Vuoden 2020 katsaus eDiscovery-kokoelmaan: tehtävä-, kulutus- ja kustannustietopisteet

Based on the complexity of data and legal discovery, it is a continual challenge to understand the relationships, opportunities, and costs of specific eDiscovery tasks. With this challenge in mind and to provide information and context for discussions about the eDiscovery task of collection, the following updated collection-centric task, spend, and cost data points may be beneficial for legal, business, and IT professionals considering the economics of eDiscovery.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Alunperin kesäkuussa 2019 julkaistu päivitys eDiscovery-keräystehtävästä, kulutus- ja kustannustiedoista sisältää uusia tietopisteitä, jotka perustuvat alan markkinoiden mitoitustutkimukseen ja ComplexDiscoveryn palveluiden hinnoittelututkimuksiin. Nämä päivitetyt tiedot voivat olla hyödyllisiä laki-, yritys- ja IT-ammattilaisille, jotka ottavat huomioon eDiscoveryn liiketoiminnan ja erityisesti eDiscoveryn kokoelman taloustieteen.

Vuoden 2020 katsaus eDiscovery-kokoelmaan: Tehtävä

Tietojen etsinnän ja oikeudellisen löytämisen yhteydessä tiedonkeruun tehtävänä on löytää mahdolliset sähköisesti tallennettujen tietojen lähteiden (ESI) ja kerätä ESI-tietolähteiden käyttöä varten eDiscovery-prosessissa. Se on yksi kolmesta tehtävästä, jotka yhdessä käsittelyn ja tarkastelun kanssa muodostavat tärkeimmät tehtävät, jotka yleensä liittyvät eDiscovery-prosessiin.

Kun otetaan huomioon kolmen keskeisen eDiscovery-tehtävän eli keruu-, käsittely- ja tarkistustehtävän suhteelliset kustannukset vuonna 2012, keräystehtävä oli noin 8 prosenttia eDiscovery-tehtävien kokonaismenoista, ja käsittelyn osuus oli 19 prosenttia menoista ja tarkastelun osuus oli 73 prosenttia menoista. (1) Markkinamallinnuksen perusteella vuodesta 2012 lähtien eDiscovery-keräystehtävän nykyiset suhteelliset kustannukset ovat nousseet vuonna 2020, ja niiden arvioidaan olevan nyt 13 prosenttia menoista. Lisäksi vuonna 2020 prosessoinnin ydintehtävän arvioidaan olevan 19 prosenttia menoista, ja eDiscoveryn keskeisen arvioinnin arvioidaan edustavan 68 prosenttia menoista. (2)

Kuvio 1: eDiscoveryn suhteelliset tehtävien menot

1-Suhteellis-tehtävä-menot-ydin-Ediscovery-tehtävät-2020

Markkinoiden mahdollisuus kokoelmaan: Vietä

Arvioitaessa markkinoihin liittyviä menoja eDiscoveryn keräämiseen liittyvien kustannusten ja mallinneltujen markkina-arvioiden avulla keräykseen liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden kulujen arvioidaan muodostavan noin 13% (1,65 B) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistojen ja palveluiden menoista 2020. Ediscovery-keräystehtävän menojen prosenttiosuuden arvioidaan kasvavan noin 17%:iin eDiscoveryn kokonaismenoista vuoteen 2024 mennessä, ja kulujen arvioidaan olevan 3,51 B dollaria vuonna 2024. (3)

Kuvio 2: eDiscovery-keräysmarkkinat

2-Ediscovery-Market-for-Collection-2019-2024

Kokoelman hinnoittelun tietopisteet: Kustannukset

Vaikka monet yksittäiset tekijät vaikuttavat keräämiskustannuksiin, puolivuosittaisen eDiscovery-hinnoittelututkimuksen (4) tulokset voivat antaa tietoa kolmesta keskeisestä kustannus- ja kustannuskehityksestä, jotka liittyvät eDiscovery-keräystehtävään. Näihin kustannuksiin kuuluvat rikosteknisen tutkijan keräämästä kokoelmasta tuntikohtaiset kustannukset, rikosteknisen tutkijan suorittaman kokoelman laitekohtaiset kustannukset sekä rikosteknisen tutkijan tuella saatavat analyysi- ja asiantuntijatodistajapalvelujen tuntikustannukset.

Vastaukset talven 2019, kesän 2019 ja talven 2020 eDiscovery-hinnoittelukyselyistä, jotka koskevat näitä kolmea tiedonkeruun liittyvää kustannuskysymystä, jotka on esitetty datan ja oikeudellisen etsinnän ammattilaisille, esitetään alla harkittavaksi.

pöytä 3: Mikä on tunnissa kustannus kokoelma rikosteknisen tutkijan?

3-Collection-hinnoittelu-tuntikohtainen kustannus-a-a-a-a-rikostekninen tutkija-2020

pöytä 4: Mikä on laitekohtainen hinta kokoelma rikosteknisen tutkijan?

4-Collection-hinnoittelu/laitekohtainen kustannus-a-a-a-a-rikostekninen tutkija-2020

pöytä 5: Mikä on tunnissa kustannus analyysi ja asiantuntija todistaja tukea oikeuslääketieteen tutkija?

5-Collection-hinnoittelu-tunti-kustannus-analyysi-ja-asiantuntija-todistajan-tuki-A-oikeuslääketieteen tutkija-2020

Viittauksia

(1) Pace, N., ja Zakaras, L. (2012). Missä raha menee: Ymmärtäminen Litigant menoja tuottaa sähköisen löytö (s. xiv, xv). RAND Siviilioikeuden instituutti.

(2) Robinson, R. (2019). eDiscovery Market Size Mashup: Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus — 2019-2024. Noudetaan osoitteesta

(3) Ibid.

(4) Robinson, R. (2019). Kolmen voima? Lyhyt katsaus eDiscoveryn hinnoitteluun ajan myötä. Noudetaan osoitteesta

Lisää lukemista

Liiketoiminnan kustannukset? Talven 2020 eDiscoveryn hinnoittelukyselyn tulokset

Neljä eDiscoveryn aikakautena? Yksi lähestymistapa markkinoiden kasvun kehystymiseen

Lähde: ComplexDiscovery

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech hankkii Acuity ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Veritas hankkii Globanetin

“By integrating Globanet’s technology into our digital compliance portfolio, we’re making...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Juhlava vai restive? Syksyn 2020 eDiscoveryn yritysluottamuskysely

Since January 2016, 2,189 individual responses to nineteen quarterly eDiscovery Business...

Laajemman verkon valaminen? Ennakoiva koodausteknologia ja protokollat -tutkimus — Syksyn 2020 tulokset

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Liiketoiminta epätavallisena? 18 huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta kesällä 2020

Based on the aggregate results of nineteen past eDiscovery Business Confidence...

Kasvava huolenaihe? Talousarviorajoitukset ja eDiscoveryn liiketoiminta

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q3 2020 -hankkeeseen

From HaystackID and NightOwl Global to Reveal Data and NexLP, the...

Mitratech hankkii Acuity ELM

According to Mike Williams, CEO of Mitratech, “We came to the...

Veritas hankkii Globanetin

“By integrating Globanet’s technology into our digital compliance portfolio, we’re making...

eDiscovery lomakauden alas? Macquarie valmistelee Nuixia listautumisantaan

According to John Beveridge, writing for Small Caps, Macquarie holds a...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa elokuulle 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa heinäkuulle 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa kesäkuulle 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...