Winkelen voor eDiscovery? Resultaten eDiscovery Pricing Survey Winter 2019

The eDiscovery Pricing Survey is designed to provide insight into industry eDiscovery pricing through the lens of 15 specific pricing questions answered by eDiscovery ecosystem professionals.

en flag
nl flag
fr flag
de flag
pt flag
es flag

De eDiscovery Pricing Survey

De eDiscovery Pricing Survey is een niet-wetenschappelijke en niet-uitgebreide enquête die is ontworpen om algemeen inzicht te verschaffen in de prijzen van eDiscovery zoals gedeeld door individuen die in het ecosysteem van eDiscovery werken. De enquête bestaat uit 15 meerkeuzevragen die gericht zijn op informatie en statistieken met betrekking tot eDiscovery prijzen voor inzamelings-, verwerkings- en controletaken. De enquête staat open voor juridische, zakelijke, beveiligings- en informatietechnologieprofessionals die actief zijn in het ecosysteem eDiscovery en individuen worden uitgenodigd om deel te nemen door ComplexDiscovery voornamelijk via directe e-mailuitnodigingen.

Resultaten van de enquête Winter 2019

De periode van de enquête voor de winter 2019 werd gestart op 3 december 2018 en werd afgesloten op 11 december 2018, waarbij 68 respondenten deelnamen aan deze eerste eDiscovery Pricing Survey.

Hoewel individuele antwoorden van respondenten op de prijsenquête vertrouwelijk zijn, worden de geanonimiseerde geaggregeerde resultaten van de 15 vragen multiple-choice enquête hieronder zonder commentaar gepubliceerd. Deze resultaten benadrukken de prijs van eDiscovery voor geselecteerde inzamelings-, verwerkings- en controletaken die door respondenten in de winter van 2019 worden gezien.

EDiscovery Pricing Survey Vragen (vereist)

n = 68 Respondenten

Verzameling prijzen

1. Wat zijn de kosten per uur voor een verzameling door een forensisch onderzoeker?

Minder dan $250 per uur. 20,6%

Tussen $250 en $350 per uur. 58,8%

Meer dan $350 per uur. 7,4%

Weet het niet. 13,2%

Kosten voor incassokosten per uur voor een afhaling door een forensisch examinator

2. Wat zijn de kosten per apparaat voor een verzameling door een forensisch onderzoeker?

Minder dan $250 per apparaat. 16,2%

Tussen de $250 en $350 per apparaat. 29,4%

Groter dan $350 per apparaat. 33,8%

Weet het niet. 20,6%

Kosten voor incassokosten per apparaat voor een afhaling door een forensisch examinator

3. Wat zijn de kosten per uur voor analyse en deskundige getuigenondersteuning door een forensisch onderzoeker?

Minder dan $350 per uur. 22,1%

Tussen $350 en $550 per uur. 52,9%

Groter dan $550 per uur. 2,9%

Weet het niet. 22,1%

Collectie Pricing_per uur voor analyse en deskundige getuigenondersteuning van een forensisch examinator

Prijsverwerking

4. Wat zijn de kosten per GB voor het verwerken van elektronisch opgeslagen informatie op basis van volume bij inname?

Minder dan $25 per GB. 36,8%

Tussen de $25 en $75 per GB. 39,7%

Groter dan $75 per GB. 19,1%

Weet het niet. 4,4%

Verwerking van prijzen_per GB kosten voor het verwerken van ESI op basis van volume bij inname

5. Wat zijn de kosten per GB voor het verwerken van elektronisch opgeslagen informatie op basis van volume bij voltooiing van de verwerking?

Minder dan $100 per GB. 35,3%

Tussen de $100 en $150 per GB. 33,8%

Groter dan $150 per GB. 14,7%

Weet het niet. 16,2%

Verwerking van prijzen_per GB kosten voor het verwerken van ESI op basis van volume bij voltooiing van de verwerking

6. Wat zijn de kosten per GB per maand voor het hosten van elektronisch opgeslagen informatie zonder analyses?

Minder dan $10 per GB per maand. 25,0%

Tussen de $10 en $20 per GB per maand. 51,5%

Meer dan $20 per GB per maand. 16,2%

Weet het niet. 7,4%

Prijskosten per GB per maand verwerken om ESI te hosten zonder Analytics

7. Wat zijn de kosten per GB per maand voor het hosten van elektronisch opgeslagen informatie met analyses?

Minder dan $15 per GB per maand. 26,5%

Tussen de $15 en $25 per GB per maand. 30,9%

Meer dan $25 per GB per maand. 32,4%

Weet het niet. 10,3%

Prijskosten per GB per maand verwerken om ESI te hosten met Analytics

8. Wat zijn de gebruikerslicentiekosten per maand voor toegang tot gehoste gegevens?

Minder dan $50 per gebruiker per maand. 20,6%

Tussen $50 en $100 per gebruiker per maand. 63,2%

Meer dan $100 per gebruiker per maand. 8,8%

Weet het niet. 7,4%

Vergoeding van Pricing_Gebruikerslicentie per maand verwerken voor toegang tot gehoste gegevens

9. Wat zijn de kosten per uur van ondersteuning voor projectbeheer voor eDiscovery?

Minder dan $100 per uur. 5,9%

Tussen $100 en $200 per uur. 61,8%

Groter dan $200 per uur. 27,9%

Weet het niet. 4,4%

Verwerking van prijzen_per uur kosten van ondersteuning voor projectbeheer voor eDiscovery

Prijzen beoordelen

10. Wat zijn de kosten per GB om voorspellende codering uit te voeren als onderdeel van de door technologie ondersteunde beoordeling tijdens de documentbeoordelingsfase van eDiscovery?

Minder dan $75 per GB. 38,2%

Tussen de $75 en $150 per GB. 33,8%

Groter dan $150 per GB. 2,9%

Weet het niet. 25,0%

Prijskosten per GB beoordelen om voorspellende codering uit te voeren in een door technologie ondersteunde beoordeling

11. Wat zijn de kosten per uur voor documenten review advocaten om documenten te beoordelen tijdens de evaluatiefase van eDiscovery?

Minder dan $25 per uur. 0,0%

Tussen $25 en $40 per uur. 48,5%

Groter dan $40 per uur. 35,3%

Weet het niet. 16,2%

Review Pricing_Per uur Kosten voor Document Review Advocaten om documenten te beoordelen

12. Wat zijn de kosten per document voor documenten review advocaten om documenten te beoordelen tijdens de evaluatiefase van eDiscovery?

Minder dan $0,50 per document. 7,4%

Tussen $0,50 en $1,00 per document. 38,2%

Geweldig dan $1,00 per document. 19,1%

Weet het niet. 35,3%

Review Pricing_Per document Kosten voor Document Review Advocaten om documenten te bekijken

Achtergrondinformatie

13. In welke geografische regio voert u voornamelijk Ediscovery-gerelateerde zaken uit?

Noord-Amerika - Verenigde Staten - 91.2%

Noord-Amerika - Canada - 4.4%

Azië/Azië/Oceanië - 1,5%

Europa - Verenigd Koninkrijk - 2,9%

Europa - niet-Verenigd Koninkrijk - 0,0%

Centrale/Zuid-Amerika - 0.0%

Midden Oosten/Afrika - 0,0%

Enquête respondenten per geografische regio

14. Welke van de volgende segmenten beschrijft het beste uw bedrijf in eDiscovery?

Software en/of dienstverlener - 29,4%

Advocatenkantoor - 38,2%

Consultancy - 19,1%

Overheidsinstantie - 7,4%

Corporation - 4,4%

Media/Onderzoeksorganisatie/Onderwijsvereniging - 1,5%

Enquête respondenten per organisatiesegment

15. Welk gebied beschrijft het beste uw primaire functie in de uitvoering van de eDiscovery activiteiten van uw organisatie?

Ondersteuning voor juridische en juridische geschillen - 76,5%

Bedrijfsondersteuning (alle andere bedrijfsfuncties) - 19,1%

IT/Productontwikkeling -4,4%

Enquête respondenten op primaire functie

Aanvullend onderzoek

EDiscovery Bedrijfsvertrouwen Enquêtes

eDiscovery markt grootte mashups

Winter 2019 eDiscovery Pricing Survey Roll Up (PDF)

Bron: ComplexDiscovery

* eDiscovery Pricing Index: Een genormaliseerd gemiddelde van de prijs ten opzichte van een reeks van twaalf eDiscovery aanbiedingen (eDiscovery Market Basket) voor een bepaalde tijdsinterval.

Maatschappelijk acceptabel? Richtlijnen van EDBP voor de targeting van gebruikers van sociale media

According to the recently published EDPB guidelines on the targeting of...

Wat is Kratt? Een visie en concept voor kunstmatige intelligentie in Estland

Published originally on Independence Day in Estonia, the vision and concept...

Een (gloednieuwe) aanpak? Gezien het kader en de structuur van het eDiscovery aanbod

Today's eDiscovery providers may benefit from the lessons learned in the...

ayfie om Haive te verwerven

According to Johannes Stiehler, CEO of ayfie Group AS, “This acquisition...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

De handleiding voor kopers van eDisclosure Systems — editie 2020 (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

De race naar de startlijn? Recente aankondigingen voor veilige externe beoordeling

Not all secure remote review offerings are equal as the apparent...

Remote eDiscovery inschakelen? Een momentopname van DaaS

Desktop as a Service (DaaS) providers are becoming important contributors to...

Thuis of weg? eDiscovery Collection Market Overwegingen voor afmetingen en prijzen

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Herzieningen en besluiten? Nieuwe overwegingen voor eDiscovery Secure Remote Reviews

One of the key revision and decision areas that business, legal,...

Een macro blik op het verleden en de verwachte eDiscovery Marktgrootte van 2012 tot 2024

From a macro look at past estimations of eDiscovery market size...

Een eDiscovery Marktgrootte Mashup: 2019-2024 wereldwijd overzicht van software en services

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Een breder net gieten? Onderzoek naar voorspellende codeertechnologieën en protocollen — Resultaten najaar 2020

The Predictive Coding Technologies and Protocols Survey is a non-scientific semi-annual...

Zakelijk als Ongebruikelijk? Achttien opmerkingen over het vertrouwen van eDiscovery in de zomer van 2020

Based on the aggregate results of nineteen past eDiscovery Business Confidence...

Een groeiende zorg? Begrotingsbeperkingen en de activiteiten van eDiscovery

In the summer of 2020, 56% of respondents viewed budgetary constraints...

Een verandering in tempo? Operationele statistieken eDiscovery in de zomer van 2020

In the summer of 2020, 91 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

ayfie om Haive te verwerven

According to Johannes Stiehler, CEO of ayfie Group AS, “This acquisition...

Innovatieve Discovery en Integro Samen

“Integro and Innovative Discovery’s services and solutions are highly complementary. Our...

Partners voor softwaregroei maken meerderheidsinvesteringen in Venio-systemen

According to the press announcement, industry analysts have enthusiastically supported this...

Reveal verwerft NexLP

According to Jay Leib, Co-Founder and CEO of NexLP, "We chose...

Vijf geweldige leesboeken op eDiscovery voor augustus 2020

From predictive coding and artificial intelligence to antitrust investigations and malware,...

Vijf grote lezingen over eDiscovery voor juli 2020

From business confidence and operational metrics to data protection and privacy...

Vijf grote lezingen over eDiscovery voor juni 2020

From collection market size updates to cloud outsourcing guidelines, the June...

Vijf grote lezingen over eDiscovery voor mei 2020

From review market sizing revisions to pandemeconomic pricing, the May 2020...