Deep State? Kolmetoista tutkimusraporttia eDiscovery-liiketoiminnan tilasta vuonna 2020

As part of its coverage of the business of eDiscovery, ComplexDiscovery regularly reports on key business spheres of interest including business confidence, pricing, predictive coding technologies, market size, and investment activities. Provided for your reference are selected report descriptions and links to core reports published during the last year by ComplexDiscovery relating to key eDiscovery business spheres of interest.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Edit's Note: ComplexDiscovery on verkkojulkaisu, joka korostaa tietoja ja oikeudellisia löytöjä oivalluksia ja älykkyyttä aina alkuperäisestä tutkimuksesta koottuihin uutisiin liiketoiminnan, tietotekniikan ja oikeusalan ammattilaisten käyttöön. Erittäin kohdennetulla julkaisulla pyritään lisäämään lukijoiden kollektiivista ymmärtämystä datasta ja oikeudellisesta löytämisestä sekä tarjoamaan puolueettoman resurssin sähköisesti tallennettuihin tietoihin liittyvien trendien, teknologioiden ja palvelujen pohtimiseen. ComplexDiscoveryn yksi keskeinen kattavuusalue on eDiscoveryn liiketoiminta. Osana eDiscoveryn liiketoimintaa ComplexDiscovery raportoi säännöllisesti keskeisistä liiketoiminta-alueista, kuten yritysten luottamuksesta, hinnoittelusta, ennustavasta koodaustekniikasta, markkinakoosta ja sijoitustoiminnasta. Edellyttäen viitteesi valitaan raportin kuvaukset ja linkit keskeisiin raportteihin, jotka julkaistiin viime vuonna ComplexDiscoveryn keskeisiin eDiscovery-liiketoiminta-alueisiin.

2020 Raportointi eDiscoveryn toiminnasta: Kolmetoista raporttia

Neljännesvuosittainen eDiscovery-yritysten luottamustutkimus: Ei-tieteellinen neljännesvuosittainen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa tietoa eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden liiketoiminnan luottamustasosta. Kysely koostuu yhdeksästä keskeisestä monivalintakysymyksestä, jotka keskittyvät eDiscoveryn yleiseen liiketoimintaan liittyviin tekijöihin, mukaan lukien tuntemus tuloihin, voittoihin ja haasteisiin. Lisäksi kysely sisältää kolme valinnaista kysymystä, jotka kohdistuivat liiketoiminnan operatiivisiin mittareihin avoinna olevien päivien myyntiä (jakeluverkonhaltija), kuukausittaisiin toistuviin tuloihin (MRR) ja tuottojen jakautumiseen asiakaskunnan kesken.

Muutoksen kausi? 18 huomautusta eDiscovery-yritysten luottamuksesta syksyllä 2020 (yhdistäminen 2016-2020)

Peräsimen piteleminen? Syksyn 2020 eDiscovery Business Luottamuskyselyn

Vaihto-Gear? eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset - Summer 2020

Räjähtänyt pois? eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset - kevät 2020

Kauniisti lepotilassa? eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset - Talvi 2020

Puolivuotinen eDiscovery-hinnoittelututkimus: Ei-tieteellinen ja ei-kattava kysely, jonka tarkoituksena on tarjota yleistä tietoa eDiscovery-hinnoittelusta eDiscovery-ekosysteemissä työskentelevien henkilöiden jakamana.

Hinnoittelun asia? Puolivuosittaisten eDiscovery-hinnoittelukyselyn vastausten käynnissä oleva päivitys

Pandemtaloudellinen indikaattori? Summer 2020 eDiscovery Hinnoittelun tulokset

Liiketoiminnan kustannukset: Talvi 2020 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Semi-Annual Predictive Coding Technologies and Protocols Survey: Ei-tieteellinen tutkimus, jonka tarkoituksena on auttaa antamaan yleinen käsitys ennakoivien koodaustekniikoiden, protokollien ja työnkulkujen käytöstä eDiscovery-ekosysteemissä.

Leveämmän verkon valaminen? Ennakoiva koodausteknologia ja -protokollat -kysely - Fall 2020 -tulokset

Onko kaikki suhteellista? Ennakoiva koodausteknologia ja -protokollat -kysely - kevään 2020 tulokset

Vuosittainen eDiscovery Market Size Mashup: Julkaistujen alan tietopisteiden koostaminen tutkimusyrityksiltä, alan kommentaattoreilta ja eDiscoveryn tarjoajilta, mallinnettu ja esitelty eDiscovery-ohjelmisto- ja palvelumarkkinoiden koon ja kasvuennusteiden korostamiseksi.

An eDiscovery Market Size Mash-Up: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

Vuosittaiset eDiscovery-fuusioiden, yritysostojen ja investointien yleiskatsaus: Julkisesti raportoitujen sulautumis-, yrityskauppa- ja sijoitustapahtumien yhteenveto, jota seurataan ja julkaistaan esittelemään näiden tapahtumien tapahtumia ja pulsseja eDiscovery-ekosysteemissä.

eDiscovery-fuusiot, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020 (3Q 2020)

ComplexDiscovery on kiitollinen kaikille laki-, liike-, turvallisuus- ja tietotekniikan ammattilaisille, jotka osallistuivat tutkimustyöhön ja osallistuivat siihen vuoden 2020 aikana.

Lisätutkimus

Näiden raporttien lisäksi ComplexDiscoveryssa on myös laaja luettelo raporttiotteista ja selityksistä ennen vuotta 2020. Nämä raportit, otteita ja selityksiä löytyvät ComplexDiscovery-blogin sijoituksista, markkinoiden mitoittauksesta ja kyselyistä.

investoinnit

Markkinamitoitus

Kyselyt

Lisä lukeminen

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

Uutta lähestymistapaa? Ottaen huomioon eDiscovery-tarjonnan puitteet ja rakenne

Lähde: Complex Discover

Solid Look Euroopasta? Legal Tech Fuusio ja yrityskauppa Mike Bryantin ja John Jacobsin kanssa

From Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) to the recent flurry of...

Gimmal hankkii Sherpa-ohjelmiston

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Magneetti rikostekninen sulkeutuu $115 miljoonaa listautumisanti

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

XDD hankkii Paralawin

According to Bob Polus, XDD Founder and CEO, “As part of...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery huhtikuulle 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Viisi suurta lukee eDiscovery maaliskuulle 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Viisi suurta lukee eDiscovery tammikuu 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Gimmal hankkii Sherpa-ohjelmiston

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Onko sinulla yhteentoimivuus? CloudNine käynnistää etsintäportaalin

According to Jacob Hesse, VP of Product at CloudNine, “Discovery Portal...

Magneetti rikostekninen sulkeutuu $115 miljoonaa listautumisanti

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

XDD hankkii Paralawin

According to Bob Polus, XDD Founder and CEO, “As part of...

Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta keväällä 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: kevään 2021 yleiskatsaus

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...

Onnelliset päivät ovat taas lähellä? eDiscoveryn operatiiviset mittarit keväällä 2021

In the spring of 2021, 93 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

Optimismin tilkka? Kevään 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-second quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...