Yläviisikko? Yhteenlaskettu yleiskatsaus viiteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

As we are in the midst of a pandemic that has dramatically influenced the eDiscovery ecosystem, we are still seeking to understand the pandemic’s impact on pricing economics. With the need for this understanding in mind, the aggregated results of five semi-annual eDiscovery Pricing Surveys conducted by ComplexDiscovery may be helpful for discovery professionals as they consider pricing sentiment, trends, and trajectories through the lens of the past with an eye toward the future.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Editorin huomautus: Ensimmäisen kerran joulukuussa 2018 ja suoritettiin viidesti kahden viime vuoden aikana 413 yksittäisellä vastauksella. Puolivuotinen eDiscovery-hinnoittelututkimus pyrkii tarjoamaan mekanismin ekosysteemin laillisille, liike-elämän ja tietotekniikan ammattilaisille jaettavaksi ja ymmärtää nykyiset hinnoittelun suuntaukset kahdentoista erityistehtävän markkinakorissa keräämisen, käsittelyn ja tarkastelun aloilta.

Koska olemme keskellä pandemiaa, joka on vaikuttanut dramaattisesti eDiscovery-ekosysteemiin, pyrimme yhä ymmärtämään pandemian vaikutusta hinnoittelutalouteen. Ymmärryksen tarve mielessä viiden puolivuotisen eDiscovery-hinnoittelukyselyn yhteenlasketut tulokset voivat olla hyödyllisiä löytöammattilaisille, koska he pitävät nykyistä hinnoittelua menneisyyden linssin läpi silmällä tulevaisuutta kohti.

eDiscovery-hinnoittelukysely

eDiscovery-hinnoittelukyselyn tarkoituksena on tarjota tietoa alan hinnoittelusta 12 hinnoittelukysymyksen linssin läpi, joita vastaavat eDiscovery-ekosysteemissä toimivat lailliset, liike-elämän ja tietotekniikan ammattilaiset. Ei-tieteelliset ja ei-kattavat kyselykysymykset keskittyvät yleiseen hinnoitteluun keräys-, käsittely- ja tarkistustehtävien valinnassa. Kyselyä ei ole suunniteltu kaikenkattavaksi, vaan sen tarkoituksena on antaa yleiskatsaus hinnoittelumaisemaan opiskelua, harkintaa ja käyttöä varten yksityishenkilöille ja organisaatioille, joilla on sekä suora että välillinen kiinnostus eDiscoveryn taloustieteeseen.

Yhteenlasketut tulokset

Vaikka yksittäisten vastaajien vastaukset hinnoittelukyselyyn ovat luottamuksellisia, kaikkien viiden aiemmin annetun puolivuosittaisen tutkimuksen anonymisoidut yhteenlasketut tulokset julkaistaan alla ilman huomautuksia. Nämä tulokset korostavat eDiscovery-hinnoittelua valituissa keräys-, käsittely- ja tarkistustehtävissä, kuten kyselyn vastaajat ovat nähneet kyselyn alusta alkaen joulukuussa 2018. Kaikkien kyselyiden yhteenlasketut tulokset vertailukaavioissa jaetuina voivat auttaa ymmärtämään hinnoittelua ja sen vaikutusta ostokäyttäytymiseen valituissa palveluissa ajan myötä.

Vertaileva kaavioita: Katso viisi kyselyä

n=413 Vastaajat (yhteenlaskettu kaikki kyselyt)

Kokoelman hinnoittelu

1. Mikä on oikeuslääketieteellisen tutkijan kokoelman tuntikohtainen kustannus?

1 — Perintähinnoittelu tunnissa Kustannukset oikeuslääketieteellisen tutkijan keräämistä varten — aggregaatti

2. Mikä on oikeuslääketieteellisen tutkijan kokoelman laitekohtainen kustannus?

2 — Kokoelman hinnoittelu laitekohtaisesti Kustannukset oikeuslääketieteellisen tutkijan keräämästä — aggregaatti

3. Mikä on tuntikohtainen kustannus oikeuslääketieteellisen tutkijan analyysille ja asiantuntijatodistajien tuelle?

3 — Keräyksen hinnoittelu — Analyysin tuntikustannukset ja oikeuslääketieteellisen tutkijan asiantuntijatuki — Aggregate

Käsittelyn hinnoittelu

4. Mikä on GB: n kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelemiseksi nieltynä tapahtuvan äänenvoimakkuuden perusteella?

4 — Käsittely Hinnoittelu gigatavua kohti kustannus ESI:n käsittelystä nieltynä tapahtuvan määrän perusteella — Yhteenlaskettu

5. Mikä on GB: n kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelystä, joka perustuu volyymiin käsittelyn päätyttyä?

5 — Käsittelyn hinnoittelu Gt: n kustannukset ESI-prosessoinnista, joka perustuu volyymiin käsittelyn päätyttyä — Yhteenlaskettu

6. Mikä on kuukausittainen kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen isännöimisessä ilman analytiikkaa?

6 — Käsittely Hinnoittelu GB kustannus kuukaudessa isäntä ESI ilman Analytics — Yhteenlaskettu

7. Mikä on kuukausittainen kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen isännöimisessä analytiikalla?

7 — Käsittely Hinnoittelu Gt kuukaudessa isäntä ESI Analytics — Yhteenlaskettu

8. Mikä on käyttäjälisenssimaksu kuukaudessa isännöityjen tietojen pääsystä?

8 — Käsittely Hinnoittelu käyttäjälisenssimaksu kuukaudessa pääsy isännöityjä tietoja — Yhteenlaskettu

9. Mikä on eDiscoveryn projektinhallinnan tuen tuntihinta?

9 — Käsittelyn hinnoittelu tunnissa Project Management -tuen kustannukset eDiscoverylle — Yhteenlaskettu

Arvostelu Hinnoittelu

10. Mikä on GB:tä kohti kustannus ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista tarkastelua eDiscoveryn asiakirjan tarkistusvaiheessa?

10 — Arvioi hinnoittelu GB kustannuksittain ennakoivan koodauksen suorittamiseksi teknologiaavusteisessa tarkastelussa — aggregaatti

11. Mikä on hinta tunnissa asiakirjojen tarkastelun asianajajat tarkistaa asiakirjoja tarkistusvaiheessa eDiscovery?

11 — Arviointi Hinnoittelu — Per tunti Kustannukset Asiakirjan tarkastelu Asianajotoimisto tarkistaa asiakirjat — Aggregate

12. Mikä on kustannus per asiakirja tarkastelu asianajajat tarkistaa asiakirjoja tarkistusvaiheessa eDiscovery?

12 — Tarkastelu Hinnoittelu per asiakirja Kustannukset Asiakirjan tarkastelu Asianajotoimisto tarkistaa asiakirjat — Aggregate

Taustatiedot

13. Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti eDiscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

13 — Kyselyn vastaajat maantieteellisen alueen mukaan — Yhteenlaskettu

14. Mikä seuraavista segmenteistä kuvaa parhaiten liiketoimintaasi eDiscoveryssa?

14 — Kyselyn vastaajat organisaatiosegmentin mukaan — Yhteenlaskettu

15. Mikä alue kuvaa parhaiten ensisijaista toimintoasi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

15 — Kyselyn vastaajat ensisijaisen tehtävän mukaan — Yhteenlaskettu

Yhteenlaskettu yleiskatsaus kyselyvastauksiin (viisi tutkimusta)

16 — Kyselyn vastaajat — Yksilöllinen ja kokonaiskuva

Aiemmat eDiscoveryn hinnoittelututkimukset

Talvi 2021 eDiscvoery hinnoittelu kysely (joulukuu 2020)

Kesän 2020 eDiscovery Hinnoittelukysely (toukokuu 2020)

Winter 2020 eDiscovery Hinnoittelukysely (joulukuu 2019)

Kesän 2019 eDiscovery Hinnoittelukysely (kesäkuu 2019)

Talven 2019 eDiscovery Hinnoittelukysely (joulukuu 2018)

Lisätutkimus

eDiscovery Business Luottamuskyselyt

eDiscovery Markkinoiden koko Mashups

Lähde: Complex Discover

eDiscoveryn sulautumat, yritysostot ja investoinnit vuonna 2020

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Suhteellisuusteoria hankkii VerQU

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

eDiscovery-yrityskeskittymät, yritysostot ja sijoitukset Q4 2020 -hankkeeseen

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO sulkee 100 miljoonan dollarin rahoituskierroksen

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukua eDiscovery joulukuu 2020

May the peace and joy of the holiday season be with...

Viisi suurta lukua eDiscoveryssa marraskuulle 2020

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Viisi suurta lukee eDiscovery lokakuussa 2020

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Viisi suurta lukee eDiscovery syyskuu 2020

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Vain ajan kysymys? HaysTackid käynnistää uuden palvelun tietomurtojen etsimistä ja tarkastelua varten

According to HaystackID's Chief Innovation Officer and President of Global Investigations,...

Se on Match! Keskittyminen eDiscovery-tarkastelun kokonaiskustannuksiin ja tarkistusoikeus Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

Ennakoivasta havaitsemisesta tietomurron arviointeihin: arkaluonteisten tietojen etsiminen ja poistaminen Asceman avulla

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

Ei niin erinomainen? eDiscoveryn operatiiviset mittarit talvella 2021

In the winter of 2021, eDiscovery Business Confidence Survey more...

Winter 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Yläviisikko? Yhteenlaskettu yleiskatsaus viiteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

As we are in the midst of a pandemic that has...

Tasapainotus relevanssi ja todellisuus? Winter 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...