Sun. Feb 5th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Opmerking van de redactie: Van tijd tot tijd belicht ComplexDiscovery openbaar beschikbare of privé verkrijgbare aankondigingen, inhoudsupdates en onderzoek van cyber-, data- en legale ontdekkingsproviders, onderzoeksorganisaties en leden van de ComplexDiscovery-gemeenschap. Hoewel ComplexDiscovery deze informatie regelmatig benadrukt, aanvaardt het geen enkele verantwoordelijkheid voor beweringen over inhoud.

  Neem vandaag nog contact met ons op om aanbevelingen in te dienen ter overweging en opname in de cyber-, data- en juridische ontdekkingen gerichte aankondigingen van ComplexDiscovery voor diensten, producten of onderzoeken.

  Achtergrondnoot: Het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, ENISA, is het agentschap van de Unie dat zich inzet voor het bereiken van een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in heel Europa. Het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, opgericht in 2004 en versterkt door de EU-wet inzake cyberbeveiliging, draagt bij aan het cyberbeleid van de EU, verhoogt de betrouwbaarheid van ICT-producten, -diensten en -processen met certificeringsregelingen voor cyberbeveiliging, werkt samen met de lidstaten en EU-organen en helpt Europa bereidt zich voor op de cyberuitdagingen van morgen. Door het delen van kennis, capaciteitsopbouw en bewustmaking werkt het Agentschap samen met zijn belangrijkste belanghebbenden om het vertrouwen in de verbonden economie te versterken, de veerkracht van de infrastructuur van de Unie te vergroten en uiteindelijk de Europese samenleving en burgers digitaal veilig te houden.

  Het European Cybersecurity Skills Framework, ontworpen om bij te dragen aan de opbouw van een bekwaam cyberbeveiligingspersoneel, was de focus van de recente Cybersecurity Skills Conference, georganiseerd door ENISA. Dit nieuwe kader kan nuttig zijn voor professionals op het gebied van cyberbeveiliging, informatiebeheer en juridische ontdekkingen die cyberbedreigingen beter willen begrijpen en aanpakken.

  Overzicht van publicatie*

  Het Europees kader voor cyberbeveiligingsvaardigheden (ECSF)

  Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (ENISA)

  Het European Cybersecurity Skills Framework (ECSF) is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van ENISA en de ad-hocwerkgroep van het ENISA inzake het kader voor cyberbeveiligingsvaardigheden.

  Het doel van de ECSF is om een gemeenschappelijk begrip te creëren van de relevante rollen, competenties, vaardigheden en kennis; om de erkenning van cyberbeveiligingsvaardigheden te vergemakkelijken; en om het ontwerp van trainingsprogramma's op het gebied van cyberbeveiliging te ondersteunen. Het vat alle rollen op het gebied van cyberbeveiliging samen in 12 profielen, die afzonderlijk worden geanalyseerd in de details van de verantwoordelijkheden, vaardigheden, synergieën en onderlinge afhankelijkheden waarmee het overeenkomt.

  Het ECSF biedt een open Europees instrument om tot een gemeenschappelijk inzicht te komen in de rolprofielen van professionals op het gebied van cyberbeveiliging en gemeenschappelijke mappings met de juiste vaardigheden en competenties die vereist zijn.

  Het raamwerk wordt aangevuld met een gebruikershandleiding, die een praktische handleiding vormt voor het gebruik ervan, gebaseerd op voorbeelden en gebruikssituaties. De handleiding bevat drie voorbeelden voor particuliere organisaties die hun personeel moeten aannemen, bijscholen en/of bijscholen op het gebied van cyberbeveiliging, samen met use-cases, die de ervaring weergeven van zeven organisaties die ECSF in verschillende contexten gebruiken.

  De ECSF-doelstellingen in het kort

  Het gebruik van het ECSF zorgt voor een gemeenschappelijke terminologie en een gedeeld begrip tussen de vraag van professionals op het gebied van cyberbeveiliging (werkplek, aanwerving) en aanbod (kwalificatie, opleiding) in de hele EU.

  Het ECSF ondersteunt de identificatie van essentiële vaardigheden die vereist zijn vanuit het perspectief van het personeelsbestand. Het stelt aanbieders van onderwijs in staat de ontwikkeling van deze set te ondersteunen en beleidsmakers kunnen gerichte initiatieven ondersteunen om de vastgestelde vaardigheidskloof te verkleinen.

  Het raamwerk vergemakkelijkt het inzicht in toonaangevende professionele rollen op het gebied van cyberbeveiliging en de vereiste essentiële vaardigheden, waaronder soft skills, en soms ook wetgevingsaspecten. Het stelt niet-deskundigen en HR-afdelingen met name in staat om inzicht te krijgen in de vereisten voor personeelsplanning, werving en loopbaanplanning voor cyberbeveiligingsondersteuning.

  Het raamwerk bevordert harmonisatie op het gebied van onderwijs, training en personeelsontwikkeling op het gebied van cyberbeveiliging. Tegelijkertijd sluit deze gemeenschappelijke Europese taal voor de context van vaardigheden en rollen op het gebied van cyberbeveiliging goed aan op het hele ICT-vakgebied.

  Het ECSF draagt bij aan een betere bescherming tegen cyberaanvallen en aan het waarborgen van veilige IT-systemen in de samenleving. Het biedt een standaardstructuur en adviseert over de implementatie van capaciteitsopbouw binnen het Europese cyberbeveiligingspersoneel.

  Meer informatie over de ECSF

  Het tekort aan arbeidskrachten op het gebied van cyberbeveiliging en de vaardigheidskloof zijn grote zorgen voor zowel de economische ontwikkeling als de nationale veiligheid, vooral in het kader van de snelle digitalisering De ontwikkeling van een Europees kader voor cyberbeveiligingsvaardigheden, waarin rekening wordt gehouden met de behoeften van de EU en elk van haar lidstaten, was dus een essentiële stap in de richting van Europa's digitale toekomst.

  Het kader biedt een praktisch hulpmiddel ter ondersteuning van de identificatie en articulatie van taken, competenties, vaardigheden en kennis die verband houden met de rollen van Europese cyberbeveiligingsprofessionals. Het hoofddoel van het kader is om tot een gemeenschappelijk begrip te komen tussen individuen, werkgevers en aanbieders van leerprogramma's in alle EU-lidstaten, waardoor het een waardevol instrument is om de kloof tussen de professionele werkplek en leeromgevingen op het gebied van cyberbeveiliging te overbruggen.

  Het kader zal de Europese cyberbeveiligingscultuur versterken door te zorgen voor een gemeenschappelijke Europese taal voor alle gemeenschappen, waardoor een essentiële stap voorwaarts wordt gezet in de richting van Europa's digitale toekomst.

  De 12 rolprofielen op het gebied van cyberbeveiliging die in het raamwerk zijn gedefinieerd, bieden een gemeenschappelijk inzicht in de belangrijkste cyberbeveiligingsmissies, -taken en -vaardigheden die nodig zijn in een professionele cyberbeveiligingscontext, waardoor het de perfecte referentie is voor profileringsvaardigheden en -kennis die cyberbeveiligingsprofessionals nodig hebben. Het raamwerk is zo ontworpen dat het gemakkelijk te begrijpen en uitgebreid genoeg is om passende diepgaande cyberbeveiligingsinzichten te bieden en flexibel genoeg is om aanpassingen mogelijk te maken op basis van de behoeften van elke gebruiker. Door alle perspectieven van belanghebbenden te integreren, is het raamwerk toepasbaar op alle soorten organisaties en ondersteunt het de ontwikkeling van alle beroepen op het gebied van cyberbeveiliging.

  Het raamwerk bestaat uit 2 documenten:

  Het ECSF-rolprofielendocument — Opsomming van de 12 typische professionele rolprofielen op het gebied van cyberbeveiliging, samen met hun geïdentificeerde titels, missies, taken, vaardigheden, kennis en competenties.

  Het ECSF-gebruikershandleidingdocument — Met richtlijnen en praktische voorbeelden over hoe u het raamwerk kunt gebruiken en ervan kunt profiteren als organisatie, aanbieder van leerprogramma's of individu.

  Lees de oorspronkelijke aankondiging.

  Volledig rapport: ENISA ECSF-rol levert document (pdf) - muisaanwijzer om te scrollen

  Rolprofielen van het Europees kader voor cyberbeveiligingsvaardigheden

  Volledig rapport: document met de ENISA ECSF-gebruikershandleiding (PDF) - Muisover om te scrollen

  Gebruikershandleiding van het European Cybersecurity Skills Framework

  Lees het originele overzicht.

  *Gedeeld met toestemming.

  Aanvullende lectuur

  [Jaarlijkse update] Internationaal cyberrecht in de praktijk: interactieve toolkit

  Cyber Discovery definiëren? Een definitie en raamwerk

  Bron: ComplexDiscovery