Sun. Mar 26th, 2023
  en flag
  nl flag
  et flag
  fi flag
  fr flag
  de flag
  he flag
  ja flag
  lv flag
  pl flag
  pt flag
  es flag
  uk flag

  Uwaga redaktora: Pierwotnie publikowany w czerwcu 2019 roku i aktualizowany corocznie, ten raport na temat zadań przetwarzania eDiscovery, wydatków i informacji o kosztach zawiera nowe punkty danych oparte na ostatnich odświeżeniach badań branżowych z ComplexDiscovery. Ta aktualizacja zawiera informacje z 2022-2027 eDISCOVERY Market Size Mashup for Worldwide Software and Services oraz najnowszego badania cen eDISCOVERY przeprowadzonego w grudniu 2022 r. Ta aktualizacja może być korzystna dla prawników, biznes, i specjalistów IT rozważających działalność eDISCOVERY, a konkretnie, ekonomię przetwarzania eDISCOVERY. Aby przesłać zalecenia do rozważenia w badaniach ComplexDiscovery, skontaktuj się z nami już dziś.

  Badania branżowe

  A 2022 Spojrzenie na przetwarzanie eDISCOVERY: Zadanie

  Wielkość rynku i kwestie cenowe

  W kontekście wykrywania danych i wykrywania prawnego, zadanie przetwarzania polega na zmniejszeniu ilości zebranych informacji przechowywanych elektronicznie (ESI) przede wszystkim poprzez zautomatyzowane techniki przetwarzania i modyfikowanie ich, w razie potrzeby, do formularzy bardziej odpowiednich do innych zadań związanych z eDiscovery, w tym przeglądu i analizy. Jest to jedno z trzech zadań, które wraz z gromadzeniem i recenzowaniem tworzą podstawowe zadania zwykle związane z procesem ediscovery.

  Biorąc pod uwagę względne koszty trzech podstawowych zadań związanych z eDiscovery związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i przeglądem, w 2012 r. przetwarzanie stanowiło około 19% całkowitych wydatków na zadania związane z eDiscovery, przy czym zbiór stanowił 8% wydatków, a przegląd stanowił 73% wydatków. (1) Na podstawie modelowania rynku od 2012 r. Szacuje się, że koszty względne tych podstawowych zadań związanych z eDiscovery w 2022 r. koszty przetwarzania, przy czym zbiór stanowi 15% wydatków, oraz przegląd stanowiący 66% wydatków (2).

  Wykres 1: Względne wydatki na zadania związane z eDiscovery

  Względne wydatki na zadania związane z podstawowymi zadaniami ediscovery - Przetwarzanie - 2023

  Możliwość rynkowa do przetwarzania: wydatki

  Oceniając wydatki rynkowe na zadanie eDISCOVERY polegające na przetwarzaniu przez pryzmat względnych wydatków na zadania i modelowanych szacunków rynkowych, szacuje się, że wydatki na oprogramowanie i usługi związane z przetwarzaniem danych stanowią około 19% (2,67 mld USD) wydatków na oprogramowanie i usługi związane z przetwarzaniem w 2022 r. Chociaż szacuje się, że odsetek wydatków na przetwarzanie ediscovery nieznacznie wzrośnie do około 20% ogólnych wydatków na ediscovery do 2027 r., Szacuje się, że wydatki w dolarach na przetwarzanie ediscovery wzrosną do 4,46 mld USD do 2027 r. (3).

  Wykres 2: Rynek przetwarzania eDiscovery

  Rynek przetwarzania eDISCOVERY (2022-2027) - 2023

  Przetwarzanie punktów danych cenowych: koszt

  Chociaż wiele poszczególnych elementów przyczynia się do kosztów przetwarzania, wyniki półrocznych ankiet cenowych ediscovery (4) mogą zapewnić wgląd w kluczowe koszty i trendy w kosztach związane z zadaniem przetwarzania eDISCOVERY. Koszty te obejmują koszt przetwarzania ESI za GB na podstawie wolumenu po spożyciu, koszt przetwarzania ESI za GB na podstawie wolumenu po zakończeniu przetwarzania, miesięczny koszt hostowania ESI bez analiz, miesięczny koszt hostowania ESI za GB za miesiąc za hostowanie ESI z analityką, miesięczna opłata licencyjna użytkownika za dostęp do hostowanych danych, oraz godzinny koszt obsługi zarządzania projektami dla eDISCOVERY.

  Odpowiedzi z ostatniej półrocznej ankiety cenowej eDiscovery dotyczącej tych pytań dotyczących kosztów związanych z przetwarzaniem postawionych cyberbezpieczeństwu, zarządzanie informacjami, a specjaliści ds. odkrywania prawników znajdują się poniżej do rozważenia.

  Wykres 3: Jaki jest koszt za GB przetwarzania informacji przechowywanych elektronicznie na podstawie objętości po spożyciu 250 GB lub mniej?

  Ceny przetwarzania — koszt przetwarzania danych ESI za GB w oparciu o wolumen przy spożyciu 250 GB lub mniej - zima 2023

  Wykres 4: Jaki jest koszt za GB przetwarzania informacji przechowywanych elektronicznie na podstawie objętości po spożyciu przez 251 GB lub więcej?

  Ceny przetwarzania — koszt przetwarzania danych ESI za GB na podstawie wolumenu przy spożyciu 251 GB lub więcej — zima 2023 r.

  Wykres 5: Jaki jest koszt za GB przetwarzania informacji przechowywanych elektronicznie na podstawie objętości po zakończeniu przetwarzania 250 GB lub mniej?

  Ceny przetwarzania — koszt przetwarzania danych ESI za GB na podstawie wolumenu w momencie ukończenia dla 250 GB lub mniej - zima 2023

  Wykres 6: Jaki jest koszt za GB przetwarzania informacji przechowywanych elektronicznie na podstawie objętości po zakończeniu przetwarzania 251 GB lub więcej?

  Ceny przetwarzania — koszt przetwarzania danych ESI za GB na podstawie wolumenu w momencie ukończenia 251 GB lub więcej — zima 2023 r.

  Wykres 7: Jaki jest miesięczny koszt miesięcznego przechowywania informacji przechowywanych elektronicznie bez analiz za 250 GB lub mniej?

  Ceny przetwarzania — koszt miesięczny za GB hostowania ESI bez Analytics za 250 GB lub mniej - zima 2023

  Wykres 8: Jaki jest miesięczny koszt miesięcznego przechowywania informacji przechowywanych elektronicznie bez analizy za 251 GB lub więcej?

  Ceny przetwarzania - miesięczny koszt za GB hostowania ESI bez analizy dla 251 GB lub więcej - zima 2023

  Wykres 9: Jaki jest miesięczny koszt miesięcznego przechowywania informacji przechowywanych elektronicznie z analitykami o pojemności 250 GB lub mniej?

  Ceny przetwarzania - koszt miesięczny za GB hosta ESI z Analytics za 250 GB lub mniej - zima 2023

  Wykres 10: Jaki jest miesięczny koszt przechowywania informacji przechowywanych elektronicznie za GB za pomocą narzędzi analitycznych o pojemności 251 GB lub więcej?

  Ceny przetwarzania — koszt miesięczny za GB hosta ESI z Analytics dla 251 GB lub więcej - zima 2023

  Wykres 11: Jaka jest miesięczna opłata licencyjna użytkownika za dostęp do hostowanych danych dla 250 użytkowników lub mniej?

  Ceny przetwarzania - miesięczna opłata licencyjna użytkownika za dostęp do hostowanych danych dla 250 użytkowników lub mniej - zima 2023

  Wykres 12: Jaka jest miesięczna opłata licencyjna użytkownika za dostęp do hostowanych danych dla 251 użytkowników lub więcej?

  Ceny przetwarzania - miesięczna opłata licencyjna użytkownika za dostęp do hostowanych danych dla 251 użytkowników lub więcej - zima 2023

  Wykres 13: Jaki jest koszt za godzinę podstawowego wsparcia zarządzania projektami dla eDiscovery?

  Przetwarzanie cen - koszt za godzinę podstawowego wsparcia zarządzania projektami dla ediscovery - zima 2023

  Wykres 14: Jaki jest koszt za godzinę zaawansowanego wsparcia zarządzania projektami dla eDiscovery?

  Przetwarzanie cen - koszt za godzinę zaawansowanego wsparcia zarządzania projektami dla eDISCOVERY - zima 2023

  Referencje

  (1) Tempo, N., i Zakaras, L. (2012). Gdzie idą pieniądze: Zrozumienie wydatków procesowych na produkcję elektronicznego odkrycia (str. xiv, xv). RAND Instytut Sprawiedliwości Cywilnej.

  (2) Robinson, R. (2022). Mashup wielkości rynku eDISCOVERY: Ogólnoświatowy przegląd oprogramowania i usług - 2022-2027. Pobrane z

  (3) Tamże.

  (4) Robinson, R. (2022). Adaptacja i stratyfikacja? Zimowy 2023 Wyniki ankiety dotyczącej cen ediscovery. Pobrane z

  Dodatkowe badania

  Ankiety zaufania biznesowego eDISCOVERY

  Ediscovery Mashupy wielkości rynku

  Dodatkowy odczyt

  Lista biegowa: ponad 100 najlepszych dostawców eDISCOVERY

  Definiowanie Cyber Discovery? Definicja i ramy

  Źródło: ComplexDiscovery