Vuoden 2020 katsaus eDiscovery-kokoelmaan: tehtävä-, kulutus- ja kustannustietopisteet

Based on the complexity of data and legal discovery, it is a continual challenge to understand the relationships, opportunities, and costs of specific eDiscovery tasks. With this challenge in mind and to provide information and context for discussions about the eDiscovery task of collection, the following updated collection-centric task, spend, and cost data points may be beneficial for legal, business, and IT professionals considering the economics of eDiscovery.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Alunperin kesäkuussa 2019 julkaistu päivitys eDiscovery-keräystehtävästä, kulutus- ja kustannustiedoista sisältää uusia tietopisteitä, jotka perustuvat alan markkinoiden mitoitustutkimukseen ja ComplexDiscoveryn palveluiden hinnoittelututkimuksiin. Nämä päivitetyt tiedot voivat olla hyödyllisiä laki-, yritys- ja IT-ammattilaisille, jotka ottavat huomioon eDiscoveryn liiketoiminnan ja erityisesti eDiscoveryn kokoelman taloustieteen.

Vuoden 2020 katsaus eDiscovery-kokoelmaan: Tehtävä

Tietojen etsinnän ja oikeudellisen löytämisen yhteydessä tiedonkeruun tehtävänä on löytää mahdolliset sähköisesti tallennettujen tietojen lähteiden (ESI) ja kerätä ESI-tietolähteiden käyttöä varten eDiscovery-prosessissa. Se on yksi kolmesta tehtävästä, jotka yhdessä käsittelyn ja tarkastelun kanssa muodostavat tärkeimmät tehtävät, jotka yleensä liittyvät eDiscovery-prosessiin.

Kun otetaan huomioon kolmen keskeisen eDiscovery-tehtävän eli keruu-, käsittely- ja tarkistustehtävän suhteelliset kustannukset vuonna 2012, keräystehtävä oli noin 8 prosenttia eDiscovery-tehtävien kokonaismenoista, ja käsittelyn osuus oli 19 prosenttia menoista ja tarkastelun osuus oli 73 prosenttia menoista. (1) Markkinamallinnuksen perusteella vuodesta 2012 lähtien eDiscovery-keräystehtävän nykyiset suhteelliset kustannukset ovat nousseet vuonna 2020, ja niiden arvioidaan olevan nyt 13 prosenttia menoista. Lisäksi vuonna 2020 prosessoinnin ydintehtävän arvioidaan olevan 19 prosenttia menoista, ja eDiscoveryn keskeisen arvioinnin arvioidaan edustavan 68 prosenttia menoista. (2)

Kuvio 1: eDiscoveryn suhteelliset tehtävien menot

1-Suhteellis-tehtävä-menot-ydin-Ediscovery-tehtävät-2020

Markkinoiden mahdollisuus kokoelmaan: Vietä

Arvioitaessa markkinoihin liittyviä menoja eDiscoveryn keräämiseen liittyvien kustannusten ja mallinneltujen markkina-arvioiden avulla keräykseen liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden kulujen arvioidaan muodostavan noin 13% (1,65 B) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistojen ja palveluiden menoista 2020. Ediscovery-keräystehtävän menojen prosenttiosuuden arvioidaan kasvavan noin 17%:iin eDiscoveryn kokonaismenoista vuoteen 2024 mennessä, ja kulujen arvioidaan olevan 3,51 B dollaria vuonna 2024. (3)

Kuvio 2: eDiscovery-keräysmarkkinat

2-Ediscovery-Market-for-Collection-2019-2024

Kokoelman hinnoittelun tietopisteet: Kustannukset

Vaikka monet yksittäiset tekijät vaikuttavat keräämiskustannuksiin, puolivuosittaisen eDiscovery-hinnoittelututkimuksen (4) tulokset voivat antaa tietoa kolmesta keskeisestä kustannus- ja kustannuskehityksestä, jotka liittyvät eDiscovery-keräystehtävään. Näihin kustannuksiin kuuluvat rikosteknisen tutkijan keräämästä kokoelmasta tuntikohtaiset kustannukset, rikosteknisen tutkijan suorittaman kokoelman laitekohtaiset kustannukset sekä rikosteknisen tutkijan tuella saatavat analyysi- ja asiantuntijatodistajapalvelujen tuntikustannukset.

Vastaukset talven 2019, kesän 2019 ja talven 2020 eDiscovery-hinnoittelukyselyistä, jotka koskevat näitä kolmea tiedonkeruun liittyvää kustannuskysymystä, jotka on esitetty datan ja oikeudellisen etsinnän ammattilaisille, esitetään alla harkittavaksi.

pöytä 3: Mikä on tunnissa kustannus kokoelma rikosteknisen tutkijan?

3-Collection-hinnoittelu-tuntikohtainen kustannus-a-a-a-a-rikostekninen tutkija-2020

pöytä 4: Mikä on laitekohtainen hinta kokoelma rikosteknisen tutkijan?

4-Collection-hinnoittelu/laitekohtainen kustannus-a-a-a-a-rikostekninen tutkija-2020

pöytä 5: Mikä on tunnissa kustannus analyysi ja asiantuntija todistaja tukea oikeuslääketieteen tutkija?

5-Collection-hinnoittelu-tunti-kustannus-analyysi-ja-asiantuntija-todistajan-tuki-A-oikeuslääketieteen tutkija-2020

Viittauksia

(1) Pace, N., ja Zakaras, L. (2012). Missä raha menee: Ymmärtäminen Litigant menoja tuottaa sähköisen löytö (s. xiv, xv). RAND Siviilioikeuden instituutti.

(2) Robinson, R. (2019). eDiscovery Market Size Mashup: Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus — 2019-2024. Noudetaan osoitteesta

(3) Ibid.

(4) Robinson, R. (2019). Kolmen voima? Lyhyt katsaus eDiscoveryn hinnoitteluun ajan myötä. Noudetaan osoitteesta

Lisää lukemista

Liiketoiminnan kustannukset? Talven 2020 eDiscoveryn hinnoittelukyselyn tulokset

Neljä eDiscoveryn aikakautena? Yksi lähestymistapa markkinoiden kasvun kehystymiseen

Lähde: ComplexDiscovery