Pilvised kaalutlused? ESMA suuniste projekt pilveteenuse pakkujatele allhankimise kohta

According to the European Securities and Market Authority (ESMA) Chair, Steven Maijoor, cloud outsourcing can bring benefits to firms and their customers, for example, reduced costs and enhanced operational efficiency and flexibility. Cloud outsourcing also raises important challenges and risks that need to be properly addressed, particularly in relation to data protection and information security. Financial markets participants should be careful that they do not become overly reliant on their cloud services providers. They also need to closely monitor the performance and the security measures of their cloud service provider and make sure that they are able to exit cloud outsourcing arrangements as and when necessary.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on sõltumatu ELi amet, mis aitab kaitsta Euroopa Liidu finantssüsteemi stabiilsust, suurendades investorite kaitset ning edendades stabiilseid ja korrapäraseid finantsturge. Osana oma rollist investoritele ja turgudele tekitatavate riskide hindamisel avaldas ESMA hiljuti pilve allhanke nõuandesuunised. See värskendus esitab ESMA kaalutlused finantsturu osalejate allhange pilve teenusepakkujad. Kuigi keskendunud finantsturgudele, võib see teave olla kasulik juriidilistele, äri- ja infotehnoloogia spetsialistidele, kui nad peavad pilve.

Konsultatsioonidokument: suuniste eelnõu pilveteenuse pakkujatele allhankimise kohta

Kommenteeritud kokkuvõte

Ettevõtted teevad pilveteenuse pakkujatele üha enam allhanget. Kuigi pilve allhankimine võib pakkuda mitmeid eeliseid, sealhulgas väiksemaid kulusid ning tõhustatud tegevuse tõhusust ja paindlikkust, tekitab see probleeme andmekaitse ja infoturbe valdkonnas. Kontsentratsiooni risk võib tekkida ka paljudel ettevõtetel, kes kasutavad samu suuri pilveteenuse pakkujaid, millel on potentsiaalsed negatiivsed tagajärjed finantsstabiilsusele.

ESMA tegi kindlaks, et Euroopa Komisjoni FinTechi tegevuskava ning ettevõtetelt ja sidusrühmadelt saadud tagasiside põhjal on vaja välja töötada juhised pilveteenuse pakkujate allhangete kohta. Arvestades, et pilve allhangetega seotud peamised riskid on sektorites sarnased, on ESMA kaalunud EBA ja EIOPA hiljutisi avaldatud suuniseid, nimelt EBA suuniseid allhangete korra kohta, mis on sisaldanud EBA soovitusi pilveteenuse pakkujatele allhanke kohta, ja EIOPA suunised allhangete kohta pilveteenuse pakkujatele.

Vastavalt määruse (EL) nr 1095/20105 (edaspidi „ESMA määrus”) (viimati muudetud) artikli 16 lõikele 2 on käesolevas dokumendis ette nähtud konsultatsiooniks ESMA suuniste eelnõu allhanke kohta pilveteenuse osutajatele.

Suuniste eelnõude eesmärk on anda juhiseid allhangete nõuete kohta, mida kohaldatakse ettevõtetele, kust nad pilveteenuse pakkujatele tellivad. Suuniste eelnõud on mõeldud selleks, et aidata ettevõtetel tuvastada, käsitleda ja jälgida riske, mis võivad tuleneda nende pilvepõhistest allhangetest (alates otsuse tegemisest allhanke tegemisest, pilveteenuse osutaja valimisest, allhangete tegevuste jälgimisest kuni väljumisstrateegiate pakkumiseni).

ESMA suuniste eelnõu pilveteenuse pakkujatele allhankimise kohta (3. juuni 2020)

Täielik ESMA konsultatsioonidokument (PDF)

ESMA Cloud allhanke suunised — juuni 2020

Lugege esialgset teadet ESMA Consults pilve allhanke

Täiendav lugemine

Arvamusküsimus? Euroopa Andmekaitseinspektor seisukoht Euroopa andmestrateegia kohta

Euroopa andmekaitseinspektor ja Euroopa Andmekaitseinspektor 2019. aasta aruanne

Allikas: ComplexDiscovery

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Muutuste hooaeg? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Aeg rohkem digitaalseid vabariike? Arvestades Eestit

Since 2005, Estonians have been able to vote online, from anywhere...

DISCO tõstab $60 miljonit

According to the media release, DISCO will use this investment to...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

E-avalikustamise süsteemide ostjate juhend — 2020 väljaanne (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Võidujooks stardijoone juurde? Hiljutised turvalise kaugülevaate teadaanded

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Kaug-e-juurdluse lubamine? DAA-de hetktõmmis

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Muudatused ja otsused? Uued kaalutlused e-juurdluse turvalise kaugülevaate kohta

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

A Macro Look at Past and Projected eDiscovery Market Size from 2012 to 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

An eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Worldwide Software and Services Overview

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Muutuste hooaeg? Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, 77.2% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Jätkuv eelarvepiirangute juhtum e-juurdluse äris

In the fall of 2020, 49.4% of respondents viewed budgetary constraints...

Tasumata kontod? E-juurdluse operatiivmõõdikud 2020. aasta sügisel

In the fall of 2020, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Hoidke rooli? 2020. aasta sügisel e-juurdluse äriusalduse uuringu tulemused

This is the twentieth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

DISCO tõstab $60 miljonit

According to the media release, DISCO will use this investment to...

Rampiva ja RYABI kontserni ühinemine

According to today's announcement, the RYABI Group merger is Rampiva's first...

E-juurdluse ühinemised, ülevõtmised ja investeeringud 2020. aasta kvartalis

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech omandab teravuse ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta oktoober 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta septembris 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viis suurt loendit e-juurdluse kohta augustis 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viis suurt loeb e-juurdluse juuliks 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...