OpenText ostaa suojatun tiedonvaihdon ja yhtenäisen viestinnän Leader XMedius

“We welcome XMedius’s customers, strong partner network and employees to OpenText,” said Mark J. Barrenechea, OpenText CEO & CTO. “The acquisition reaffirms our commitment to Montreal, already a strategic hub for our analytics and AI development teams. Together, we will bring leading cloud and hybrid solutions to enterprises and small to mid-sized businesses.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Lehdistötiedote

OpenText ostaa XMedius

OpenText™ (NASDAQ: OTEX) (TSX: OTEX), ”The Information Company”, tänään [9. maaliskuuta 2010] ilmoitti hankkineensa XMediuksen, turvallisen tiedonvaihdon ja yhtenäisten viestintäratkaisujen tarjoajan. XMedius tuo vuosikymmenten kokemuksen ja patentoidut teknologiat muuntamaan turvallisen ja yhteistoiminnallisen viestinnän, jonka avulla organisaatiot voivat siirtää enemmän työkuormia pilveen ja avata tietoedun.

”Yli 50 000 laitosta maailmanlaajuisesti, XMediuksen hankinta vahvistaa entisestään OpenTextin johtoa turvallisessa tiedonvaihdossa, yhtenäisessä viestinnässä ja digitaalisessa faksissa”, sanoi OpenTextin toimitusjohtaja Mark J. Barrenechea. ”Toivotamme XMediuksen asiakkaat, vahvan kumppaniverkoston ja työntekijät tervetulleiksi OpenTextiin. Yrityskauppa vahvistaa sitoutumisemme Montrealiin, joka on jo strateginen keskus analytiikka- ja tekoälyn kehittämistiimeillemme. Tuomme yhdessä johtavia pilvi- ja hybridiratkaisuja yrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille.”

XMedius tarjoaa myös innovatiivisia tekniikoita, joilla optimoidaan kaikkikanavainen asiakaskokemus ja siihen liittyvä liiketoiminta. Nämä ratkaisut täydentävät OpenTextin Customer Experience Management (CEM) - ja Business Network (BN) -alustoja. Lisätietoja XMedius löytyy osoitteesta www.xmedius.com.

Sopimusehdot ja alustavat näkymät (1)

Hankinnan ostohinta on noin 75 miljoonaa dollaria käteiskaupassa. XMedius tuottaa tällä hetkellä noin 40 miljoonaa dollaria vuosittain tuloja. OpenText odottaa ensimmäisen vuoden liikevaihdon vähentyvän jopa 20% tavanomaisten ostohinnan kirjanpidollisten oikaisujen ja tyypillisten integraatiotoimintojen vuoksi. XMediuksen ei odoteta tuottavan merkittäviä tuloja OpenTextin tuloksiin 31.3.2020 päättyneen kolmannen vuosineljänneksen osalta.

Tietoja OpenTextistä

OpenText, The Information Company™, antaa organisaatioille mahdollisuuden saada tietoa markkinoiden johtavien tiedonhallintaratkaisujen kautta joko paikallisesti tai pilvessä. Lisätietoja OpenText (NASDAQ: OTEX, TSX: OTEX) osoitteessa opentext.com.

Varoittava lausuma tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista

Tietyt lausunnot tässä lehdistötiedotteessa, mukaan lukien lausunnot OpenTextin suunnitelmista, tavoitteista, odotuksista ja aikomuksista hankintaan, hankinnan odotetusta panoksesta OpenTextin tuloksiin, rahoituksesta ja hankinnan päättämisestä sekä odotetusta ajoituksesta ja eduista hankinta, vaikutus tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien toistuvien vuotuisten tulojen, pilvien kasvun, oikaistun käyttökatteen, kassavirtojen, voittojen ja osinkojen sekä luottoluokitusten säilyttämisen osalta, voi sisältää sanoja, joita harkitaan tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja tai tietoja sovellettavan arvopaperilainsäädännön mukaisesti. Nämä lausunnot perustuvat OpenTextin nykyisiin odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja ennusteisiin yrityksen toimintaympäristöstä, talouksista ja markkinoista. Näihin lausumiin liittyy tärkeitä oletuksia, riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, ja todellinen tulos voi olla olennaisesti erilainen. OpenTextin oletukset, jotka yhtiö pitää kohtuullisina tämän lehdistötiedotteen julkaisupäivänä, voivat osoittautua epätarkaksi, ja näin ollen sen todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tässä esitetyistä odotuksista. Lisätietoja riskeistä ja muista tekijöistä, joita saattaa esiintyä, on OpenTextin vuosikertomus lomakkeesta 10-K, neljännesvuosittaiset raportit lomakkeesta 10-Q ja muut arvopapereiden ilmoittautumiset SEC: n ja muiden arvopaperimarkkinavalvojien kanssa. Jollei sovellettavissa arvopaperilainsäädännöissä toisin edellytetä, OpenText kiistää aikomuksensa tai velvoitteensa päivittää tai muuttaa tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja joko uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seurauksena.

Copyright ©2020 Avoin teksti. OpenText on Open Text -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Tavaramerkkien luettelo ei ole tyhjentävä muista tavaramerkeistä. Rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet, yritysten nimet, tuotemerkit ja palvelunimet ovat Open Textin omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Lisätietoja on osoitteessa http://www.opentext.com/who-we-are/copyright-information.

Huomautus: (1) Kaikki tämän lehdistötiedotteen dollarimäärät ovat Yhdysvaltain dollareina, ellei toisin mainita.

Lue täydellinen julkaisu OpenText ostaa XMedius

Lisää lukemista

Investoinnit eDiscoveryyn (A käynnissä lista)

Lyhennetty katsaus eDiscoveryn liiketoimintaan: fuusiot, yritysostot ja investoinnit

Lähde: ComplexDiscovery