FTC en DOJ kondigen ontwerprichtlijnen voor verticale concentraties aan voor openbare opmerkingen

According to Assistant Attorney General Makan Delrahim of the Department of Justice’s Antitrust Division, “The revised draft guidelines are based on new economic understandings and the agencies’ experience over the past several decades and better reflect the agencies’ actual practice in evaluating proposed vertical mergers. Once finalized, the Vertical Merger Guidelines will provide more clarity and transparency on how we review vertical transactions.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Noot van de redactie: Op 10 januari 2020 hebben de Federal Trade Commission en de Antitrust Division van het Department of Justice een ontwerp van de verticale concentratierichtsnoeren voor 2020 gepubliceerd voor publieke commentaar. Ontworpen om de ontwikkeling van het beleid na de uitgifte van de niet-horizontale concentratierichtsnoeren van 1984 weer te geven, worden de volledige publicatie van de ontwerp-richtsnoeren en een volledig exemplaar van de voorgestelde richtsnoeren ter overweging verstrekt.

Persaankondiging van de FTC en DOJ

FTC en DOJ kondigen ontwerprichtlijnen voor verticale concentraties aan voor openbare opmerkingen

De Federal Trade Commission en de antitrustdivisie van het ministerie van Justitie vragen publieke opmerkingen over ontwerp-richtsnoeren voor verticale concentraties 2020. De ontwerprichtsnoeren, die 30 dagen lang kunnen worden becommentarieerd, beschrijven hoe de federale antitrustagentschappen verticale fusies beoordelen om te beoordelen of de fusies de antitrustwet schenden. Verticale fusies combineren twee of meer bedrijven die op verschillende niveaus in dezelfde toeleveringsketen opereren. In de ontwerp-richtsnoeren worden de voornaamste analysetechnieken, praktijken en handhavingsbeleid van de agentschappen voor verticale fusies geschetst.

De agentschappen zullen de opmerkingen van het publiek beoordelen en in overweging nemen alvorens definitieve richtsnoeren inzake verticale concentraties uit te vaardigen. De agentschappen hebben nauw samengewerkt bij de opstelling van de ontwerp-richtsnoeren, die de aanzienlijke ervaring van de agentschappen met het analyseren van verticale fusies weerspiegelen. De richtsnoeren zijn bedoeld om het bedrijfsleven en de antitrustbeoefenaars te helpen door transparantie te verschaffen over het mededingingsbeleid van de agentschappen met betrekking tot verticale fusies.

„Het uitdagen van concurrentiebeperkende verticale fusies is essentieel voor een krachtige handhaving. Het verticale fusiebeleid van de agentschappen is sinds de uitgifte van de niet-horizontale concentratierichtsnoeren van 1984 aanzienlijk geëvolueerd en onze richtsnoeren moeten de huidige handhavingsaanpak weerspiegelen. Meer transparantie over de complexe kwesties rond verticale fusies zal het bedrijfsleven, de beoefenaars en de rechtbanken ten goede komen”, aldus FTC-voorzitter Joseph J. Simons. „We nodigen alle belanghebbenden uit om ervoor te zorgen dat de richtlijnen het antitrusthandhavingsbeleid van de agentschappen met betrekking tot verticale fusies duidelijk en nauwkeurig weergeven.”

„Hoewel veel verticale fusies concurrerend gunstig of neutraal zijn, hebben zowel het Department als de Federal Trade Commission al meer dan 25 jaar erkend dat sommige verticale transacties ernstige bezorgdheid kunnen wekken,” zei adjunct-procureur-generaal Makan Delrahim van de antitrustdivisie van het ministerie van Justitie. „De herziene ontwerprichtsnoeren zijn gebaseerd op nieuwe economische inzichten en de ervaring van de agentschappen in de afgelopen decennia en weerspiegelen beter de feitelijke praktijk van de agentschappen bij de evaluatie van voorgestelde verticale fusies. Zodra de richtsnoeren voor verticale concentraties zijn afgerond, zullen de richtlijnen voor verticale concentraties meer duidelijkheid en transparantie bieden over de manier waarop we verticale transacties beoordelen. Ik kijk uit naar commentaar op deze ontwerprichtlijnen en samen met de Federal Trade Commission om ze af te ronden.”

„Ik waardeer de Antitrust Division werken aan deze decennialange verklaring met betrekking tot de praktijken en het beleid van de federale handhavingsinstanties op dit kritieke gebied, in samenwerking met de Federal Trade Commission,” zei plaatsvervangend procureur-generaal Jeffrey A. Rosen. „Zoals deze inspanning laat zien, is het ministerie van Justitie toegewijd aan principiële en transparante antitrusthandhaving, die vrije ondernemerschap, marktconcurrentie en uiteindelijk het welzijn van de Amerikaanse consumenten bevordert. We kijken uit naar publieke input en het afronden van dit belangrijke werk, samen met de FTC.”

In de ontwerp-richtsnoeren worden de beginselen en analytische kaders van de horizontale concentratierichtsnoeren van de agentschappen vastgesteld, met inbegrip van marktdefinitie, het analytisch kader voor de evaluatie van inreisoverwegingen, de behandeling van de verwerving van een falende onderneming of haar activa, en de verwerving van een gedeeltelijke eigendom belang. In de ontwerp-richtsnoeren worden de analytische en handhavingsoverwegingen beschreven die specifiek zijn voor verticale fusies.

De ontwerp-richtsnoeren:

+ een beschrijving van mogelijke concurrentiebeperkende effecten die voortvloeien uit verticale fusies, die zowel eenzijdige als gecoördineerde effecten kunnen omvatten;

+ afscherming en verhoging van de kosten van rivalen en toegang tot concurrerend gevoelige informatie identificeren als potentiële elementen van antitrustschade onder unilaterale effecten;

+ een analytisch kader beschrijven voor het analyseren van potentiële concurrentiebeperkende effecten van afscherming en het verhogen van de kosten van rivalen;

+ bespreken hoe de afschaffing van dubbele marginalisatie de potentiële concurrentiebeperkende effecten van verticale fusies kan verzachten of volledig kan neutraliseren;

+ het bespreken van cognizable fusie-efficiënties die specifiek zijn voor verticale fusies;

+ een aantal voorbeelden geven om meer duidelijkheid te verschaffen over de analysemethoden van de agentschappen bij de evaluatie van verticale fusies.

Veel opmerkingen van de FTC-hoorzittingen over mededinging en consumentenbescherming in de 21e eeuw vroegen om aanvullende en bijgewerkte richtsnoeren voor de analyse van verticale fusies, evenals rapporten van de Antitrust Section van de American Bar Association en de Antitrust Modernization Commission.

De Commissie stemde voor de publicatie van de ontwerp-richtsnoeren voor verticale concentraties en om publieke opmerkingen te maken, was 3-0-2, waarbij de commissarissen Rebecca Kelly Slaughter en Rohit Chopra zich van stemming onthouden. Commissaris Christine S. Wilson heeft een verklaring afgelegd. Commissarissen Slaughter en Chopra hebben ook verklaringen afgelegd. Opmerkingen over de ontwerp-richtsnoeren kunnen worden ingediend bij VMG Opmerkingen, en moeten uiterlijk 11 februari 2020 worden ontvangen.

Lees de volledige release op FTC en DOJ kondigen ontwerp verticale fusie richtlijnen voor openbare opmerkingen

Volledige PDF-kopie van de ontwerprichtlijnen voor verticale concentraties van FTC en DOJ

FTC-DOJ Ontwerp verticale concentratierichtsnoeren

Aanvullend lezen

Tweede Verzoeken overwegen? De vereiste, taak en prevalentie

Nog een keer zeggen? De HSR-wet en het programma Premerger Notification Program

Bron: ComplexDiscovery

Reveal verwerft NexLP

According to Jay Leib, Co-Founder and CEO of NexLP, "We chose...

Voorspellende codeertechnologieën en protocollen: enquête najaar 2020

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Delen is Caring? ayfie Group Lijsten op Merkur Markt van Oslo Stock Exchange

According to Johannes Stiehler, CEO of ayfie Group, in a July...

XDD verwerft Anexsys

According to David Moran, XDD President and COO, “Complementing our recent...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

De handleiding voor kopers van eDisclosure Systems — editie 2020 (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

De race naar de startlijn? Recente aankondigingen voor veilige externe beoordeling

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Remote eDiscovery inschakelen? Een momentopname van DaaS

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Thuis of weg? eDiscovery Collection Market Overwegingen voor afmetingen en prijzen

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Herzieningen en besluiten? Nieuwe overwegingen voor eDiscovery Secure Remote Reviews

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Een macro blik op het verleden en de verwachte eDiscovery Marktgrootte van 2012 tot 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Een eDiscovery Marktgrootte Mashup: 2019-2024 wereldwijd overzicht van software en services

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Voorspellende codeertechnologieën en protocollen: enquête najaar 2020

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Zakelijk als Ongebruikelijk? Achttien opmerkingen over het vertrouwen van eDiscovery in de zomer van 2020

Based on the aggregate results of nineteen past eDiscovery Business Confidence...

Een groeiende zorg? Begrotingsbeperkingen en de activiteiten van eDiscovery

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints...

Een verandering in tempo? Operationele statistieken eDiscovery in de zomer van 2020

In the summer of 2020, 91 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

Reveal verwerft NexLP

According to Jay Leib, Co-Founder and CEO of NexLP, "We chose...

Delen is Caring? ayfie Group Lijsten op Merkur Markt van Oslo Stock Exchange

According to Johannes Stiehler, CEO of ayfie Group, in a July...

XDD verwerft Anexsys

According to David Moran, XDD President and COO, “Complementing our recent...

HayStackID en NightTowl Global samenvoegen

According to today's announcement, the NightOwl merger is HaystackID's fourth major...

Vijf grote lezingen over eDiscovery voor juli 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...

Vijf grote lezingen over eDiscovery voor juni 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...

Vijf grote lezingen over eDiscovery voor mei 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Vijf grote lezingen op eDiscovery voor april 2020

From business confidence to the boom of Zoom, the April 2020...

[New Survey]
[New Survey]