Harkitsee toisia pyyntöjä? Vaatimus, tehtävä ja esiintyvyys

While leveraging many of the technologies, techniques, and tactics used in traditional eDiscovery activities supporting audits, investigations, and litigation, Second Request discovery is different in the fact that it typically has unique characteristics that need to be considered in each case.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Ote artikkelista HaysTackidin kautta

Toiset pyynnöt: Vaatimus, tehtävä ja esiintyvyys

Vaatimus: Vuoden 1976 Hart-Scott-Rodino Antitrust Parannukset Act hyväksyttiin auttamaan liittohallitusta välttämään kilpailunvastaisia tuloksia aikana fuusioiden ja yritysostojen. HSR-laissa edellytetään, että tietynkokoisten sulautumien tai yritysostojen osapuolet ilmoittavat asiasta Federal Trade Commissionille (FTC) tai oikeusministeriön kilpailunrajoituksia käsittelevälle osastolle ja toimittavat ehdotettua liiketoimea koskevat tiedot ja asiakirjat. Toimitettujen tietojen ja asiakirjojen tarkastelun yhteydessä liittovaltion kauppakomissio tai oikeusministeriö voi esittää lisäpyyntöjä, joita kutsutaan toisiksi pyynnöiksi, ennen kuin se tekee päätöksen ehdotetusta liiketoimesta. (1)

Tehtävä: Toiset pyynnöt ovat etsintämenettelyjä, jotka koostuvat virallisista pyynnöistä saada lisätietoja ja -asiakirjoja ja noudattavat yleensä asiakirjaaineiston mallipyyntöä (toinen pyyntö), sellaisena kuin FTC:n valmistava ilmoitustoimisto on julkaissut. (2) Monet perinteisissä eDiscovery-toiminnoissa käytetyistä tekniikoista, tekniikoista ja taktiikoista, jotka tukevat auditointeja, tutkimuksia ja oikeudenkäyntejä. Toisen pyynnön löytäminen on erilainen siinä, että sillä on tyypillisesti ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka on otettava huomioon kussakin tapauksessa. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat:

+ Nopeutetut aikajanat

+ Huomattavan vaatimustenmukaisuuden standardi

+ Hidastavat tiedot ja sijainnit

+ Tuki useille kielille

+ Kehittyneiden teknologioiden tarve

Nopeutetut aikajanat

Aikajanan näkökulmasta sulautuvat yritykset tekevät yleensä sulautumista edeltäviä ilmoituksia kilpailuviranomaisten kanssa keskimäärin 13 päivän kuluttua kaupan julkistamisesta. (3) Nämä ilmoitukset aiheuttavat tyypillisesti 30 päivän odotusajan, joka yleensä johtaa joko odotuksen ennenaikaiseen lopettamiseen tai luonnolliseen päättymiseen. ajanjakso ilman muita muita pyyntöjä. Kun kilpailuviranomaiset kuitenkin tekevät toisia pyyntöjä, riidanalaisia osapuolia on työskenneltävä kilpailuviranomaisten kanssa vastatakseen toiseen pyyntöön hyväksyttävässä ajassa, joka yleensä vaihtelee 30 päivästä viiteen kuukauteen. Kun toisen pyynnön vastaus on vahvistettu vaatimusten mukaiseksi, käynnistetään toinen 30 päivän odotusaika, joka mahdollistaa päätöksen tapahtumasta. Tämän nopeutetun aikajanan perusteella eDiscoveryn tarjoajien on kyettävä tukemaan toisen pyynnön etsintähankkeen kaikkia osia nopeasti tai mahdollisesti altistamaan riita-asiat oikeudellisille ja taloudellisille kielteisille tuloksille.

Huomattavaa vaatimustenmukaisuutta koskeva standardi

Toiseen pyyntöön annettavaa vastausta koskeva sertifiointistandardi on se, että noudatetaan olennaisesti. Huomattava noudattaminen (4) on toisessa pyynnössä esitettyjen merkittävien tai olennaisten vaatimusten noudattaminen, joka täyttää pyynnön tarkoituksen tai tavoitteen, vaikka muodollisia vaatimuksia ei välttämättä täytetä kaikilta osin vastaushetkellä. Tämä standardi on ainutlaatuinen löytöpyyntöjen joukossa, koska se on aikapohjainen ja se on laadullinen paras pyrkimys vaatimustenmukaisuuden noudattamiseen määrällisen ja ajasta riippumattoman lähestymistavan sijaan. Huomattavan vaatimustenmukaisuuden perusteella eDiscovery-palveluntarjoajien on kyettävä tasapainottamaan aikaa, tehokkuutta ja tehokkuutta, jotta ne täyttävät toisen pyynnön sertifiointivaatimukset.

Epävarmat tiedot ja sijainnit

Kun otetaan huomioon asiaan liittyvät panokset ja sidosryhmät, ehdotettujen yrityskeskittymien osapuolten olisi harkittava tietojen ja asiakirjojen keruun havaitsemista, tunnistamista, paikantamista ja suunnittelua ennen toisen pyynnön esittämistä. Erilaisia yritystietoja, jotka sijaitsevat sekä paikan päällä että muualla mahdollisesti useissa monikansallisissa toimipaikoissa, on olennaisen tärkeää, kun toinen pyyntö on vastaanotettu, ja tietokartat ja keräyssuunnitelmat ovat käytössä, mikä nopeuttaa merkittävästi organisaation reagointia. joiden noudattaminen on huomattavaa. Koska erityyppisten tietojen kerääminen eri paikoista on monimutkaista, mahdollisia toisia pyyntöjä tukevien eDiscovery-palveluntarjoajien on pystyttävä nopeasti muuntamaan keräysvaatimukset suunnitelmiksi ja toteuttamaan suunnitelmat ilmoittaakseen jatkojalostustoimista, joita tarvitaan kilpailunrajoitukseen vastaamiseksi. Viraston pyyntöjä.

Useiden kielten tuki

Yli 70 prosenttia ehdotetuista liiketoimista vuonna 2018 on yli 200 miljoonaa dollaria, joten on kohtuullista harkita, että vieraiden kielten löytämisen ja tarkastelun tukeminen nykypäivän liiketoimintaekosysteemissä on osa useimpia toisen pyynnön vastaustoimia suurempien sopimusten osalta. Suuremmilla yrityksillä on yleensä suurempi taipumus harjoittaa liiketoimintaa useilla kielillä. Näin ollen monikielistä ja monikanavaista etsintää ja arviointia tukevien eDiscovery-palveluntarjoajien on kyettävä kokoamaan kielitaitoiset ja toimialueen pätevät arviointiryhmät nopeasti laadusta tinkimättä, jotta voidaan saavuttaa tavanomaisten Toisten pyyntöjen huomattava noudattaminen. vastausten edellyttämät nopeutetut aikataulut.

Kehittyneiden teknologioiden tarve

Lyhyiden määräaikojen ja mahdollisesti laajojen tieto- ja dokumentaatiopyyntöjen vuoksi voidaan edellyttää asiantuntijateknologioiden tukemien edistyneiden tietojen ja oikeudellisten hakutekniikoiden laajaa käyttöä, jotta voidaan varmistaa, että toisia pyyntöjä noudatetaan. Kehittyneiden teknologioiden käyttäminen voi parantaa merkittävästi organisaation kykyä saada vastauksia, jotka ovat olennaisesti yhteensopivia, koska ne lisäävät nopeutta, jolla tärkeimmät eDiscovery-tehtävät voidaan suorittaa. Tämä ominaisuus on elintärkeä, koska HSR-lain rikkomuksilla on tällä hetkellä rangaistusmaksimit 42 530 dollaria päivässä. (5) Lisäksi, kuten FTC:n premerger Notification Officen Model Request for Additional Documentary Material (Second Request) on korostettu, haastettujen organisaatioiden on tunnistettava valikoidut kehittyneet tekniikat tai työkalut, joita käytetään tiettyihin etsintätehtäviin aina sähköpostin ketjuttamisesta ja kaikenlaisista de-päällekkäisyyksien poistamisesta teknologiaavusteiseen arviointiin. Toisten pyyntöjen noudattamiseksi eDiscovery-palveluntarjoajien on pystyttävä toteuttamaan ja suorittamaan tehtäviä edistyneillä tekniikoilla, ja lisäksi niiden on kyettävä ymmärtämään ja selittämään näiden teknologioiden käyttöä saadakseen hyväksyntänsä kilpailuviranomaisilta ennen käyttöä.

Previnenssi: Vuoden 2018 aikana 2 111 yritystä ilmoitti joko Federal Trade Commissionille (FTC) tai oikeusministeriölle (DoJ) Hart-Scott-Rodinon raportoitavasta liiketoimesta. Tämä luku on 2,9 prosentin kasvu vuoden 2017 aikana, ja se osoittaa sulautumista edeltävien ilmoitusten pulssin lisääntymistä. Näistä sulautumista edeltävistä ilmoituksista vuonna 2018 noin 2,2% kyseenalaistettiin ja käynnistettiin Toiset lisätieto- ja asiakirjapyynnöt. Haasteita johti lopulta tuloksiin, jotka vaihtelevat ehdotetusta liiketoimen uudelleenjärjestelystä tai hylkäämisestä suostumustoimeksiantojen hyväksymiseen julkisesti kommentoitaviksi. Toisten pyyntöjen tärkeyden ja siihen, että eDiscoveryn tarjoajilla on rajalliset mahdollisuudet saada kokemusta tällä kriittisellä löytöalueella, on tärkeää, että yritykset, jotka ilmoittavat kilpailuvirastoille ehdotetuista liiketoimista, valmistautuvat myös ennakoivasti sitoutumaan todistettuun ja kokenut eDiscovery-palveluntarjoaja varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen, jos Toisten pyyntöjen tuki vaaditaan.

Lue koko artikkeli yhdennetystä ja orgaanisesta lähestymistavasta toiseen pyyntöihin: HaysTackid Antitrust Agency Request Support

Otteen viittaukset

(1) Federal Trade Commission ja oikeusministeriön kilpailuvirasto (2019). Hart-Scott-Rodino Vuosikertomus Tilivuosi 2018. Federal Trade Commission. Saatavilla osoitteessa: 2.1.2020].

(2) Federal Trade Commission (2019). Lisätieto- ja asiakirjaaineiston mallipyyntö (toinen pyyntö). [verkossa] FTC Premerger Ilmoitustoimisto. Saatavilla osoitteessa: 2.1.2020].

(3) Fidrmuc, J., Roosenboom, P. ja Zhang, E. (2018). M: n ja A kilpailuoikeuden arvioinnin ja hankkijan lobbauksen kustannukset. [verkossa] CLS Blue Sky blogi. Saatavilla osoitteessa http://clsbluesky.law.columbia.edu/2018/01/10/the-costs-of-ma-antitrust-review-and-acquirer-lobbying/ [Käytetty 2. tammikuuta 2020].

(4) ”Huomattava noudattaminen.” Merriam-Webster.com Oikeudellinen sanakirja, Merriam-Webster Inc., Käytetty 2. tammikuuta 2020.

(5) Behrmann, A., Kimpel, J., Chow, E., Duncan, R., Levy, M., Rosenbaum, S. ja Schten, A. (2019). FTC Kasvot Hart-Scott-Rodino Transaction Kynnykset 2019. [verkossa] Faegrebd.com. Saatavilla osoitteessa: 2.1.2020].

Lisää lukemista

Sano uudestaan? HSR-laki ja sulautumista edeltävä ilmoitusohjelma

HSR-kynnysarvon oikaisut ja raportoitavuus vuodelle 2019

Lähde: ComplexDiscovery

HaysTacKid ja NighTowl Global Yhdistä

According to today's announcement, the NightOwl merger is HaystackID's fourth major...

Mitratech hankkii Tracker Corpin

The acquisition supports Mitratech’s mission to provide legal and compliance solutions...

Ikkuna haittaohjelmiin? Uusi haittaohjelma Reverse Engineering käsikirja CCDCOE

According to Wikipedia, malware analysis is the study or process of...

Paljon Adoa jostain? Gartner Hype Cycle for Legal and Compliance Technologies (2020)

The information and insight highlighted by Marko Sillanpaa of Gartner in...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Liiketoiminta epätavallisena? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta kesällä 2020

Based on the aggregate results of nineteen past eDiscovery Business Confidence...

Kasvava huolenaihe? Talousarviorajoitukset ja eDiscoveryn liiketoiminta

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints...

Muutos Tempossa? eDiscoveryn operatiiviset mittarit kesällä 2020

In the summer of 2020, 91 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset — Kesä 2020

This is the nineteenth quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

HaysTacKid ja NighTowl Global Yhdistä

According to today's announcement, the NightOwl merger is HaystackID's fourth major...

Mitratech hankkii Tracker Corpin

The acquisition supports Mitratech’s mission to provide legal and compliance solutions...

XDD hankkii LightSpeed Legal

According to David Moran, XDD President, and COO, “As we continue...

XDD hankkii RVM:n

According to XDD CEO Bob Polus, “Merging forces with RVM further...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa kesäkuulle 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa toukokuulle 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Viisi suurta lukua eDiscoverystä huhtikuussa 2020

From business confidence to the boom of Zoom, the April 2020...