2020-katsaus eDiscovery-tarkistukseen: Tehtävien, kulujen ja kustannusten tietopisteet

Based on the complexity of data and legal discovery, it is a continual challenge to understand the relationships, opportunities, and costs of specific eDiscovery tasks. With this challenge in mind and to provide information and context for discussions about the eDiscovery task of review, the following updated review-centric task, spend, and cost data points may be beneficial for legal, business, and IT professionals considering the economics of eDiscovery.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Alunperin kesäkuussa 2019 julkaistu päivitys eDiscoveryn arviointitehtävästä, kulutus- ja kustannustiedoista sisältää uusia tietopisteitä, jotka perustuvat alan markkinoiden mitoitustutkimukseen ja ComplexDiscoveryn palveluiden hinnoittelututkimuksiin. Nämä päivitetyt tiedot voivat olla hyödyllisiä laki-, yritys- ja IT-ammattilaisille, jotka ottavat huomioon eDiscoveryn liiketoiminnan ja erityisesti oikeudellisen tarkastelun taloudelliset näkökohdat.

Vuoden 2020 katsaus eDiscovery-arviointiin: Tehtävä

Tietojen löytämisen ja oikeudellisen löytämisen yhteydessä uudelleentarkastelun tehtävänä on digitaalisen tiedon arviointi, jotta voidaan tunnistaa merkitykselliset ja reagoivat asiakirjat, joita on tuotettava, sekä etuoikeutetut asiakirjat tai luottamukselliset tai arkaluonteiset tiedot, jotka on luovutettava. Se on yksi kolmesta tehtävästä, jotka yhdessä keräämisen ja käsittelyn kanssa muodostavat eDiscovery-prosessiin tyypillisesti liittyvät ydintehtävät.

Kun tarkastellaan kolmen keskeisen eDiscovery-tehtävän eli keruu-, käsittely- ja tarkistustehtävän suhteellisia kustannuksia, katsauksen osuus oli vuonna 2012 noin 73 prosenttia eDiscovery-tehtävien kokonaismenoista. Keräyksen osuus oli 8 prosenttia menoista ja käsittelyn osuus oli 19 prosenttia menoista. (1) Perustuu Markkinoiden mallinnus vuodesta 2012 lähtien, näiden eDiscovery-ydintehtävien nykyisten suhteellisten kustannusten arvioidaan olevan 68 prosenttia tarkistettaviksi tarkoitetuista menoista, keräämisen osuus on 13 prosenttia menoista ja käsittelyn osuus 19 prosenttia menoista. (2)

Kuvio 1: eDiscoveryn suhteelliset tehtävien menot

1-Suhteellis-tehtävä-menot-ydin-Ediscovery-tehtävät-2020

Markkinoiden mahdollisuus Review: Vietä

Arvioitaessa markkinakuluja eDiscoveryn tarkistustehtävään suhteellisten tehtävien kulujen ja mallinneltujen markkina-arvioiden avulla arvioidessaan arviointiin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden menoja arvioidaan muodostavan noin 68% (8,61 B dollaria) maailmanlaajuisista eDiscovery-ohjelmistojen ja palveluiden menoista vuonna 2020. Vaikka eDiscoveryn tarkistustehtävän menojen prosenttiosuuden arvioidaan laskevan hieman noin 63 prosenttiin eDiscoveryn kokonaismenoista vuoteen 2024 mennessä, dollareina eDiscoveryn arvioidaan kasvavan 13,0 B dollariin vuoteen 2024 mennessä. (3)

pöytä 2: eDiscovery-markkinat tarkistettavaksi

2-Ediscovery-markkina-arvioija-2019-2024

Review Hinnoittelu tietopisteet: Kustannukset

Arvioi hinnoittelun tietopisteet

Vaikka monet yksittäiset tekijät vaikuttavat arvioinnin kustannuksiin, puolivuosittaisen eDiscovery-hinnoittelukyselyn (4) tulokset voivat antaa tietoa kolmesta keskeisestä kustannus- ja kustannuskehityksestä, jotka liittyvät eDiscoveryn arviointitehtävään. Näihin kustannuksiin kuuluvat kustannukset, jotka aiheutuvat ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista arviointia eDiscoveryn dokumenttiarviointivaiheen aikana, asiakirjojen tarkastajien tuntikustannukset eDiscoveryn arviointivaiheen aikana sekä asiakirjojen tarkasteluun liittyvien asianajajien kustannukset asiakirjaa kohden. tarkastella asiakirjoja eDiscoveryn tarkasteluvaiheen aikana.

Vastaukset talven 2019, kesän 2019 ja talven 2020 eDiscovery-hinnoittelukyselyistä, jotka koskevat näitä kolmea arvosteluun liittyvää kustannuskysymystä, jotka on esitetty datan ja oikeudellisen etsinnän ammattilaisille.

Kuvio 3: Mitkä ovat kustannukset, jotka aiheutuvat ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista arviointia eDiscoveryn dokumenttiarviointivaiheen aikana?

3-Arvostelu-hinnoittelu-GB-kustannuslähtö-ennuste-koodaus-2020

Kuvio 4: Mitkä ovat asiakirjojen tarkastamisesta tuntikohtaiset kustannukset eDiscoveryn arviointivaiheen aikana?

4-Arvostelu-hinnoittelu-tunti-Kustannus-Dokumentti-arvioija-asianajaja-Review-Documents-2020

Kuvio 5: Mitkä ovat asiakirjikohtaiset kustannukset asiakirjojen tarkastamisesta asianajajille eDiscoveryn arviointivaiheen aikana?

5-Arvostelu-hinnoittelu-Dokumentti-Arvioija-Asianajajat arvioivat-Dokumentti-2020

Viittauksia

(1) Pace, N., ja Zakaras, L. (2012). Missä raha menee: Ymmärtäminen Litigant menoja tuottaa sähköisen löytö (s. xiv, xv). RAND Siviilioikeuden instituutti.

(2) Robinson, R. (2019). eDiscovery Market Size Mashup: Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus - 2019-2024. Noudetaan osoitteesta

(3) Ibid.

(4) Robinson, R. (2019). Kolmen voima? Lyhyt katsaus eDiscoveryn hinnoitteluun ajan myötä. Noudetaan osoitteesta

Lisää lukemista

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Neljä eDiscoveryn aikakautena? Yksi lähestymistapa markkinoiden kasvun kehystymiseen

Lähde: ComplexDiscovery

Morae hankkii oikeudellisen johdon konsultointi Janders Dean

According to Janders Dean founder Justin North, "Now more than ever,...

eDiscovery Sulautumiset, yritysostot ja investoinnit Q2 2020 -ohjelmassa

From UnitedLex to Onna, ComplexDiscovery findings, data points, and tracking information...

Irlantilainen päivitys: DPC Ireland julkaisee GDPR:n sääntelytoimia koskevan raportin

The purpose of this two-year assessment is to provide a wider-angled...

Rajoitettu kiihtyvyys? Kesän 2020 eDiscovery Business -luottamustutkimus

Since January 2016, 2,089 individual responses to eighteen quarterly eDiscovery Business...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2020 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Kisa lähtöviivalle? Viimeaikaiset Secure Remote Review -ilmoitukset

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

EtäeDiscoveryn ottaminen käyttöön? Tilannekuva DAAasista

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Tarkistuksia ja päätöksiä? Uusia huomioita eDiscovery Secure Remote -arvosteluille

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Makrokatsaus menneisyyteen ja ennustettuun eDiscoveryn markkina-kokoon 2012—2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

eDiscovery Market Size Mashup: 2019-2024 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Rajoitettu kiihtyvyys? Kesän 2020 eDiscovery Business -luottamustutkimus

Since January 2016, 2,089 individual responses to eighteen quarterly eDiscovery Business...

Kysymys hinnoittelusta? Puolivuotisten eDiscovery-hinnoittelukyselyn vastausten käynnissä oleva päivitys

First administered in December of 2018 and conducted four times during...

Pandemtaloudellinen indikaattori? Kesä 2020 eDiscovery -hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

COVID-19 rajoitettu? Kuuden kysymyksen vaikutus eDiscoveryn liiketoimintaan

In the spring of 2020, 51.2% of respondents viewed budgetary constraints...

Morae hankkii oikeudellisen johdon konsultointi Janders Dean

According to Janders Dean founder Justin North, "Now more than ever,...

eDiscovery Sulautumiset, yritysostot ja investoinnit Q2 2020 -ohjelmassa

From UnitedLex to Onna, ComplexDiscovery findings, data points, and tracking information...

Mitratech hankkii CMPG-riskiratkaisuja

According to the announcement, with the inclusion of enterprise and vendor...

Onna nostaa 27M dollaria B-sarjan rahoituksessa

"Since we first invested in Onna last year, Slack deployed their...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa kesäkuulle 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...

Viisi suurta lukua eDiscovery-ohjelmassa toukokuulle 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...

Viisi suurta lukua eDiscoverystä huhtikuussa 2020

From business confidence to the boom of Zoom, the April 2020...

Viisi suurta lukua tiedonkeruusta ja oikeudellisesta löydöstä maaliskuussa 2020

From business continuity considerations to cybersecurity attacks, the March 2020 edition...