2020. aasta suvel. See on kasv 19,3% aruandlusest DSO kasv 2020. aasta kevadel. See on ka kõrgeim protsent vastanutest, kes teatavad DSO kasvab alates kasutuselevõtu tegevuse mõõdik küsimusi äri usalduse uuring.

Kasvas (1,1%) suvel 2020 protsent (23,1%) vastanutest, kes teatasid DSO kui kõikumatu võrreldes kevadine 2020 aruandlus (22%). See on kolmas madalaim protsent vastanutest, kes teatasid DSO kui kõigutamatu alates kasutuselevõtust tegevuse mõõdik küsimused ettevõtte usalduse uuring, kusjuures madalaim on 22% teatatud kevadel 2020 uuringus.

16,5% uuringus vastanutest teatas DSO langusest 2020. aasta suvel. See on veidi suurenenud aruandluse kevadel 2020, kui 15,3% vastanutest märkis DSO vähenemist.

Korduvad tulud igakuiselt (tabel 2)

2020. aasta suvel suurenes oluliselt (11,4%) vastajate protsent (26,7%) võrreldes 2020. aasta kevadise aruandlusega (15,3%). See kujutab endast tugevat kvartali üle kvartali kasvu alates 2020. aasta kevadest, mil MRR-i teatavatest vastanutest madalaim protsent kasvas pärast operatiivsete mõõdiliste küsimuste kasutuselevõtmist ettevõtte usalduse uuringusse toimus.

2020. aasta suvel vähenes oluliselt (6,4%) vastajate protsent (18,9%) võrreldes 2020. aasta kevadise aruandlusega (25,3%).

Vaid alla 26% (25,6%) küsitluse vastanutest teatas 2020. aasta suvel igakuiste korduvate tulude (MRR) vähenemisest. See on kerget langust 26% aruandlusest MRR-i langusest 2020. aasta kevadel ning see on MRR-ist teatavate vastanute teine protsent, mis väheneb alates äritegevuse mõõdiliste küsimuste kasutuselevõtust e-juurdluse äriusaldusuuringule 2019. aasta talvel.

Tulude jaotus üle kliendibaasi (tabel 3)

Tulude kasvavast jaotumisest teatatud küsitlusega vastajate osakaal kliendibaasis suurenes (4,2%) 2020. aasta kevade (16%) ja 2020. aasta suve vahel (20,2%). See on ka teine madalaim protsent vastanutest, kes teatavad tulude suurenevast jaotumisest oma kliendibaasi ulatuses alates operatiivsete mõõdikuküsimuste kasutuselevõtmisest ettevõtte usalduse uuringusse.

2020. aasta suvel vähenes (3%) vastajate protsent (27%), kes teatasid tulude jaotumisest oma kliendibaasi ulatuses muutumatuna võrreldes 2020. aasta kevadise aruandlusega (30%). See on ka teine kõrgeim protsent vastanutest, kes teatavad oma kliendibaasi tulude muutumatust jaotumisest, kuna ettevõtte usaldusuuringusse on rakendatud operatiivsed mõõdikud küsimused.

Samuti vähenes veidi (0,7%) küsitluse vastajate osakaal, kes teatasid tulude jaotuse vähenemisest oma kliendibaasi ulatuses, kusjuures 18% teatas tulude jaotumise vähenemisest 2020. aasta suvel. See on ka teine kõrgeim protsent vastanutest, kes teatavad tulude jaotumise vähenemisest kogu oma kliendibaasi ulatuses alates operatiivsete mõõdikuküsimuste kasutuselevõtmisest ettevõtte usalduse uuringusse.

Uuringu diagrammid

(Diagramme saab üksikasjaliku vaatamise jaoks laiendada)

1. tabel: Kokkuvõte ülevaade päeva müügist tasumata (DSO) trajektoori

1-päevased Sales-Outstanding-Suvel-2020

Tabel 2: igakuise korduva tulu (MRR) trajektoori koondülevaade

2-kuu-korduvad tulu-Suvel-2020

Tabel 3: koguülevaade tulude jaotumisest üle kliendibaasi

3-Kliendi jaotus-Suvel-2020

E-juurdluse ettevõtte usaldusuuringute tulemuste loendi käitamine

2020. aasta suve uuring (26. juuni — 10. juuli 2020)

2020. aasta kevadine uuring (2. aprill — 15. aprill 2020)

2020. aasta talve uuring (28. detsember 19. jaanuar — 11. jaanuar 2020)

Sügis 2019 uuring (29. september — 17. oktoober 2019)

Summer 2019 uuring (1. juuli — 17. juuli 2019)

2019. aasta kevadine uuring (1. aprill — 18. aprill 2019)

2019. aasta talve uuring (27. detsember 2018 — 10. jaanuar 2019)

Sügis 2018 uuring (14. oktoober — 26. oktoober 2018)

Summer 2018 Uuring (4. juuli — 24. juuli 2018)

2018. aasta kevadine uuring (7. aprill — 20. aprill 2018)

Talv 2018 Uuring (24. detsember 17 — 15. jaanuar 2018)

2017. aasta sügisene uuring (5. oktoober — 17. oktoober 2017)

2017. aasta suve uuring (6. juuli — 31. juuli 2017)

2017. aasta kevadine uuring (14. aprill — 1. mai 2017)

2017. aasta talve uuring (20. jaanuar — 6. veebruar 2017)

2016. aasta sügisel uuring (11. oktoober — 1. detsember 2016)

2016. aasta suve uuring (1. august — 31. august 2016)

2016. aasta kevadine uuring (1. mai — 31. mai 2016)

2016. aasta talve uuring (15. veebruar — 29. veebruar 2016)

Täiendav lugemine

Lühike nimekiri: lühendatud e-juurdluse kataloog

Alexast iTunes'i: Audio värskendused e-juurdlus

Allikas: ComplexDiscovery

Mitratech omandab Tracker Corp

The acquisition supports Mitratech’s mission to provide legal and compliance solutions...

Akna pahavara? Uus pahavara pöördprojekteerimise käsiraamat CCDCOE

According to Wikipedia, malware analysis is the study or process of...

Palju Ado Midagi? Gartneri Hype tsükkel õiguslike ja vastavustehnoloogiate jaoks (2020)

The information and insight highlighted by Marko Sillanpaa of Gartner in...

Tahad vastuseid? Euroopa Andmekaitsenõuga KKK CJEU Schrems II otsuse kohta

Following the recent judgment of the Court of Justice of the...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

E-avalikustamise süsteemide ostjate juhend — 2020 väljaanne (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Võidujooks stardijoone juurde? Hiljutised turvalise kaugülevaate teadaanded

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Kaug-e-juurdluse lubamine? DAA-de hetktõmmis

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Muudatused ja otsused? Uued kaalutlused e-juurdluse turvalise kaugülevaate kohta

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

A Macro Look at Past and Projected eDiscovery Market Size from 2012 to 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

An eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Worldwide Software and Services Overview

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Äri ebatavaline? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2020. aasta suvel

Based on the aggregate results of nineteen past eDiscovery Business Confidence...

Kasvav mure? Eelarvepiirangud ja e-juurdluse äritegevus

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints...

Muutus Tempo? e-juurdluse operatiivmõõdikud 2020. aasta suvel

In the summer of 2020, 91 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

e-juurdluse äritegevuse usalduse uuringu tulemused — suvi 2020

This is the nineteenth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Mitratech omandab Tracker Corp

The acquisition supports Mitratech’s mission to provide legal and compliance solutions...

XDD omandab LightSpeed Õiguslik

According to David Moran, XDD President, and COO, “As we continue...

XDD omandab RVM

According to XDD CEO Bob Polus, “Merging forces with RVM further...

Ipro omandab NetGovern

According to Dean Brown, CEO at Ipro Tech, “We are thrilled...

Viis suurt loeb e-juurdluse juuliks 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...

Viis suurt loeb e-juurdluse kohta juuniks 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...

Viis suurt loeb e-juurdluse kohta mai 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Viis suurt loeb e-juurdluse kohta aprilliks 2020

From business confidence to the boom of Zoom, the April 2020...