e-juurdluse ärikineetika: pilk operatiivmõõdikutele 2020. aasta talvel

In the winter of 2020, 124 eDiscovery Business Confidence Survey participants chose to answer at least one of the optional business operational metric survey questions in the quarterly survey. Almost 35% (34.7%) of survey respondents reported Monthly Recurring Revenue (MRR) as increasing in the winter of 2020. This is a solid increase from approximately 25% (24.8.%) reporting MRR as increasing in the fall of 2019.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Artikkel: Rob Robinson

Kolme e-juurdluse ärimõõdiku kineetika 2020. aasta talvel

E-juurdluse äriusalduse uuring on mitteteaduslik kvartaliuuring, mille eesmärk on anda ülevaade e-juurdluse ökosüsteemis töötavate üksikisikute äriusalduse tasemest. Uuring koosneb üheksast peamistest mitmevalikulistest küsimustest, mis keskenduvad e-juurdluse toodete ja teenuste loomise, kohaletoimetamise ja tarbimisega seotud teguritele. Lisaks sisaldab uuring järgmisi kolme valikulist küsimust, mis keskenduvad äritegevuse mõõdikutele päevade müügi tasumata (DSO), igakuiste korduvate tulude (MRR) ja tulude jaotamisele kliendibaaside vahel.

Kuidas iseloomustaksite oma organisatsiooni Days Sales Outstanding (DSO) trajektoori viimase kvartali jooksul? DSO tähistab keskmist päevade arvu, mis kulub krediidi müügi konverteerimiseks sularahaks või kui ettevõtte konto nõudeid saab koguda.

Kuidas iseloomustaksite oma organisatsiooni igakuiste korduvate tulude trajektoori viimase kvartali jooksul? MRR on sissetulek, mida ettevõte saab usaldusväärselt prognoosida iga 30 päeva tagant. Ostu sooritamise ajal arveldatud ühekordsetest ostudest saadav tulu ei kuulu MRR-i hulka.

Milline järgmistest avaldustest kirjeldab kõige paremini teie ettevõtte tulude jaotust kliendibaasis viimase kvartali jooksul? Jaotus on tulude koondumise vähendamine kogu kliendibaasi ulatuses. Kliendibaas on klientide grupp, kes ostavad korduvalt ettevõtte tooteid või teenuseid.

Uuringus osalejatele esitati neli võimalikku vastust vabatahtlik äri tegevuse mõõdik küsimustele ja paluti valida üks. Valikud olid järgmised:

Kasvav

Kõikumatu

Kahanemine

Ei tea

Kolm valikulist küsimust äritegevuse mõõdikute kohta võeti kasutusele kvartalis e-juurdluse äriusalduse uuringusse talvel 2019 küsitluse ajal ja tänaseks on viie uuringu käigus saadud ligikaudu 648 individuaalset vastust nendele valikulistele küsimustele.

Äritegevuse meetriline küsimustele vastuste koondtulemused jagatakse järgmistes tähelepanekutes ja kaardistatud ülevaadetes. Need pakuvad huvitavat vektorvaadet nende oluliste mõõtmiste trajektooridele ja tulemused võivad olla kasulikud ka äri- ja juriidilistele spetsialistidele, kuna nad leiavad andmete ja juriidiliste avastuste äritegevuse praeguseid tingimusi ja suundumusi.

Peamised tähelepanekud 2020. aasta sügisel

Üldine

2020. aasta talvel valisid 124 e-juurdluse äritegevuse usaldusuuringu osalejat vastata vähemalt ühele valikulise äritegevuse meetrikauuringu küsimustele kvartaliuuringus. See on väiksem kui osalejate arv, kes vastasid vabatahtlikele ärimõõdikute küsimustele sügisel 2019 küsitluses, kui 141 küsitluses osalejat vastas vähemalt ühele valikulisele äritegevuse meetriline uuring küsimusele.

2020. aasta talvel valis 84,9% e-juurdluse äriusalduse uuringu osalejatest vastata vähemalt ühele valikulisele äritegevuse meetriküsimusele kvartaliuuringus. See on protsendi vähenemine 94,0% osalejatest, kes vastasid vabatahtlikele äritegevuse meetriküsimustele 2019. aasta sügisel.

2020. aasta talve uuringus ei teadnud 26,6% — 39,5% vastanutest (olenevalt küsimusest), kas DSO, MRR või kliendi tulupõhiste meetmete jaotus suurenesid, muutumatuid või vähenesid.

Päeva müügi tasumata (tabel 1)

Täpselt 19,4% küsitluse vastanutest teatas DSO 2020. aasta talvel suurenevast. See on kasv 17% aruandlusest DSO kui suureneb 2019. aasta sügisel. See on ka kõrgeim protsent vastanutest, kes teatavad DSO kasvab alates kasutuselevõtu tegevuse mõõdik küsimusi äri usalduse uuring.

Seal oli kasv (9,2%) talvel 2020 protsent (34,7%) vastanutest, kes teatasid DSO kui kõikumatu võrreldes langus 2019 (25,5%). See on ka kõrgeim protsent vastanutest, kes teatavad DSO kui kõigutamatu alates kasutuselevõtu tegevuse mõõdik küsimusi äri usalduse uuring.

Vaid 6,4% küsitluse vastanutest teatas DSO langusest 2020. aasta talvel. See on väike kasv aruandluse sügisel 2019, kui 5,7% vastanutest märkis DSO vähenemist.

Korduvad tulud igakuiselt (tabel 2)

2020. aasta talvel suurenes märgatavalt (9,9%) vastanutest (34,7%) võrreldes 2019. aasta languse aruandlusega (24,8%) vastanutest. See on ka suurim protsent vastanutest, kes teatavad MRR-ist, mis kasvab alates operatiivsete mõõdikute küsimuste kasutuselevõtmisest ettevõtte usalduse uuringusse.

2020. aasta talvel vähenes (2,7%) MRR-i teatavatest vastanutest (25,0%) veidi võrreldes 2019. aasta languse aruandlusega (27,7%).

2020. aasta talvel esinenud küsitlusega vastanutest teatas MRR vähenemisest 10,5%. See on ka suurim protsent vastanutest, kes teatasid MRR-i vähenemisest alates operatiivsete mõõdikute küsimuste kasutuselevõtmisest ettevõtte usalduse uuringusse.

Tulude jaotus üle kliendibaasi (tabel 3)

Tulude kasvavast jaotumisest teatavate küsitlusega vastajate osakaal kliendibaasis suurenes tugevalt (15,3%) 2019. aasta languse (25,0%) ja 2020. aasta talve vahel (40,3%). See on ka kõige suurem protsent vastanutest, kes teatavad tulude suurenevast jaotumisest kogu oma kliendibaasi ulatuses alates operatiivsete mõõdikute küsimuste kasutuselevõtmisest ettevõtte usalduse uuringusse.

2020. aasta talvel esines tulude jaotumisest oma kliendibaasi ulatuses (25,8%) väga väike kasv (0,1%) vastanutest, võrreldes 2019. aasta languse aruandlusega (25,7%). See on ka kõige suurem protsent vastanutest, kes teatavad tulude muutumatust jaotumisest kogu oma kliendibaasi ulatuses alates operatiivsete mõõdikute küsimuste kasutuselevõtmisest ettevõtte usalduse uuringusse.

Samuti oli kindel kasv (3,7%) uuringus vastanutest, kes teatasid tulude jaotuse vähenemisest kogu oma kliendibaasi ulatuses, kusjuures 7,3% teatas tulude jaotumise vähenemisest 2020. aasta talvel. See on ka kõige suurem protsent vastanutest, kes teatavad tulude jaotumise vähenemisest kogu oma kliendibaasi jooksul alates operatiivsete mõõdikute küsimuste kasutuselevõtmisest ettevõtte usalduse uuringusse.

Külastage ComplexDiscovery.com, et lugeda ja alla laadida selles postituses esile tõstetud DSO, MRR-i ja klienditulude jaotuse diagrammide täielikud PDF-versioonid.

Uuringu diagrammid

(Diagramme saab üksikasjaliku vaatamise jaoks laiendada)

1. tabel: Kokkuvõte Ülevaade päeva müügi tasumata (DSO) trajektoori

1 — DSO koondülevaade

Tabel 2: igakuise korduva tulu (MRR) trajektoori koondülevaade

2 — MRR-i koondülevaade

Tabel 3: koguülevaade tulude jaotumisest üle kliendibaasi

3 — Kliendibaasi tulude jaotuse koondülevaade

E-juurdluse ettevõtte usalduse uuringu tulemuste loendi käitamine

2020. aasta talve uuring (28. detsember 19 - 11. jaanuar 2020)

Sügis 2019 uuring (29. september — 17. oktoober 2019)

Summer 2019 uuring (1. juuli — 17. juuli 2019)

2019. aasta kevadine uuring (1. aprill — 18. aprill 2019)

2019. aasta talve uuring (27. detsember 2018 - 10. jaanuar 2019)

Sügis 2018 uuring (14. oktoober — 26. oktoober 2018)

Summer 2018 Uuring (4. juuli — 24. juuli 2018)

2018. aasta kevadine uuring (7. aprill — 20. aprill 2018)

Talv 2018 Uuring (24. detsember 17 — 15. jaanuar 2018)

2017. aasta sügisene uuring (5. oktoober — 17. oktoober 2017)

2017. aasta suve uuring (6. juuli — 31. juuli 2017)

2017. aasta kevadine uuring (14. aprill — 1. mai 2017)

2017. aasta talve uuring (20. jaanuar — 6. veebruar 2017)

2016. aasta sügisel uuring (11. oktoober — 1. detsember 2016)

2016. aasta suve uuring (1. august — 31. august 2016)

2016. aasta kevadine uuring (1. mai — 31. mai 2016)

2016. aasta talve uuring (15. veebruar — 29. veebruar 2016)

Täiendav lugemine

Lühike nimekiri: lühendatud e-juurdluse kataloog

Alexast iTunes'i: Audio värskendused e-juurdlus

Allikas: ComplexDiscovery