Tasapainotus relevanssi ja todellisuus? Winter 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is a continual challenge to fully understand what is representative of industry-standard pricing for the delivery of eDiscovery products and services. With this challenge in mind, the semi-annual eDiscovery Pricing Survey is designed to provide insight into eDiscovery pricing through the lens of 12 specific pricing questions answered by legal, business, security, and information professionals operating in the eDiscovery ecosystem. The winter 2021 survey was open from November 21, 2020, until December 3, 2020, and had 79 respondents share their understanding of current pricing for selected eDiscovery services.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Editorin huomautus: Ensimmäisen kerran joulukuussa 2018 ja suoritettiin viidesti kahden viime vuoden aikana 413 yksittäisellä vastauksella. Puolivuotinen eDiscovery-hinnoittelututkimus pyrkii tarjoamaan mekanismin ekosysteemin laillisille, liike-elämän ja tietotekniikan ammattilaisille jaettavaksi ja ymmärtää valittujen keräys-, käsittely- ja tarkistustehtävien nykyiset hinnoittelutrendit.

Nykyinen pandemia on vaikuttanut dramaattisesti eDiscovery-ekosysteemiin esimerkiksi palvelujen tarjoamisen, tutkimusten ja riita-asioiden sykkeen sekä sulautumis- ja yrityskauppojen tiheyden aloilla. Pyrimme kuitenkin yhä ymmärtämään, miten pandemia vaikuttaa eDiscoveryn hinnoittelutalouteen. Tämä ymmärrys on tarpeen, talven eDiscovery Hinnoittelu Survey voi olla hyödyllinen laillisille, liike-elämän ja tietotekniikan ammattilaisille, koska he pitävät nykyistä hinnoittelua.

eDiscovery-hinnoittelukysely

eDiscovery-hinnoittelukyselyn tarkoituksena on tarjota tietoa alan hinnoittelusta 12 hinnoittelukysymyksen linssin läpi, joita vastaavat eDiscovery-ekosysteemissä toimivat lailliset, liike-elämän ja tietotekniikan ammattilaiset. Ei-tieteelliset ja ei-kattavat kyselykysymykset keskittyvät yleiseen hinnoitteluun keräys-, käsittely- ja tarkistustehtävien valinnassa. Kyselyä ei ole suunniteltu kaikenkattavaksi, vaan sen tarkoituksena on antaa yleiskatsaus hinnoittelumaisemaan opiskelua, harkintaa ja käyttöä varten yksityishenkilöille ja organisaatioille, joilla on sekä suora että välillinen kiinnostus eDiscoveryn taloustieteeseen.

Talvi 2021 -kyselyn tulokset

Talven 2021 kyselyvastejakso aloitettiin 21. marraskuuta 2020 ja suljettiin 3. joulukuuta 2020. Kyseessä oli ComplexDiscoveryn viides eDiscovery-hinnoittelututkimus, jonka ensimmäinen kysely toteutettiin joulukuussa 2018. Tällä kyselyllä oli 79 vastaajaa.

Vaikka yksittäisten vastaajien vastaukset hinnoittelukyselyyn ovat luottamuksellisia, monivalintakyselyn 12 hinnoittelukysymyksen anonymisoidut yhteenlasketut tulokset julkaistaan alla ilman huomautuksia. Nämä tulokset korostavat eDiscovery-hinnoittelua valituissa keräys-, käsittely- ja tarkistustehtävissä, kuten kyselyvastaajat ovat nähneet talvella 2021.

eDiscoveryn hinnoittelukyselyn kysymykset (pakollinen)

n=79 Vastaajat

Kokoelman hinnoittelu

1. Mikä on oikeuslääketieteellisen tutkijan kokoelman tuntikohtainen kustannus?

Alle 250 dollaria tunnissa. 21,5% (alas 23,8%)

Välillä $250 ja $350 tunnissa. 65,8% (Ylös 61.0%)

Yli 350 dollaria tunnissa. 6,3% (Alkaen 6,7%)

En tiedä. 6,3% (Alas 8,6%)

1 — Kokoelman hinnoittelu — Tuntikustannukset oikeuslääketieteellisen tutkijan keräämästä — Talvi 2021

2. Mikä on oikeuslääketieteellisen tutkijan kokoelman laitekohtainen kustannus?

Alle 250 dollaria per laite. 15,2% (Ylös 12,4%)

Välillä $250 ja $350 per laite. 26,6% (alas 30.5%)

Yli 350 dollaria per laite. 50,6% (Ylös 43,8%)

En tiedä. 7,6% (Alkaa 13,3%)

2 — Kokoelman hinnoittelu — Laitekohtaiset kustannukset oikeuslääketieteellisen tutkijan keräämästä — Talvi 2021

3. Mikä on tuntikohtainen kustannus oikeuslääketieteellisen tutkijan analyysille ja asiantuntijatodistajien tuelle?

Alle 350 dollaria tunnissa. 22,8% (ylös 15,2%)

Välillä $350 ja $550 tunnissa. 51,9% (alas 62,9%)

Yli 550 dollaria tunnissa. 12,7% (ylös 7,6%)

En tiedä. 12,7% (Down alkaen 14,3%)

3 — Keräyshinnoittelu — Tuntikustannus analyysille ja asiantuntijatodistajan tuki oikeuslääketieteelliseltä tutkijalta — Talvi 2021

Käsittelyn hinnoittelu

4. Mikä on GB: n kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelemiseksi nieltynä tapahtuvan äänenvoimakkuuden perusteella?

Alle 25 dollaria per GB. 35,4% (ylös 33,3%)

Välillä $25 ja $75 per GB. 53,2% (ylös 45,7%)

Yli 75 dollaria gigatavua kohden. 6,3% (alempana 10,5%)

En tiedä. 5,1% (Down 10,5 prosentista)

4 — Käsittelyn hinnoittelu — ESI:n prosessoinnista aiheutuva kustannus, joka perustuu nieltynä tapahtuvaan määrään — Talvi 2021

5. Mikä on GB: n kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelystä, joka perustuu volyymiin käsittelyn päätyttyä?

Alle 100 dollaria per GB. 51,9% (ylös 44,8%)

Välillä $100 ja $150 per GB. 31,6% (ylös 31,4%)

Yli 150 dollaria per GB. 1,3% (alas 9,5%)

En tiedä. 15,2% (Ylös 14,3%)

5 — Käsittelyn hinnoittelu — GB/GB-kustannukset ESI-prosessoinnista, joka perustuu volyymiin käsittelyn päätyttyä — Talvi 2021

6. Mikä on kuukausittainen kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen isännöimisessä ilman analytiikkaa?

Alle 10 dollaria per Gt kuukaudessa. 34,2% (jopa 30,5%)

Välillä $10 ja $20 per GB kuukaudessa. 54,4% (ylös 50,5%)

Yli 20 dollaria per GB kuukaudessa. 6,3% (alas 10,5%)

En tiedä. 5,1% (Alas 8,6%)

6 — Käsittelyn hinnoittelu — Kuukausittainen kustannus ESI: lle ilman analytiikkaa — Talvi 2021

7. Mikä on kuukausittainen kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen isännöimisessä analytiikalla?

Alle 15 dollaria per GB kuukaudessa. 38,0% (ylös 37,1%)

Välillä $15 ja $25 per GB kuukaudessa. 38,0% (ylös 32,4%)

Yli 25 dollaria per GB kuukaudessa. 16,5% (jopa 16,2%)

En tiedä. 7,6% (Down alkaen 14,3%)

7 — Käsittelyn hinnoittelu — kuukausittain kustannus ESI: lle Analyticsin avulla — Talvi 2021

8. Mikä on käyttäjälisenssimaksu kuukaudessa isännöityjen tietojen pääsystä?

Alle 50 dollaria per käyttäjä kuukaudessa. 25,3% (Ylös 21,0%)

Välillä $50 ja $100 per käyttäjä kuukaudessa. 63,3% (Ylös 60.0%)

Yli 100 dollaria per käyttäjä kuukaudessa. 6,3% (Down alkaen 12,4%)

En tiedä. 5,1% (Alas 6,7%)

8 — Käsittelyn hinnoittelu — Käyttäjälisenssimaksu kuukaudessa isännöityjen tietojen pääsystä — Talvi 2021

9. Mikä on eDiscoveryn projektinhallinnan tuen tuntihinta?

Alle 100 dollaria tunnissa. 2,5% (alas 6,7%)

Välillä $100 ja $200 tunnissa. 68,4% (ylös 65,7%)

Yli 200 dollaria tunnissa. 26,6% (Ylös 22,9%)

En tiedä. 2,5% (Alas 4,8%)

9 — Käsittelyn hinnoittelu — Project Management -tuen tuntikustannukset eDiscoverylle — Talvi 2021

Arvostelu Hinnoittelu

10. Mikä on GB/GB kustannus ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista tarkastelua eDiscoveryn asiakirjan tarkistusvaiheessa?

Alle 75 dollaria per GB. 53,2% (ylös 49,5%)

Välillä $75 ja $150 per GB. 21,5% (Ylös 13.3%)

Yli 150 dollaria gigatavua kohti. 2,5% (alas 8,6%)

En tiedä. 22,8% (Alas 28,6%)

10 — Arviointi hinnoittelu — Per GB kustannus suorittaa ennakoiva koodaus teknologia-avusteisessa tarkastelussa — Talvi 2021

11. Mikä on hinta tunnissa asiakirjojen tarkastelun asianajajat tarkistaa asiakirjoja tarkistusvaiheessa eDiscovery?

Alle 25 dollaria tunnissa. 0,0% (Down alkaen 2,9%)

Välillä $25 ja $40 tunnissa. 50,6% (Ylös 42,9%)

Yli 40 dollaria tunnissa. 43,0% (Ylös 42,9%)

En tiedä. 6,3% (Down alkaen 11,4%)

11 — Arviointi Hinnoittelu — Per tunti Kustannukset Asiakirjojen tarkastelu Asianajotoimisto tarkistaa asiakirjat — Talvi 2021

12. Mikä on kustannus per asiakirja tarkastelu asianajajat tarkistaa asiakirjoja tarkistusvaiheessa eDiscovery?

Alle 0,50 dollaria per asiakirja. 6,3% (ylös 4,8%)

Välillä $0.50 ja $1.00 per asiakirja. 48,1% (ylöspäin 31,4%)

Yli 1,00 dollaria per asiakirja. 21,5% (alas 36,2%)

En tiedä. 24,1% (Down 27,4%)

12 — Review Hinnoittelu — Per Asiakirja Kustannukset tarkastelu Asianajotoimisto tarkistaa asiakirjat — Talvi 2021

Taustatiedot

13. Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti eDiscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

Pohjois-Amerikka — Yhdysvallat. 81,0% (alas 86,7%)

Pohjois-Amerikka — Kanada. 7,6% (ylöspäin 2,9%)

Eurooppa — Yhdistynyt kuningaskunta. 5,1% (enintään 2,9%)

Aasia/Aasian Tyynenmeren alue. 5,1% (ylöspäin 2,9%)

Eurooppa — Muu kuin Yhdistynyt kuningaskunta. 1,3% (Alkaa 2,9%)

Lähi-idän/Afrikka. 0,0% (Alkaa 1,9%)

Keski/Etelä-Amerikka. 0,0% (ei muutosta)

13 — Kyselyyn vastaajat maantieteellisen alueen mukaan — talvi 2021

14. Mikä seuraavista segmenteistä kuvaa parhaiten liiketoimintaasi eDiscoveryssa?

Asianajotoimisto. 36,7% (Alkaen 40,0%)

Ohjelmistot ja/tai palvelujen tarjoaja. 36,7% (Alkaen 37,1%)

Konsultointi. 15,2% (Ylös 11,4%)

Corporation. 6,3% (Alas 8,6%)

Media/tutkimusorganisaatio/Koulutusyhdistys. 3,8% (ylöspäin 1,0%)

Valtion yksikkö. 1,3% (Alkaa 1,9%)

14 — Kyselyn vastaajat organisaatiosegmentin mukaan — talvi 2021

15. Mikä alue kuvaa parhaiten ensisijaista toimintoasi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Legal/Litigation Support. 70,9% (Alkaa 71,4%)

Yritys- ja yritystuki (kaikki muut liiketoimintatoiminnot). 26,6% (22,9%)

IT/tuotekehitys. 2,5% (Alkaen 5,7%)

15 — Kyselyn vastaajat ensisijaisen tehtävän mukaan — talvi 2021

Aiemmat eDiscoveryn hinnoittelututkimukset

Kesän 2020 eDiscovery Hinnoittelukysely (toukokuu 2020)

Winter 2020 eDiscovery Hinnoittelukysely (joulukuu 2019)

Kesän 2019 eDiscovery Hinnoittelukysely (kesäkuu 2019)

Talven 2019 eDiscovery Hinnoittelukysely (joulukuu 2018)

Lisätutkimus

eDiscovery Business Luottamuskyselyt

eDiscovery Markkinoiden koko Mashups

Lähde: Complex Discover

XDD hankkii Zeledon-Castillon eDiscovery-liiketoiminnan

According to Jorge Zeledon-Castillo, CEO at Zeledon-Castillo, “Joining forces with XDD...

SPAC-hyökkäys? Cellebrite liikkuu kohti julkiseksi yhtiöksi tulemista

According to Adam Clammer, Chief Executive Officer of TWC Tech Holdings,...

Cobra oikeudelliset ratkaisut saavat investointeja Blue Sage Capitalilta

According to Eric Weiner, Partner at Blue Sage, “We are excited...

eDiscovery Fuusiot, yritysostot ja sijoitukset Q1 2021

From Relativity and Reveal to Compliance (System One) and Veristar, the...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery maaliskuulle 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Viisi suurta lukee eDiscovery tammikuu 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

XDD hankkii Zeledon-Castillon eDiscovery-liiketoiminnan

According to Jorge Zeledon-Castillo, CEO at Zeledon-Castillo, “Joining forces with XDD...

Cobra oikeudelliset ratkaisut saavat investointeja Blue Sage Capitalilta

According to Eric Weiner, Partner at Blue Sage, “We are excited...

Korporaatio Z? ZDiscovery-alustan Zhyväksytyt julkaisut

According to the announcement, Monica Enand, Zapproved Founder and CEO, shared,...

Pää pilvissä? CloudNine Review Updates

According to Tony Caputo, CEO of CloudNine, “CloudNine is 100% dedicated...

Optimismin tilkka? Kevään 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-second quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Kylmä sää saalis? Ennakoiva koodaustekniikat ja -protokollat -kysely — kevään 2021 tulokset

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Tuletko ulos metsästä? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamus talvella 2021

In the winter of 2021, 85.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscovery-liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: Talvi 2021 -yleiskatsaus

In the winter of 2021, 43.3% of respondents viewed budgetary constraints...