Vaihtoehtoiset hintatyylit Kesän 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is a continual challenge to fully understand what is representative of industry-standard pricing for the delivery of eDiscovery products and services. With this challenge in mind, the semi-annual eDiscovery Pricing Survey is designed to provide insight into eDiscovery pricing through the lens of 12 specific pricing questions answered by legal, business, and information technology professionals operating in the eDiscovery ecosystem. The summer 2021 survey was open from May 24, 2021, until June 4, 2021, and had 105 respondents share their understanding of current pricing for selected eDiscovery services.

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
he flag
ja flag
lv flag
pl flag
pt flag
ru flag
es flag

Editorin huomautus: Talvella 2019 aloitettu ja kolmen viime vuoden aikana kuusi kertaa toteutettu 518 yksittäisellä vastauksella. Puolivuotinen eDiscovery-hinnoittelututkimus tarjoaa mekanismin eDiscovery-ekosysteemin laillisille, liike-elämän ja tietotekniikan ammattilaisille, jotta he voivat jakaa ja ymmärtää nykyisiä hinnoittelun suuntaukset valittujen keräys-, käsittely- ja tarkistustehtävien suhteen.

Maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut eDiscovery-ekosysteemiin muun muassa palvelujen tarjoamisen, tutkimusten ja riita-asioiden sykkeen sekä fuusioiden ja yrityskauppojen tiheyden aloilla. Pandemia on vaikuttanut myös eDiscoveryn hinnoittelun taloudelliseen talouteen. Tämä uusi kysely voi olla hyödyllinen tämän vaikutuksen ymmärtämiseksi.

eDiscovery-hinnoittelukysely

eDiscovery-hinnoittelukyselyn tarkoituksena on tarjota tietoa alan hinnoittelusta 12 hinnoittelukysymyksen linssin läpi, joita vastaavat eDiscovery-ekosysteemissä toimivat lailliset, liike-elämän ja tietotekniikan ammattilaiset. Ei-tieteelliset ja ei-kattavat kyselykysymykset keskittyvät yleiseen hinnoitteluun keräys-, käsittely- ja tarkistustehtävien valinnassa. Kyselyä ei ole suunniteltu kaikenkattavaksi, vaan sen tarkoituksena on antaa yleiskatsaus hinnoittelumaisemaan opiskelua, harkintaa ja käyttöä varten yksityishenkilöille ja organisaatioille, joilla on sekä suora että välillinen kiinnostus eDiscoveryn taloustieteeseen.

Kesän 2021 kyselyn tulokset

Kesän 2021 kyselyvastejakso aloitettiin 24. toukokuuta 2021 ja suljettiin 4. kesäkuuta 2021. Kyseessä oli ComplexDiscoveryn kuudes eDiscovery-hinnoittelututkimus, jonka tämän kesän kyselyä korostettiin ja edistettiin avokätisesti Electronic Discovery Reference Model (EDRM) -mallilla. Tämänhetkisessä kyselyssä oli 105 vastaajaa.

Vaikka yksittäisten vastaajien vastaukset hinnoittelukyselyyn ovat luottamuksellisia, monivalintakyselyn 12 hinnoittelukysymyksen anonymisoidut yhteenlasketut tulokset julkaistaan alla ilman huomautuksia. Nämä tulokset korostavat eDiscovery-hinnoittelua valituissa keräys-, käsittely- ja tarkistustehtävissä, kuten kyselyvastaajat ovat nähneet kesällä 2021.

eDiscoveryn hinnoittelukyselyn kysymykset

n=105 Vastaajat ↑

Kokoelman hinnoittelu

1. Mikä on oikeuslääketieteellisen tutkijan kokoelman tuntikohtainen kustannus?

Alle 250 dollaria tunnissa. 11,4% ↓

Välillä $250 ja $350 tunnissa. 68,9% ↑

Yli 350 dollaria tunnissa. 7,6% ↑

En tiedä. 8,6% ↑

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntihintaan. 3,8%

1 — Kokoelman hinnoittelu — Tuntikustannukset oikeuslääketieteellisen tutkijan keräämästä — Kesä 2021

2. Mikä on oikeuslääketieteellisen tutkijan kokoelman laitekohtainen kustannus?

Alle 250 dollaria per laite. 11,4% ↓

250 ja 350 dollaria per laite. 25,7% ↓

Yli 350 dollaria per laite. 44,8% ↓

En tiedä. 7,6% ↔

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli laitekohtaisille kustannuksille. 7,6%

2 — Kokoelman hinnoittelu — Laitekohtaiset kustannukset oikeuslääketieteellisen tutkijan keräämästä — Kesä 2021

3. Mikä on tuntikohtainen kustannus oikeuslääketieteellisen tutkijan analyysille ja asiantuntijatodistajien tuelle?

Alle 350 dollaria tunnissa. 14,3% ↓

Välillä $350 ja $550 tunnissa. 61,0% ↑

Yli 550 dollaria tunnissa. 6,7% ↓

En tiedä. 15,2% ↑

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntihintaan. 2,9%

3 — Perintähinnoittelu — Tuntikustannukset analyysille ja asiantuntijatodistajan tuki oikeuslääketieteelliseltä tutkijalta — Kesä 2021

Käsittelyn hinnoittelu

4. Mikä on GB: n kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelemiseksi nieltynä tapahtuvan äänenvoimakkuuden perusteella?

Alle 25 dollaria gigatavua kohden. 21,9% ↓

Välillä $25 ja $75 per GB. 39,0% ↓

Yli 75 dollaria gigatavua kohden. 9,5% ↑

En tiedä. 7,6% ↑

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli GB kustannuksia kohden. 21,9%

4 — Käsittelyn hinnoittelu — ESI:n prosessoinnin kustannukset GB:n mukaan nieltynä tapahtuvan määrän perusteella — Kesä 2021

5. Mikä on GB: n kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen käsittelystä, joka perustuu volyymiin käsittelyn päätyttyä?

Alle 100 dollaria gigatavua kohden. 28,6% ↓

100 ja 150 dollaria GB: n välillä. 28,6% ↓

Yli 150 dollaria gigatavua kohden. 5,7% ↑

En tiedä. 9,5% ↓

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli GB kustannuksia kohden. 27,6%

5 — Käsittelyn hinnoittelu — Gt: n kustannukset ESI-prosessoinnista, joka perustuu volyymiin käsittelyn päätyttyä — Kesä 2021

6. Mikä on kuukausittainen kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen isännöimisessä ilman analytiikkaa?

Alle 10 dollaria GB kuukaudessa. 27,6% ↓

Välillä $10 ja 20 dollaria per GB kuukaudessa. 48,6% ↓

Yli 20 dollaria gigatavua kohden kuukaudessa. 5,7% ↓

En tiedä. 5,7% ↑

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli GB kustannuksia kohden. 12,4%

6 — Käsittelyn hinnoittelu — Kuukausittainen kustannus ESI: lle ilman analytiikkaa — Kesä 2021

7. Mikä on kuukausittainen kustannus sähköisesti tallennettujen tietojen isännöimisessä analytiikalla?

Alle 15 dollaria GB kuukaudessa. 26,7% ↓

Välillä $15 ja 25 dollaria per GB kuukaudessa. 33,3% ↓

Yli 25 dollaria gigatavua kohden kuukaudessa. 8,6% ↓

En tiedä. 9,5% ↑

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli GB kustannuksia kohden. 21,9%

7 — Käsittelyn hinnoittelu — Kuukausittainen kustannus ESI-isäntä analytiikalla — Kesä 2021

8. Mikä on käyttäjälisenssimaksu kuukaudessa isännöityjen tietojen pääsystä?

Alle 50 dollaria per käyttäjä kuukaudessa. 17,1% ↓

Välillä $50 ja $100 per käyttäjä kuukaudessa. 54,3% ↓

Yli 100 dollaria per käyttäjä kuukaudessa. 8,6% ↑

En tiedä. 4,8% ↓

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli käyttäjän lisenssikustannuksille. 15,2%

8 — Käsittelyn hinnoittelu — Käyttäjälisenssimaksu kuukaudessa isännöityjen tietojen saatavuudesta — Kesä 2021

9. Mikä on eDiscoveryn projektinhallinnan tuen tuntihinta?

Alle 100 dollaria tunnissa. 4,8% ↑

Välillä $100 ja $200 tunnissa. 56,2% ↓

Yli 200 dollaria tunnissa. 26,7% ↑

En tiedä. 2,9% ↑

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli per tunti kustannukset. 9,5%

9 — Käsittelyn hinnoittelu — Project Management -tuen tuntikustannukset eDiscoverylle — Kesä 2021

Arvostelu Hinnoittelu

10. Mikä on GB/GB kustannus ennakoivan koodauksen suorittamisesta osana teknologiaavusteista tarkastelua eDiscoveryn asiakirjan tarkistusvaiheessa?

Alle 75 dollaria/GB. 21,0% ↓

Välillä $75 ja 150 dollaria GB. 13,3% ↓

Yli 150 dollaria gigatavua kohti. 2,9% ↑

En tiedä. 22,9% ↑

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli GB kustannuksia kohden. 40,0%

10 — Arviointi hinnoittelu — Per GB kustannus suorittaa ennakoiva koodaus teknologia-avusteisessa tarkastelussa — Kesä 2021

11. Mikä on hinta tunnissa asiakirjojen tarkastelun asianajajat tarkistaa asiakirjoja tarkistusvaiheessa eDiscovery?

Alle 25 dollaria tunnissa. 2,9% ↑

Välillä $25 ja $40 tunnissa. 40,0% ↓

Yli 40 dollaria tunnissa. 39,0% ↓

En tiedä. 13,3% ↑

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli tuntihintaan. 4,8%

11 — Arviointi Hinnoittelu — Per tunti Kustannukset Asiakirjan tarkastelu Asianajotoimisto tarkistaa asiakirjat — Kesä 2021

12. Mikä on kustannus per asiakirja tarkastelu asianajajat tarkistaa asiakirjoja tarkistusvaiheessa eDiscovery?

Alle 0,50 dollaria per asiakirja. 2,9% ↓

Välillä $0.50 ja $1.00 per asiakirja. 33,3% ↓

Yli 1,00 dollaria asiakirjaa kohden. 19,0% ↓

En tiedä. 35,2% ↑

Vaihtoehtoinen hinnoittelumalli asiakirjakohtaisille kustannuksille. 9,5%

12 — Review Hinnoittelu — Per Asiakirja Kustannukset Review Asianajotoimisto Asiakirjat — Kesä 2021

Taustatiedot

13. Millä maantieteellisellä alueella harjoitat ensisijaisesti eDiscoveryyn liittyvää liiketoimintaa?

Pohjois-Amerikka — Yhdysvallat. 87,6% ↑

Pohjois-Amerikka — Kanada. 4,8% ↓

Aasian ja Aasian Tyynenmeren alue. 2,9% ↓

Eurooppa — Yhdistynyt kuningaskunta. 1,9% ↓

Eurooppa — muu kuin Yhdistynyt kuningaskunta. 1,0% ↓

Lähi-idän/Afrikka. 1,0% ↑

Keski/Etelä-Amerikka. 1,0% ↑

13 — Kyselyyn vastaajat maantieteellisen alueen mukaan — kesä 2021

14. Mikä seuraavista segmenteistä kuvaa parhaiten liiketoimintaasi eDiscoveryssa?

Asianajotoimisto. 43,8% ↑

Ohjelmistojen ja/tai palvelujen tarjoaja. 26,7% ↓

Konsultointi. 13,3% ↓

Yhtiöittäminen. 12,4% ↑

Media/tutkimusorganisaatio/Koulutusyhdistys. 2,9% ↓

Valtion yksikkö. 1,0% ↓

14 — Kyselyn vastaajat organisaatiosegmentin mukaan — kesä 2021

15. Mikä alue kuvaa parhaiten ensisijaista toimintoasi organisaatiosi eDiscovery-liiketoiminnan harjoittamisessa?

Laillisuus/riita-asioiden tuki. 73,3% ↑

Yritys/yritystuki (kaikki muut liiketoimintatoiminnot). 21,0% ↓

IT/tuotekehitys. 5,7% ↑

15 — Kyselyn vastaajat ensisijaisen tehtävän mukaan — kesä 2021

Trenditi

↑ Lisätä viimeisestä tutkimuksesta.

↓ Vähennä viimeisestä tutkimuksesta.

= Ei muutosta edellisestä kyselystä.

Uusi vastaus vaihtoehto kesän 2021 kyselyyn.

Aiemmat eDiscoveryn hinnoittelututkimukset

Talvi 2021 eDiscovery Hinnoittelukysely (joulukuu 2020)

Kesän 2020 eDiscovery Hinnoittelukysely (toukokuu 2020)

Winter 2020 eDiscovery Hinnoittelukysely (joulukuu 2019)

Kesän 2019 eDiscovery Hinnoittelukysely (kesäkuu 2019)

Talven 2019 eDiscovery Hinnoittelukysely (joulukuu 2018)

Lisätutkimus

eDiscovery Business Luottamuskyselyt

eDiscovery Markkinoiden koko Mashups

Lähde: Complex Discover

CloudNine turvaa kasvun osakesijoitukset

According to Steve Johnson, co-founder and Partner at Crest Rock, “CloudNine...

Suhteellisuusteoria hankkii tekstin ÄO

"We're merely scratching the surface of what the application of AI...

Sandline Discovery hankkii Frankfurt Saksalainen 24laillinen

According to Dominic Piernot, co-founder of 24legal, “We are super excited...

Consilion ja Xact Data Discoveryn sulautuminen sulkeutuu

“We are very pleased to close the merger with Xact Data...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery toukokuulle 2021

From cyber discovery and data breaches to business of law and...

Viisi suurta lukee eDiscovery huhtikuulle 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Viisi suurta lukee eDiscovery maaliskuulle 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

CloudNine turvaa kasvun osakesijoitukset

According to Steve Johnson, co-founder and Partner at Crest Rock, “CloudNine...

Mushrooming tilaisuus? Katos turvaa AI-käyttöisen tietomurron vastauspatentin

According to Ralph Nickl, CEO and co-founder of Canopy, “Until recently,...

Exterro käynnistää FTK Central

According to Exterro Founder and CEO Bobby Balachandran, “FTK Central’s new processing...

eDisclosure Systems Buyers Guide — 2021 Edition (Andrew Haslam)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

- Tarkistan kuusi? Yhteenlaskettu yleiskatsaus kuuteen puolivuotiseen eDiscovery-hinnoittelututkimukseen

The anonymized aggregate results from six semi-annual surveys highlight eDiscovery pricing...

Vaihtoehtoiset hintatyylit Kesän 2021 eDiscovery Hinnoittelukyselyn tulokset

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...

Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta keväällä 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: kevään 2021 yleiskatsaus

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...